Kính thưa quý khách hàng!

Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi nhận được yêu cầu của quý khách liên quan đến nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG YÊU CẦU

Kính gửi: Luật Minh Khuê!

Mong công ty hỗ trợ, giải đáp cho tôi tình huống sau:

Em trai tôi chạy xe contener trong quán ăn đang để xe ra, trong khi nhe có phụ xi nhan, và đường ưu tiên đã có hai xe dừng chờ, nhưng một người điều khiển xe máy (anh A) chạy tốc độ cao và có men rượu không nhìn thấy và đã đâm thẳng vào đuôi xe em trai tôi và chết ngay tại chỗ. Thưa luật sư cho tôi hỏi gia đình chúng tôi bồi thường cho gia đình bị nạn như thế nào và em trai tôi có bị tố tụng hình sự không ạ?

Mong Luật sư sớm phản hồi.

Cảm ơn Luật sư

TRẢ LỜI:

CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Bộ luật dân sự 2015;

- Luật giao thông đường bộ 2008;

- Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017;

- Văn bản pháp luật khác;

NỘI DUNG TƯ VẤN

Qua sự việc của Qúy khách cung cấp, Luật Minh Khuê sẽ phân tích từng vấn đề để Qúy khách xem xét, đánh giá và hiểu rõ sự việc:

Thứ nhất, ai là người vi phạm luật giao thông đường bộ?

Theo trình bày của Qúy khách, khi xảy ra sự sự việc tai nạn giao thông có thể nhìn thấy rõ rằng anh A - Người lái xe máy có hành vi: Chạy với tốc độ cao và có sử dụng rượu khi lái xe. Tuy nhiên, đây chỉ là những thông tin mà khách hàng có được từ các cá nhân chứng kiến sự việc. Cần có bản kết luật chính xác từ phía cơ quan công an về việc anh A vi phạm luật giao thường đường bộ không? Em trai Qúy khách có vi phạm Luật giao thông đường bộ không? Từ đó mới xác định trách nhiệm của các bên.

Thứ hai, trách nhiệm của em trai Qúy khách?

Như ở phần trên, cần xác định được em trai của Qúy khách có vi phạm Luật giao thông đường bộ không? Từ đó, mới xác định được trách nhiệm của em trai Qúy khách. Vì thông tin của Qúy khách cung cấp chưa cụ thể, do đó Luật Minh Khuê chia làm hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Em trai Qúy khách không vi phạm Luật giao thông đường bộ,

Qua xác minh em trai Qúy khách không vi phạm Luật giao thông đường bộ, lỗi hoàn toàn do phía bên kia. Điều 601 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“Điều 601. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

1. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì người đang chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại.

Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.”

Theo khoản 3 quy định nêu trên, nếu em trai Qúy khách không có hành vi vi phạm thì không bị phạt, tuy nhiên vẫn phải xem xét thỏa thuận bồi thường cho phía bên kia một khoản hợp lý. Trừ trường hợp Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý từ phía bên kia thì em trai Qúy khách sẽ không bị phạt, đồng thời không phải tiến hành bồi thường.

Anh A đã chết ngay tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, do đó mức bồi thường được thực hiện theo Điều 591 Bộ luật dân sự 2015:

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Điều 591. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

1. Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm:

a) Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của Bộ luật này;

b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng;

c) Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại, nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Sau khi xảy ra tai nạn, anh A chết ngay tại chỗ do đó các chi phí phải bồi thường gốm:

Thứ nhất, chi phí hợp lý cho việc mai táng. Lưu ý tùy từng địa phương sẽ có những phong tục, tập quán khác nhau cho việc mai táng. Do đó, chi phí từng nơi sẽ khác nhau. Tuy nhiên, chí phí này phải là chi phí hợp lý.

Thứ hai, Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; Cần xem xét, nếu A còn sống A phải cấp dưỡng những ai. Từ đó, xem xét mức cấp dưỡng cụ thể.

Thứ ba, một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định; (mức lương cơ sở năm 2021 là 1.490.000 đồng/tháng)

Theo quan điểm của Luật Minh Khuê, gia đình Qúy khách nên thỏa thuận bồi thường một mức hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh gia đình của em trai Qúy khách.

Trường hợp 2: Qua xác minh em trai Qúy khách vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Đối với trường hợp này, em trai Qúy khách sẽ vừa bị phạt đối với hành vi vi phạm và vừa phải bồi thường cho phía bên A.

Về mức bồi thường đã được phân tích ở trên.

Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Trong tính huống này, qua thông tin Qúy khách cung cấp cũng như qua việc trao đổi điện thoại với Qúy khách. Cơ bản lỗi ở đấy cơ bản là lỗi của cả hai bên. Do đó, gia đình Qúy khách và phía gia đình bên A cần có thỏa thuận hợp lý, phù hợp và tương xứng với lỗi của các bên.

Nếu còn các thông tin chi tiết, cụ thể hơn Qúy khách vui lòng cung cấp cho Luật Minh Khuê để chúng tôi tiếp tục làm rõ hơn câu hỏi của Qúy khách.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi vềTư vấn về tai nạn giao thông”. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và hồ sơ do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để quý khách tham khảo. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!

Bộ phận tư vấn Pháp luật

Công ty Luật TNHH Minh Khuê