Mẫu bản mô tả công việc Nhân viên y tế là tài liệu mô tả các nhiệm vụ của một nhân viên y tế. Được tạo ra bởi nhà tuyển dụng, bản mô tả này giúp bạn hiểu rõ về quyền hạn và trách nhiệm của một nhân viên y tế, cũng như yêu cầu và tiêu chuẩn tuyển dụng của nhà tuyển dụng. Hãy tham khảo và tải xuống mẫu bản mô tả công việc Nhân viên y tế tại đây để biết thêm chi tiết.

 

1. Bản mô tả công việc Nhân viên y tế là gì?

Bản mô tả công việc Nhân viên y tế là một tài liệu mô tả chi tiết về nhiệm vụ, trách nhiệm và yêu cầu công việc của một nhân viên y tế. Nó cung cấp thông tin về các hoạt động, kỹ năng, kiến thức và trình tự công việc mà một nhân viên y tế cần thực hiện để đảm bảo sự chăm sóc và hỗ trợ cho bệnh nhân và các hoạt động y tế liên quan. Bản mô tả công việc này thường được sử dụng trong quá trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên y tế.

 

2. Bản mô tả công việc Nhân viên y tế dùng để làm gì?

Bản mô tả công việc Nhân viên y tế được sử dụng để định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và yêu cầu công việc của một nhân viên y tế. Nó giúp cung cấp một hướng dẫn chi tiết về các hoạt động, kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện công việc y tế. Mục tiêu chính của bản mô tả công việc này là:

 • Tuyển dụng: Một bản mô tả công việc rõ ràng giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ về yêu cầu và tiêu chuẩn khi tuyển dụng nhân viên y tế. Nó giúp định rõ kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ học vấn cần thiết để làm việc trong lĩnh vực y tế.
 • Đào tạo: Bản mô tả công việc cung cấp một hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ và trách nhiệm của một nhân viên y tế. Nó được sử dụng trong quá trình đào tạo để giúp nhân viên y tế hiểu rõ công việc của mình và thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả.
 • Đánh giá: Bản mô tả công việc là một tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên y tế. Nó cho phép so sánh kỹ năng và thành tích của nhân viên với yêu cầu công việc đã được định rõ, từ đó đánh giá được hiệu suất và khả năng của nhân viên trong công việc y tế.

Tóm lại, bản mô tả công việc Nhân viên y tế được sử dụng để hỗ trợ quá trình tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên y tế, đồng thời giúp đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ y tế.

>> Tham khảo: Mức lương cơ sở cho bác sĩ, nhân viên y tế tăng bao nhiêu?

 

3. Mẫu bản mô tả công việc của Nhân viên y tế chuẩn nhất

3.1. Bản mô tả công việc của nhân viên y tế (Mẫu số 1)

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Y TẾ

Bộ phận: Phòng Hành chính

Chức danh: Nhân viên y tế

Mã công việc: Cán bộ quản lý trực tiếp (TP HC)

 1. Trách nhiệm:
 • Lập phác đồ điều trị, hướng dẫn nhân viên thực hiện khám bệnh và cấp phát thuốc theo phác đồ.
 • Trực tiếp xử lý các trường hợp cấp cứu nặng.
 • Chuyển bệnh nhân nặng đến bệnh viện.
 • Xác nhận công nhân nặng cần nghỉ dài hạn để điều trị.
 • Hướng dẫn nhân viên báo cáo tình hình bệnh tình và vệ sinh nhà ăn, môi trường.
 • Hướng dẫn việc làm sổ theo dõi cấp phát thuốc.
 • Lập dự trù thuốc hàng tháng để duyệt mua.
 • Phân công trực.
 • Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ theo quy định của Công ty.
 • Báo cáo tai nạn lao động và bệnh hàng tháng cho Phòng Hành chinh và Ban giám đốc.
 • Trực và cấp phát thuốc theo phác đồ.
 • Lập sổ và theo dõi tình hình bệnh trong toàn Công ty.
 • Lập sổ và theo dõi việc cấp thuốc hàng ngày trong toàn Công ty.
 • Tổng kết tình hình sử dụng thuốc và thanh quyết toán thuốc hàng tháng.
 • Theo dõi và nhắc nhở bộ phận tạp vụ, nhà ăn, vệ sinh ăn uống và vệ sinh lao động.
 • Hỗ trợ giải quyết vấn đề cho những bệnh nhân nặng bằng cách mời bác sỹ tham gia.
 • Tham gia trực ca cùng với sản xuất.
 • Kiểm tra khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV.
 • Theo dõi sức khỏe của phụ nữ trong thời kỳ mang thai.
 • Lấy mẫu thức ăn lưu trữ hàng ngày.
 • Theo dõi số lượng thuốc và cấp thuốc cho tủ thuốc hàng ngày.
 • Kiểm tra vệ sinh bữa ăn hàng ngày.
 1. Quyền hạn:
 • Quyết định hình thức điều trị và nơi điều trị bệnh, tai nạn lao động.
 1. Báo cáo và uỷ quyền:
 • Báo cáo công việc cho Phó phòng Hành chính.
 1. Tiêu chuẩn:
 • Có bằng y hoặc bác sỹ.
 • Kinh nghiệm ít nhất 01 năm.
 • Trung thực, nhanh nhẹn.

 

3.2. Bản mô tả công việc của nhân viên y tế (Mẫu số 2)

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Y TẾ

Bộ phận: Phòng Hành chính

Chức danh: Nhân viên y tế

Mã công việc: Cán bộ quản lý trực tiếp (TP HC)

 1. Trách nhiệm:
 • Lập phác đồ điều trị, hướng dẫn nhân viên thực hiện khám bệnh và cấp phát thuốc theo phác đồ.
 • Trực tiếp xử lý các ca cứu nặng.
 • Chuyển bệnh nhân nặng đi bệnh viện.
 • Xác nhận công nhân nặng phải nghỉ dài hạn để điều trị.
 • Hướng dẫn nhân viên báo cáo tình hình bệnh và vệ sinh nhà ăn, môi trường.
 • Hướng dẫn làm sổ theo dõi cấp phát thuốc.
 • Lập dự trù thuốc hàng tháng để duyệt mua.
 • Phân công trực.
 • Tổ chức việc khám sức khoẻ định kỳ theo qui định của Công ty.
 • Báo cáo tai nạn lao động, bệnh hàng tháng cho Phòng HC và Ban giám đốc.
 • Thường trực và cấp phát thuốc theo phác đồ.
 • Lập sổ và theo dõi tình hình bệnh trong toàn Công ty.
 • Lập sổ và theo dõi phát thuốc hàng ngày trong toàn Công ty.
 • Tổng kết tình hình sử dụng thuốc hàng tháng để quyết toán thuốc.
 • Theo dõi và nhắc nhở bộ phận tạp vụ, nhà ăn, vệ sinh ăn uống và vệ sinh lao động.
 • Gặp bệnh nhân nặng và mời bác sỹ cùng giải quyết.
 • Tham gia trực ca cùng sản xuất.
 • Kiểm tra khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV.
 • Theo dõi phụ nữ trong thời kỳ mang thai.
 • Lấy mẫu thức ăn lưu hàng ngày.
 • Theo dõi số lượng thuốc và cấp thuốc cho tủ thuốc hàng ngày.
 • Kiểm tra vệ sinh bữa ăn hàng ngày.
 1. Quyền hạn:
 • Quyết định hình thức điều trị và nơi điều trị bệnh, tai nạn lao động.
 1. Báo cáo và uỷ quyền:
 • Báo cáo công việc cho Phó phòng HC.
 1. Tiêu chuẩn:
 • Có bằng y, bác sỹ.
 • Kinh nghiệm ít nhất 01 năm.
 • Trung thực, nhanh nhẹn.

 

3.3. Bản mô tả công việc của nhân viên y tế (Mẫu số 3)

Bảng mô tả công việc Nhân viên Y tế trong Phòng Hành chính:

 1. Trách nhiệm:
 • Lập phác đồ điều trị và hướng dẫn nhân viên thực hiện khám bệnh và cấp phát thuốc theo phác đồ.
 • Đối ứng trực tiếp với các trường hợp cấp cứu nặng.
 • Chuyển bệnh nhân nặng đến bệnh viện phù hợp.
 • Xác nhận công nhân bị nặng phải nghỉ lâu để điều trị.
 • Hướng dẫn nhân viên báo cáo tình hình bệnh tình và vệ sinh môi trường nhà ăn.
 • Hướng dẫn việc làm sổ theo dõi cấp phát thuốc.
 • Lập dự trù thuốc hàng tháng và duyệt mua.
 • Phân công trực ca.
 • Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ theo quy định của Công ty.
 • Báo cáo tai nạn lao động và bệnh hàng tháng cho Phòng Hành chinh và Ban giám đốc.
 • Thường trực và cấp phát thuốc theo phác đồ.
 • Lập sổ và theo dõi tình hình bệnh trong toàn Công ty.
 • Lập sổ và theo dõi cấp thuốc hàng ngày trong toàn Công ty.
 • Tổng kết sử dụng thuốc và thanh quyết toán hàng tháng.
 • Theo dõi và nhắc nhở bộ phận tạp vụ, nhà ăn và vệ sinh lao động.
 • Gặp bệnh nhân nặng và mời bác sỹ cùng giải quyết.
 • Tham gia trực ca sản xuất.
 • Kiểm tra khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ công nhân viên.
 • Theo dõi phụ nữ trong thời kỳ mang thai.
 • Lấy mẫu thức ăn hàng ngày để kiểm tra.
 • Theo dõi số lượng thuốc và cấp thuốc cho tủ thuốc hàng ngày.
 • Kiểm tra vệ sinh bữa ăn hàng ngày.
 1. Quyền hạn:
 • Quyết định hình thức và nơi điều trị bệnh, tai nạn lao động.
 1. Báo cáo và uỷ quyền:
 • Báo cáo công việc cho Phó phòng Hành chính.
 1. Tiêu chuẩn:
 • Có bằng y hoặc bác sỹ.
 • Kinh nghiệm ít nhất 01 năm.
 • Trung thực, nhanh nhẹn.

 

3.4. Bản mô tả công việc của nhân viên y tế (Mẫu số 4)

Bảng Mô tả Công việc: Nhân viên Y tế

Vai trò và mục tiêu công việc:

 • Phối hợp và tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh cho bệnh nhân.
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định, quy trình và tiêu chuẩn y tế trong việc cung cấp chăm sóc y tế.

Nhiệm vụ và trách nhiệm:

 • Tiếp nhận và đánh giá bệnh nhân, thu thập thông tin sức khỏe, triệu chứng và lịch sử bệnh.
 • Thực hiện các xét nghiệm và kiểm tra y tế cơ bản.
 • Chuẩn đoán và đưa ra ý kiến về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
 • Thực hiện các quy trình y tế cần thiết như tiêm phòng, cấp cứu, truyền dịch, đặt ống thông tiểu, v.v.
 • Đảm bảo đồng bộ hóa thông tin y tế và ghi chép chính xác vào hồ sơ bệnh nhân.
 • Cung cấp hướng dẫn và giáo dục cho bệnh nhân về các biện pháp chăm sóc sức khỏe cá nhân và điều trị bệnh.
 • Phối hợp với các thành viên khác trong đội ngũ y tế để đảm bảo chất lượng chăm sóc và truyền đạt thông tin quan trọng.

Yêu cầu và kỹ năng:

 • Tốt nghiệp Đại học ngành Y hoặc các chương trình đào tạo liên quan.
 • Có kiến thức vững vàng về lĩnh vực y tế, bệnh lý và phương pháp điều trị cơ bản.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng lắng nghe và làm việc trong môi trường đa văn hóa.
 • Nhanh nhẹn, kiên nhẫn và có khả năng làm việc dưới áp lực.
 • Có khả năng sử dụng các công cụ và thiết bị y tế một cách an toàn và hiệu quả.
 • Hiểu biết về quy trình hành chính và luật pháp y tế liên quan.

Điều kiện làm việc:

 • Thường xuyên làm việc trong môi trường y tế, bao gồm cả bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế khác.
 • Có thể làm việc ca, làm việc vào cuối tuần và ngày lễ (theo yêu cầu).
 • Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn và vệ sinh trong quá trình làm việc.

Lưu ý: Bảng mô tả công việc này chỉ là một mẫu tham khảo. Thông tin và yêu cầu có thể thay đổi tùy theo tổ chức y tế và vị trí cụ thể.

 

3.5. Bản mô tả công việc của nhân viên y tế (Mẫu số 5)

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Y TẾ

Bộ phận: Phòng Hành chánh Chức danh: Nhân viên y tế Mã công việc: Cán bộ quản lý trực tiếp TP HC

 1. Trách nhiệm:
 • Lập phác đồ điều trị và hướng dẫn nhân viên thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc theo phác đồ đúng quy định.
 • Trực tiếp xử lý các trường hợp cấp cứu nặng.
 • Chuyển bệnh nhân nặng đi bệnh viện.
 • Xác nhận công nhân nặng phải nghỉ dài hạn để điều trị.
 • Hướng dẫn nhân viên báo cáo tình hình bệnh tình, vệ sinh nhà ăn và môi trường.
 • Hướng dẫn việc làm sổ theo dõi cấp phát thuốc.
 • Lập dự trù hàng tháng và duyệt mua thuốc.
 • Phân công trực.
 • Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ theo quy định của Công ty.
 • Báo cáo tai nạn lao động, bệnh hàng tháng cho Phòng Hành chánh và Ban giám đốc.
 • Thường trực và cấp phát thuốc theo phác đồ.
 • Lập sổ và theo dõi tình hình bệnh trong toàn Công ty.
 • Lập sổ và theo dõi phát thuốc hàng ngày trong toàn Công ty.
 • Tổng kết sử dụng thuốc và quyết toán thuốc hàng tháng.
 • Theo dõi và nhắc nhở bộ phận tạp vụ, nhà ăn, vệ sinh ăn uống và vệ sinh lao động.
 • Hỗ trợ giải quyết các trường hợp bệnh nhân nặng bằng cách mời bác sỹ tham gia.
 • Tham gia trực ca cùng với sản xuất.
 • Kiểm tra khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV.
 • Theo dõi phụ nữ trong thời kỳ mang thai.
 • Lấy mẫu thức ăn lưu hàng ngày.
 • Theo dõi số lượng thuốc và cấp thuốc cho tủ thuốc hàng ngày.
 • Kiểm tra vệ sinh bữa ăn hàng ngày.
 1. Quyền hạn:
 • Quyết định hình thức điều trị, nơi điều trị bệnh và tai nạn lao động.
 1. Báo cáo và uỷ quyền:
 • Báo cáo công việc cho Phó phòng Hành chánh.
 1. Tiêu chuẩn:
 • Có bằng y hoặc bằng bác sỹ.
 • Kinh nghiệm ít nhất 01 năm.
 • Trung thực, nhanh nhẹn.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin đi học của bệnh viện, bác sỹ, nhân viên y tế 

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng