>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

 

1. Với các nhà đầu tư lần đầu tiên đầu tư ra thị trường

 Theo Điều 50 Luật Đầu tư năm 2005 (Luật đầu tư năm 2014) quy định: “Nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế thì thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật này”. Như vậy, khác với trước đây, việc một nhà đầu tư trong nước tiến hành đầu tư lần đầu ra thị trường phải thực hiện hai bước riêng biệt là (1) Đăng ký kinh doanh và (2) Thủ tục đầu tư.   

So sánh với Luật Doanh nghiệp 2000, về cơ bản, Luật Doanh nghiệp 2005 không có nhiều quy định  khác về thủ tục thành lập doanh nghiệp, vẫn chỉ có một bước Đăng ký Kinh doanh. Tuy nhiên, cũng có thể thấy rằng, các quy định về đăng ký kinh doanh có nhiều quy định chặt chẽ hơn   căn cứ vào một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2005, có thể thấy một số cơ hội tương lai làm thay đổi dịch vụ này

- Một là, theo quy định Điều 24 Luật doanh nghiệp năm 2005 (Thay thế bằng Luật doanh nghiệp năm 2014), “Lệ phí đăng ký kinh doanh được xác định căn cứ vào số lượng ngành, nghề đăng ký kinh doanh”. Thực chất của quy định này nhằm hạn chế việc đăng ký dự trù, đăng ký lấy chỗ rất nhiều ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp mà sau đó, một hoặc một số ngành nghề không bao giờ được thực hiện kinh doanh. Nhìn từ góc độ nhà tư vấn, quy định này có thể được coi là một cơ sở để  MKLAW FRIM có thể xây dựng một cơ chế giá dịch vụ mới.

- Hai là, Điều 63 Luật doanh nghiệp 2005 quy định Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể do một cá nhân đứng ra thành lập. Quy định này có thể sẽ khởi đầu cho một làn sóng của các cá nhân đứng ra thành lập loại doanh nghiệp này và các doanh nghiệp tư nhân có thể sẽ chuyển đổi hình thức sang loại hình doanh nghiệp này để hưởng quy chế trách nhiệm hữu hạn. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội cho MKLAW FIRM tư vấn để kích hoạt nhu cầu của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong dịch vụ này.

Về thủ tục đầu tư, theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước trước đây, doanh nghiệp đầu tư không phải thực hiện thủ tục đăng ký hay thẩm tra đầu tư. Các doanh nghiệp trong nước muốn tiến hành đầu tư chỉ phải làm các thủ tục liên quan đến đất đai hay các thủ tục để xin ưu đãi đầu tư. Theo Luật đầu tư 2005, các doanh nghiệp đầu tư trong nước muốn tiến hành thực hiện dự án đầu tư trên 15 tỷ đồng phải làm thủ tục đăng ký đầu tư và thẩm tra đầu tư. Như vậy, với các dự án dưới 15 tỷ đồng thì không có gì thay đổi về thủ tục đầu tư (vẫn không phải đăng ký đầu tư). Còn các quy định mới về đăng ký đầu tư và thẩm tra đầu tư với các dự án theo Luật đầu tư 2005 được thể hiện trong bảng sau:

Đầu tư có điều kiện

Số vốn

Đầu tư trong nước

Đầu tư nước ngoài

Không thuộc danh mục đầu tư có điều kiện

Dưới  15 tỷ

Không phải đăng ký đầu tư

Đăng ký đầu tư

Từ 15 đến 30 tỷ

Đăng ký đầu tư

Trên 30 tỷ

Thẩm tra đầu tư

Thuộc danh mục đầu tư có điều kiện

 

Thẩm tra đầu tư

Như vậy, đây là một mảng dịch vụ rất mới và nhiều tiềm năng cho các nhà tư vấn như MKLAW FIRM

1.3. Tư vấn hưởng ưu đãi đầu tư với các dự án không phải đăng ký đầu tư và phải đăng ký đầu tư và các hỗ trợ đầu tư

Các lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi đầu tư và các ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư trong nước được hưởng theo Luật đầu tư 2005 rất phong phú gồm:

- Các ưu đãi về thuế;

- Các ưu đãi về sử dụng đất;

- Các ưu đãi về khấu hao

- Chuyển lỗ;

-  Ưu đãi đối với nhà đầu tư đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Điều 38 Luật Đầu tư quy định: “Đối với dự án đầu tư trong nước thuộc diện không phải đăng ký đầu tư và dự án thuộc diện đăng ký đầu tư quy định tại Điều 45 của Luật này, nhà đầu tư căn cứ vào các ưu đãi và điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật để tự xác định ưu đãi và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư thì làm thủ tục đăng ký đầu tư để cơ quan nhà nước quản lý đầu tư ghi ưu đãi đầu tư vào Giấy chứng nhận đầu tư”

Như vậy, đây có thể coi là một mảng dịch vụ khá hấp dẫn để cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước

Cùng các ưu đãi đầu tư , MKLAW FIRM còn có thể cung cấp các dịch vụ xin hỗ trợ đầu tư cho nhà đầu tư. Các hỗ trợ về đầu tư gồm:

- Hỗ trợ về chuyển giao công nghề;

- Hỗ trợ đào tạo;

- Hỗ trợ dịch vụ tư vấn và phát triển đầu tư;

- Hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Tuy nhiên, để thực hiện dịch vụ này cần phải chờ các văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể.

>> Luật sư tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

 

2. Với các nhà đầu tư đã thành lập doanh nghiệp

 2.1. Chuyển đổi, cơ cấu lại doanh nghiệp

Mặc dù Điều 170 Luật doanh nghiệp 2005 quy định:“Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh đã thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 1999 không phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh lại”, tuy nhiên rất nhiều các quy định liên quan đến tư cách pháp nhân (VD: Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân), cơ cấu tổ chức, quản lý, cách thức tiến hành họp, bỏ phiếu, ra quyết định có nhiều điểm khác biệt trong đó quan trọng nhất là việc đảm bảo quyền lợi của nhóm thành viên góp vốn, cổ đông sở hữu phần vốn nhỏ. Vì vậy, tuy chưa có hướng dẫn thống nhất nhưng dự đoán rằng sẽ phải có việc soạn thảo lại Điều lệ của các doanh nghiệp hiện tại, vì nếu không soạn thảo lại sẽ có một số điểm trái với Luật Doanh nghiệp.Cùng với đó là các dịch vụ tư vấn về tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp để hưởng các quy chế ưu đãi hơn. Là một công ty tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, MKLAW FIRM sẽ cung cấp dịch vụ này cho các doanh nghiệp.

Điều 170 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định “Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật này.” Đây cũng là một cơ hội tốt cho các Công ty luật Minh Khuê tư vấn cho các hộ kinh doanh này trong việc thành lập doanh nghiệp.

Điều 36 Luật doanh nghiệp 2005 có quy định mới về con dấu: “Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai”. Một số doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi rộng sẽ có nhu cầu lớn trong việc đăng ký con dấu thứ 2.

2.2. Tư vấn xin Giấy chứng nhận đầu tư và các ưu đãi đầu tư cho các dự án đang thực hiện

Điều 88 Luật đầu tư 2005 quy định "Dự án đầu tư trong nước đã thực hiện trước khi Luật này có hiệu lực không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư; trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì đăng ký tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền"

Mục đích của việc xin Giấy chứng nhận đầu tư là để làm các thủ tục xin ưu đãi đầu tư. Như đã trình bày ở trên, các ưu đãi đầu tư do Luật đầu tư 2005 quy định có nhiều điểm mới so với các Luật đầu tư cũ mà các doanh nghiệp đang có dự án trước đây không thuộc diện hưởng ưu đãi nay có thể được ưu đãi. Vì vậy, để có thể hưởng ưu đãi này, các doanh nghiệp trong nước đã thành lập từ trước sẽ cần có Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện theo các quy định mới.

2.3. Tư vấn thủ tục Đăng ký đầu tư và Thẩm tra Đầu tư cho các dự án đầu tư mới

Xin Giấy chứng nhận đầu tư và các ưu đãi đầu tư cho các dự án đầu tư mới không thuộc diện phải đăng ký đầu tư và các dự án thuộc diện đăng ký đầu tư (như đã trình bày ở trên)

 

3. Một số dịch vụ khác

 3.1. Tư vấn các vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp trong nước

 Luật doanh nghiệp 2005 với những quy định chặt chẽ hơn về việc tổ chức quản lý công ty, các quyền đối trọng giữa Hội đồng thành viên/Đại hội cổ đông, Ban giám đốc, Tổng giám đốc.., các nhóm thành viên góp vốn/cổ đông nên sẽ có nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động của công ty khi áp dụng những quy định mới. Ngoài ra, quá trình chuyển nhượng vốn, tái cơ cấu, chia, tách, sát nhập, giải thể, phá sản công ty cũng nảy sinh nhu cầu tư vấn. Vì vậy, tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp trong nước cũng là một thị trường tiềm năng trong thời gian tới.

3.2. BCC

Trước đây BCC là khái niệm độc quyền của Luật đầu tư nước ngoài. Mặc dù thực tế đã có rất nhiều BCC giữa các nhà đầu tư trong nước nhưng với sự ra đời của Luật đầu tư 2005, BCC chính thức được công nhận. Vì vậy, tư vấn cho các BCC trong nước trong thời gian tới sẽ là một mảng dịch vụ cần được quan tâm

3.3 Đầu tư ra nước ngoài

Trước đây đã có các nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài. Với sự chính thức quy định về đầu tư ra nước ngoài trong Luật đầu tư 2005, các thủ tục xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài sẽ dần được hoàn thiện. Trong thời gian qua, dòng đầu tư ra nước ngoài cũng đã và đang được hình thành và bước đầu thu được kết quả khả quan. Vì vậy, cần đón bắt mảng thị trường này trong tương lai.

3.4. Công ty mẹ con

Công ty mẹ con là khái niệm không mới nhưng lần đầu tiên được chính thức áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp cùng với những quy định chặt chẽ về sở hữu, tổ chức, cơ chế báo cáo… Nghiên cứu mô hình này phục vụ cho việc tư vấn quá trình thành lập, tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp sẽ là một công việc cần thiết với MKLAW FIRM.   

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!  

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê  

-------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN: