1. Các loại hình của trường mầm non theo quy định hiện hành

Theo quy định tại Điều 4 của Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT, hệ thống trường mầm non được phân thành các loại hình sau:

- Trường mầm non công lập: Đây là những trường mầm non được Nhà nước đầu tư và chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện hoạt động cũng như đại diện cho việc sở hữu trường. Trường mầm non công lập thường được thành lập và quản lý bởi các cơ quan chức năng thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo.

- Trường mầm non dân lập: Đây là những trường mầm non do cộng đồng dân cư tại các cơ sở như thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phường, thị trấn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo các điều kiện hoạt động. Trường mầm non dân lập được hình thành nhờ sự đóng góp và sự phối hợp của các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng.

- Trường mầm non tư thục: Loại hình này bao gồm những trường mầm non do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và đảm bảo các điều kiện hoạt động. Trường mầm non tư thục thường được thành lập và quản lý theo hình thức kinh doanh, với mục tiêu tạo lợi nhuận. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở vật chất và đảm bảo chất lượng giáo dục trong quá trình hoạt động của trường.

Các loại hình trường mầm non trên đều có mục tiêu cung cấp môi trường giáo dục và chăm sóc trẻ em từ 0-6 tuổi. Mỗi loại hình trường có đặc điểm và quy định riêng, tuân thủ theo quy định của pháp luật về giáo dục và các quy định liên quan khác. Sự đa dạng trong các loại hình trường mầm non giúp đáp ứng nhu cầu giáo dục và chăm sóc trẻ em của cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trên toàn quốc.

 

2. Quy định về cơ cấu tổ chức của trường mầm non

Theo quy định tại Điều 8 của Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT, cơ cấu tổ chức của trường mầm non bao gồm các thành phần sau:

- Hội đồng trường: Đây là cơ quan quản lý cao nhất của trường mầm non, có nhiệm vụ định hướng chung và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của trường. Hội đồng trường bao gồm các thành viên là đại diện của cộng đồng, phụ huynh, giáo viên và cán bộ quản lý. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng là người đứng đầu Hội đồng trường và chịu trách nhiệm về quản lý và điều hành trường.

- Hội đồng thi đua khen thưởng: Hội đồng này có nhiệm vụ đánh giá, tuyên dương và khen thưởng các thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và chăm sóc trẻ. Hội đồng thi đua khen thưởng thường được thành lập để khuyến khích và động viên giáo viên, nhân viên và học sinh đạt được những thành tựu cao trong quá trình hoạt động của trường.

- Hội đồng kỷ luật: Hội đồng này có nhiệm vụ đảm bảo tuân thủ quy định và kỷ luật nội bộ của trường. Hội đồng kỷ luật quyết định các biện pháp kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm nội quy và quy định của trường.

- Hội đồng tư vấn: Hội đồng này được thành lập nhằm cung cấp ý kiến và đề xuất về các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động giáo dục và quản lý trường mầm non. Hội đồng tư vấn thường bao gồm các chuyên gia, đại diện của cộng đồng và các đối tác liên quan.

- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Đây là các tổ chức đại diện cho các cơ quan chính trị và xã hội, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách và chỉ đạo các hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ.

- Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng: Đây là các tổ chức nhỏ hơn trong trường mầm non, có nhiệm vụ chuyên môn hóa và tổ chức các hoạt động giảng dạy, chăm sóc trẻ và quản lý công việc hành chính của trường.

- Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Đây là các đơn vị nhỏ nhất trong cơ cấu tổ chức của trường mầm non. Các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo được tổ chức theo độ tuổi và mục tiêu giáo dục cụ thể, với sự tham gia của giáo viên và nhân viên chuyên trách trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.

 

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường mầm non 

Theo quy định tại Điều 3 của Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT, trường mầm non có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Xây dựng phương hướng và chiến lược phát triển nhà trường: Trường mầm non phải xác định phương hướng và chiến lược phát triển dựa trên các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tầm nhìn, sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của nhà trường.

- Nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Trường mầm non có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Tuyển dụng và quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên: Trường mầm non phải chủ động đề xuất nhu cầu, tham gia tuyển dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường công lập. Đồng thời, trường cũng có quyền quản lý và sử dụng cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Bảo đảm chất lượng giáo dục: Trường mầm non phải thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Trường cần công bố công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

- Dân chủ và trách nhiệm giải trình: Trường mầm non phải thực hiện các nguyên tắc dân chủ và chịu trách nhiệm giải trình về quản lý hoạt động giáo dục.

- Huy động và quản lý trẻ em: Trường mầm non có nhiệm vụ huy động trẻ em đến trường, quản lý trẻ em, tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em khuyết tật. Trường cũng cần thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi và hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn.

- Quản lý và sử dụng nguồn lực: Trường mầm non có trách nhiệm huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật. Trường cần xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa và hiện đại hóa.

- Tham mưu và phối hợp: Trường mầm non phải tham mưu với chính quyền, phối hợp với gia đình hoặc người chăm sóc trẻ emvà tổ chức, cá nhân khác để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Tổ chức hoạt động trong cộng đồng: Trường mầm non có nhiệm vụ tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động phù hợp trong cộng đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác: Trường mầm non cũng phải thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Tổng kết, theo Điều 3 Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT, trường mầm non có một loạt nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng. Điều này bao gồm xây dựng chiến lược phát triển, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên, bảo đảm chất lượng giáo dục, thực hiện dân chủ và trách nhiệm giải trình, huy động và quản lý trẻ em, quản lý và sử dụng nguồn lực, tham mưu và phối hợp với các đối tác, tổ chức hoạt động trong cộng đồng, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Xem thêm >> Điều kiện để được công nhận, bổ nhiệm Hiệu trưởng và phó Hiệu trưởng trường mầm non?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.