Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Đất đai của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

2. Luật sư tư vấn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

>> Xem thêm:  Cá nhân có phải xuất hóa đơn khi cho thuê nhà không?

--------------

Số: ……/……

………., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………

1. Tên chủ đầu tư:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Người đại diện ................................................................................................................

>> Xem thêm:  Cách ghi đơn vị tính trên hóa đơn dịch vụ, cách xuất và sử dụng hóa đơn theo quy định mới ?

- Số điện thoại ..................................................................................................................

2. Thông tin chung về dự án

- Tên dự án .......................................................................................................................

- Địa điểm dự án ...............................................................................................................

- Quyết định phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư,...)....................

- Mục tiêu của dự án: .........................................................................................................

- Tổng diện tích đất: ………………………… Trong đó bao gồm: ...........................................

+ Quy mô (diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất, hệ số sử dụng đất...)

+ Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, diện tích nhà ở, số lượng nhà ở ………..)  

+ Tổng mức đầu tư (Nêu rõ cơ cấu nguồn vốn) ..................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn về nộp sai chứng từ khấu trừ thuế TNCN ?

+ Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết của dự án ........................................................................

+ Các thông tin khác .........................................................................................................

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm: .................................................................

4. Quá trình thực hiện dự án:

- Tình hình giải phóng mặt bằng .........................................................................................

- Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất .....................................................................

- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật .................................................................................

- Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng ....................................................................

- Tiến độ thực hiện dự án ...................................................................................................

- Tình hình huy động vốn ....................................................................................................

>> Xem thêm:  Mua phải hóa đơn của công ty có dấu hiệu bỏ trốn - Xử lý như thế nào?

- Tình hình bán nhà ở (hoặc tình hình kinh doanh BĐS) .........................................................

- Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2 ....................................................

- Các vấn đề khác .............................................................................................................

5. Các nội dung đã cam kết với khách hàng: ....................................................................

6. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan: ........................................

 

 

 

 

 

>> Xem thêm:  Quy định về xuất hóa đơn đối với hàng khuyến mãi như thế nào ?

Nơi nhận:                                                                                                                                                      CHỦ ĐẦU TƯ

- Như trên                                                                                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- Lưu: …..

 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Xử lý khi viết sai hóa đơn và chưa giao hóa đơn khách hàng ?