>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyếngọi:1900.0159

 

Công ty luật Minh Khuê cung cấp tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài bao dịch vụ bao gồm:

- Cung cấp ý kiến tư vấn pháp luật chung;

- Soạn thảo và tra soát các tài liệu tiền hợp đồng (thư các nhận, tài liệu đấu thầu, Biên bản ghi nhớ, thoả thuận bảo mật, v.v..);

- Soạn thảo và tra soát các Hợp đồng mua bán;

- Soạn thảo và tra soát các Hợp đồng phân phối;

- Soạn thảo và tra soát các Hợp đồng xuất nhập khẩu;

- Soạn thảo và tra soát các Hợp đồng gia công;

- Soạn thảo và tra soát các Hợp đồng dịch vụ;

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

- Tư vấn các vấn đề về thuế để quản lý chi phí;

-  Lập báo cáo chuyên sâu trước và sau giao dịch cho các đối tác kinh doanh;

- Tham gia đàm phán với tư cách của khách hàng trong mua lại dự án của các công ty mục tiêu;

- Cung cấp các ý kiến pháp lý và đại diện cho khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại (đề nghị xem thêm phần lĩnh vực Tranh tụng và Giải quyết Tranh chấp);  

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý Khách!
Trân trọng./.
PHÒNG LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP

-----------------------------------------

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn xin cấp phép đầu tư;

2. Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư;

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh;

>> Xem thêm:  Chính thể quân chủ chuyên chế là gì ? Sự hình thành, phát triển chính thể quân chủ chuyên chế

4. Các dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư trong nước;

5. Tư vấn thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam;

6. Dịch vụ tư vấn Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành - Cách hướng dẫn viết công văn