Bản tự kiểm điểm cá nhân - Bản kiểm điểm bản thân

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:………………………………….…………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:…………….……………………………………….…………...

Nhiệm vụ được giao là:…………….……………………………………………………………...

Nay tôi tự kiểm bản thân với những sự việc xảy ra như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Làm thế nào khi mẹ không chịu kí bản kiểm điểm ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định kỷ luật

Nguyên nhân sai phạm (hoặc lý do tại sao không có lỗi):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục xử lý kỉ luật viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Bản thân hứa để lần sau không vi phạm:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

>> Xem thêm:  Sinh con thứ 3 có bị kỷ luật hay không ? có vi phạm pháp luật không ?

Ghi chú: Có ba hình thức kỷ luật chính
Khiển trách bằng văn bản;
Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;
Sa thải.

Ngày       tháng      năm

Người viết kiểm điểm

 

 

>> Xem thêm:  Xử lý kỷ luật người lao động bằng hình thức trừ lương có đúng không ?