LIXĂNG (tiếng Anh: licence) là sự cho phép hay giấy phép của tổ chức, cá nhân (bên giao) đồng ý, cho phép cá nhân, tổ chức khác được sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa đang còn hiệu lực bảo hộ pháp lÍ và các kiến thức, số liệu, thông tin kĩ thuật bí mật, bản vẽ, thiết kế, mô hình sản phẩm liên quan đến các đối tượng trên của bên giao.