Luật sư tư vấn về chủ đề "mua bán hàng hóa"

mua bán hàng hóa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mua bán hàng hóa.

Quản trị rủi ro khi giao kết hợp hợp đồng mua bán hàng hoá

Quản trị rủi ro khi giao kết hợp hợp đồng mua bán hàng hoá
Khi tiến hành ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá nói riêng và bất kỳ một loại hợp đồng nào khác nói chung, mong muốn của các bên bao giờ cũng là hợp đồng đó được thực hiện một cách suôn sẻ, đúng ý nguyện mà các bên đã đưa ra. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi sự cũng được toại nguyện, thực tế cho thấy

Giới hạn áp dụng của Quy tắc Hague là gì?

Giới hạn áp dụng của Quy tắc Hague là gì?
Bài viết trình bày và luận giải quy định của Quy tắc Hague và Quy tắc Hague - Visby về giới hạn áp dụng quy tắc đối với các quan hệ về chuyên chở hàng hóa. Trình bày và luận giải quy định của Quy tắc Hamburg về việc áp dụng các Công ước khác trong quan hệ vận chuyển hàng hóa do quy tắc điều chỉnh:

Thời hạn trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa theo Công ước Hamburg

Thời hạn trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa theo Công ước Hamburg
Bài viết luận giải quy định của Công ước Hamburg về thời hạn trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa. Trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa bao trùm suốt thời kỳ người chuyên chở đã chịu trách nhiệm trông nom về hàng hóa ở cảng chất hàng, trong khi chuyên chở và ở càng dỡ hàng.

Nghĩa vụ xếp hàng của người chuyên chở trong theo Quy tắc Hague

Nghĩa vụ xếp hàng của người chuyên chở trong theo Quy tắc Hague
Trong chuỗi bài viết tìm hiểu về Quy tắc Hague, Luật Minh Khuê tiếp tục gửi tới bạn đọc nội dung về nghĩa vụ xếp hàng của người chuyên chở. Nội dung chính gồm: Hai nghĩa vụ trong khi xếp hàng; Trách nhiệm chứng minh; Người gửi hàng xếp hàng; Chỉ dẫn đặc biệt về xếp hàng; Xếp hàng trong container.

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong pháp luật quốc tế và Việt Nam

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong pháp luật quốc tế và Việt Nam
Hình thức hợp đồng là sự biểu hiện ra bên ngoài nội dung của hợp đồng, gồm các hình thức, thủ tục, phương tiện để thể hiện và công bố ý chí của các bên, ghi nhận nội dung hợp đồng và là biểu hiện cho sự tồn tại của hợp đồng. Vậy hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được quy định ra sao?