1. Lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động

Theo Công văn 13762/CTHN-HKDCN năm 2023, để quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động, doanh nghiệp cần lưu ý các điều sau:

- Các tổ chức và cá nhân chi trả thu nhập cần đảm bảo rằng 100% người nộp thuế đã được kê khai đầy đủ MST tại các bảng kê của tờ khai quyết toán thuế TNCN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

- Tổ chức chi trả thu nhập phải kê khai đầy đủ các cá nhân nhận thu nhập chịu thuế TNCN tại đơn vị, bao gồm cả trường hợp chưa đến mức khấu trừ thuế và trường hợp chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.

- Tổ chức cần ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh, theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

- Cơ quan thuế đã triển khai biện pháp tuyên truyền và hướng dẫn về quyết toán thuế cho người nộp thuế cá nhân không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập. Tổ chức trả thu nhập cần hướng dẫn người nộp thuế này về quy định và trách nhiệm của họ để tránh xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức trả thu nhập phải đảm bảo cấp đầy đủ chứng từ khấu trừ thuế để cá nhân có thể thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế, theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Đề nghị tổ chức trả thu nhập hướng dẫn các cá nhân này tìm hiểu quy định về đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế để người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế đúng quy định tránh cho việc bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời các tổ chức trả thu nhập phải thực hiện cấp đầy đủ, kịp thời chứng từ khấu trừ thuế để cá nhân thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Quy định này nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân và tránh vi phạm theo quy định của pháp luật thuế.

 

2. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Theo Công văn 13762/CTHN-HKDCN năm 2023, hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, bao gồm các bước và hồ sơ cần thiết. Dưới đây là chi tiết theo điểm b khoản 1.1 Mục IV của công văn:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN:

Đây là mẫu tờ khai chính và quan trọng nhất, theo mẫu số 05/QTT-TNCN, được ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN:

Hồ sơ này cung cấp thông tin chi tiết về thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ, tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần, theo mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN: Bảng kê này cung cấp thông tin chi tiết về thu nhập cá nhân và tính thuế theo thuế suất toàn phần, theo mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN: Chi tiết về người phụ thuộc được minh họa trong bảng kê này, giúp giảm trừ gia cảnh theo quy định. Đây là mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN, được đính kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân thông qua các mẫu tờ khai và bảng kê này giúp đảm bảo sự chính xác và tính minh bạch trong quá trình nộp thuế, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của pháp luật thuế.

 

3. Thời điểm doanh nghiệp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

Theo Mục IV Công văn 13762/CTHN-HKDCN năm 2023, quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trong đó, điều này được mô tả như sau:

​- Các tổ chức trả thu nhập cần nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN tại cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ nộp tại cơ quan thuế trực tiếp liên quan đến vùng hoạt động kinh doanh của mình.

​- Cá nhân có thể khai và nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN trực tuyến tại trang web chính thức của Tổng cục Thuế: https://canhan.gdt.gov.vn. Hệ thống trực tuyến này được thiết kế với chức năng hỗ trợ xác định cơ quan thuế quyết toán dựa trên thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm, mà cá nhân đã kê khai.

​- Trong trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập của mình. Điều này giúp đảm bảo sự thuận lợi và hiệu quả trong quá trình giải quyết hồ sơ và chịu trách nhiệm trước cơ quan thuế đúng quy định.

Thông báo hết thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN là một quy định quan trọng được Công văn 13762/CTHN-HKDCN năm 2023 của Cục Thuế thành phố Hà Nội điều chỉnh theo Quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Theo đó:

- Đối với tổ chức trả thu nhập:

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

+ Đối với năm 2022, thời hạn nộp hồ sơ là ngày 31/3/2023.

- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế:

+ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 04 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

+ Đối với năm 2022, thời hạn nộp hồ sơ là ngày 04/5/2023.

- Không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn: Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định, không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ: Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Thông báo này nhằm nhắc nhở và hướng dẫn cơ quan thuế và người nộp thuế về thời hạn quan trọng, giúp bảo đảm tính chính xác và đúng hạn trong quá trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm túc quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo thông báo mới nhất từ Cục Thuế thành phố Hà Nội. Theo nội dung quy định, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng thứ 03, tính từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Nếu thời hạn nộp hồ sơ trùng với ngày nghỉ theo quy định, thì theo quy định của Bộ luật Dân sự, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó. Cụ thể, với kỳ tính thuế năm 2022, doanh nghiệp trả thu nhập phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất vào ngày 31/3/2023. Đây là thời điểm quan trọng để doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác và đúng hạn trong việc quyết toán thuế TNCN. Việc nộp hồ sơ đúng thời hạn không chỉ giúp doanh nghiệp tránh được các hình phạt vi phạm mà còn đảm bảo tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật thuế, góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch.

 

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi công ty giải thể ?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.