Luật sư trả lời:

Chào Anh! Cảm ơn anh đã gửi thắc mắc của mình đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin mà anh cung cấp Luật Minh Khuê xin được tư vấn như sau:

Để anh vẫn giữ quốc tịch Nhật Bản đồng thời để xin mang thêm quốc tịch Việt Nam, Luật Minh Khuê xin tư vấn anh phương án thực hiện thủ tục xin trở lại quốc tịch.

Căn cứ Khoản 5 Điều 23 Luật Quốc tịch 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014), thì người được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người sau đây, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép:

“a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Như vậy, trong phạm vi thông tin Chúng tôi được cung cấp thì anh thuộc trường hợp có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch Nhật Bản do “Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam”.

1.Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục: Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại.

Trong trường hợp của anh, anh có thể nộp hồ sơ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

2.Hồ sơ xin trở lại Quốc tịch:

-Số lượng hồ sơ: 03 bộ được lưu trữ tại Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

- Thành phần hồ sơ:

+) Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

+) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

+) Bản khai lý lịch;

+) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

+) Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam là một trong các giấy tờ sau đây: bản sao Giấy khai sinh; bản sao Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây của người đó;

+) Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam là một trong các giấy tờ sau: Người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam phải nộp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn chứng minh quan hệ hôn nhân; Người là cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam phải nộp bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con;

3. Trình tự thực hiện thủ tục:

Bước 1: Anh chuẩn bị 03 bộ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Anh nộp hồ sơ đã chuẩn bị cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản có trách nhiệm thẩm tra và chuyển hồ sơ kèm theo ý kiến đề xuất về việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam về Bộ Ngoại giao để chuyển đến Bộ Tư pháp.

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ, nếu xét thấy người xin trở lại quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được trở lại quốc tịch Việt Nam thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Bước 5: Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Bước 6: Nhận kết quả

Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Minh Khuê tư vấn thủ tục xin trở lại Quốc tịch Việt Nam. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác anh vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành Chính - Công ty luật Minh Khuê