Tháng 06/2015 Tôi chuyển sang công ty mới, hôm nay Giám đốc công ty cũ gọi điện và bảo Cơ quan Thuế đến kiểm tra và hồ sơ kê khai giảm trừ của Tôi không có ( bị thất lạc do Kế toán của công ty nghỉ việc, đổi người mới ), Giám đốc công ty cũ đề nghị Tôi cung cấp lại Hộ khẩu, Giấy khai sinh ... của người phụ thuộc, anh ta nói: Trong trường hợp Cơ quan thuế không đồng ý thì phải truy thu thuế và Tôi phải tự chịu trách nhiệm nộp lại. Xin Quý công ty tư vấn giúp trường hợp trên Tôi phải làm gì nếu bị buộc phải nộp thuế truy thu.

Xin chân thành cám ơn Quý công ty rất nhiều. 

Người gửi:T.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật thuế của công ty luật Minh Khuê.

Mất hồ sơ kê khai giảm trừ thuế thì có phải truy thu lại thuế không?

Luật sư tư vấn trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê,với thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Tư vấn chế độ cấp dưỡng nuôi con khi không chứng minh được thu nhập của chồng?

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân,luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.

Nội dung tư vấn:

Điều 9.Các khoản giảm trừ.

h) Khai giảm trừ đối với người phụ thuộc

h.1) Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở xuống không phải khai người phụ thuộc.

h.2) Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trên 09 triệu đồng/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc khai như sau:

h.2.1) Đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công

h.2.1.1) Đăng ký người phụ thuộc

h.2.1.1.1) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:

Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

>> Xem thêm:  Mẫu kê khai tài sản, thu nhập (Minh bạch tài sản phòng chống tham nhũng)

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.

Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế.

 h.2.1.1.2) Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

h.2.1.2) Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

- Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc.

Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

- Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).

Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Theo căn cứ tại điểm h khoản 1 điều 9 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản giảm trừ gia cảnh thì trường hợp của bạn là thuộc trường hợp là người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.Khi bạn nộp đầy đủ hồ sơ kê khai người phụ thuộc cho tổ chức cá nhân trả thu nhập cho bạn thì tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế như vậy việc hồ sơ kê khai giảm trừ của bạn không có (bị thất lạc do Kế toán của công ty nghỉ việc, đổi người mới) mà giám đốc đề nghị bạn cấp lại hộ khẩu và giấy khai sinh của người phụ thuộc thì bạn có thể cấp lại nhưng trong trường hợp bên cơ quan thuế không chấp nhận thì trách nhiệm truy lại số thuế này sẽ do công ty chịu trách nhiệm chứ không thuộc về bạn.

>> Xem thêm:  Bệnh viện công lập có phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không ?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật thuế.

 

>> Xem thêm:  Mẫu bảng kê thu nhập vận tải quốc tế (Mẫu số 01-2/VTNN)