1. Giới thiệu về mẫu Chứng từ chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại là một khái niệm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Chúng là những loại chất thải có khả năng gây hại đến môi trường và con người nếu không được xử lý và quản lý đúng cách. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho các tổ chức và cộng đồng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc xử lý chất thải nguy hại.

Trong quá trình quản lý chất thải nguy hại, Mẫu Chứng từ chất thải nguy hại đóng một vai trò quan trọng. Mẫu chứng từ này cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc, loại chất thải, phương pháp xử lý và các thông tin liên quan khác. Việc sử dụng Mẫu Chứng từ chất thải nguy hại giúp theo dõi và kiểm soát quá trình quản lý chất thải nguy hại một cách chặt chẽ và hiệu quả.

Thông qua Mẫu Chứng từ chất thải nguy hại, các tổ chức và cơ quan quản lý chất thải có thể thu thập thông tin đầy đủ và chính xác về chất thải nguy hại. Điều này giúp họ xác định được các biện pháp xử lý phù hợp và đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động. Mẫu Chứng từ chất thải nguy hại cũng hỗ trợ quá trình giám sát và đánh giá hiệu quả của các hoạt động xử lý chất thải. Thông qua việc ghi lại các thông tin về lượng chất thải, phương pháp xử lý và kết quả đạt được, mẫu chứng từ này giúp đánh giá và cải thiện quá trình quản lý chất thải nguy hại.

Ngoài ra, Mẫu Chứng từ chất thải nguy hại cũng là một công cụ quan trọng trong việc truy xuất thông tin về chất thải nguy hại trong trường hợp xảy ra sự cố hay tai nạn. Thông qua việc ghi lại các thông tin về chất thải, nguồn gốc và các biện pháp xử lý đã được thực hiện, mẫu chứng từ này giúp cơ quan chức năng và các bên liên quan nhanh chóng có được thông tin cần thiết để xử lý tình huống một cách kịp thời và hiệu quả.

Tải mẫu tại đây

 

2. Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Mẫu Chứng từ chất thải nguy hại mới nhất

Để sử dụng mẫu chứng từ chất thải nguy hại trên, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

- Điền thông tin về tỉnh/thành phố vào ô trống ở đầu mẫu chứng từ.

- Bạn cần điền thông tin về chủ công trình xử lý chất thải nguy hại. Bạn có thể có tối đa hai chủ công trình, vì vậy nếu chỉ có một chủ công trình, bạn chỉ cần điền thông tin cho Chủ CS DV XL CTNH 1 và bỏ trống phần Chủ CS DV XL CTNH 2. Đối với mỗi chủ công trình, điền tên chủ công trình, số Giấy phép môi trường/Mã số QLCTNH (nếu có), địa chỉ văn phòng và địa chỉ cơ sở/đại lý. Cung cấp số điện thoại của chủ công trình.

- Tiếp theo, điền thông tin về chủ nguồn thải. Điền tên chủ nguồn thải, số Giấy phép môi trường/Mã số QLCTNH (nếu có), địa chỉ văn phòng và địa chỉ cơ sở của chủ nguồn thải. Cung cấp số điện thoại của chủ nguồn thải.

- Bảng kê khai CTNH chuyển giao yêu cầu bạn cung cấp thông tin về các chất thải nguy hại. Đối với mỗi chất thải, điền số thứ tự (TT), tên chất thải, trạng thái tồn tại (rắn, lỏng, bùn), mã chất thải, số lượng (theo đơn vị kg) và phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng chất thải. Trong cột phương pháp xử lý, bạn cần ghi ký hiệu của phương pháp xử lý tương ứng (ví dụ: TC - Tận thu/tái chế, TH - Trung hòa, PT - Phân tách/chiết/lọc/kết tủa).

- Nếu có xuất khẩu CTNH, điền thông tin về nước nhập khẩu, cửa khẩu nhập, số hiệu phương tiện, ngày xuất cảng và cửa khẩu xuất.

- Bạn cần xác nhận việc tiếp nhận đủ số lượng và loại CTNH như đã kê khai ở mục 4. Điền số hiệu phương tiện vận chuyển và thông tin của người nhận thay mặt chủ công trình.

- Chủ nguồn thải cần xác nhận đã thống nhất để kê khai chính xác các thông tin ở mục 1-4 hoặc 5.

- Chủ công trình xử lý cuối cùng cần xác nhận đã hoàn thành việc xử lý an toàn tất cả CTNH bằng các phương pháp như đã kê khai ở mục 4.

- Cuối cùng, bạn cần điền thông tin về địa danh, ngày tháng năm và chức danh người ký tại hai khung cuối cùng của mẫu chứng từ.

 

3. Lưu ý khi sử dụng Mẫu Chứng từ chất thải nguy hại mới nhất

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng Mẫu Chứng từ Chất thải Nguy hại mới nhất:

- Đảm bảo bạn sử dụng phiên bản mới nhất của Mẫu Chứng từ chất thải nguy hại. Cập nhật phiên bản mới nhất từ các nguồn có thẩm quyền, chẳng hạn như cơ quan quản lý môi trường hoặc cơ quan chính phủ liên quan.

- Chắc chắn rằng tất cả các thông tin được điền vào mẫu chứng từ là chính xác và đầy đủ. Kiểm tra kỹ các trường thông tin như tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ nguồn thải và chủ công trình xử lý để đảm bảo tính chính xác.

- Đảm bảo tất cả các trường thông tin yêu cầu đều được điền đầy đủ. Không để trống bất kỳ trường thông tin nào, trừ khi có sự chỉ định rõ ràng.

- Khi liệt kê chất thải, hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp thông tin chi tiết về tên chất thải, mã chất thải và số lượng theo đúng định dạng yêu cầu. Điều này giúp đảm bảo sự rõ ràng và chính xác trong việc ghi nhận chất thải.

- Nếu có bất kỳ yêu cầu pháp lý đặc biệt nào, ví dụ như chữ ký xác nhận của các bên liên quan, hãy đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đó và đóng dấu nếu cần thiết.

- Lưu giữ bản sao của mẫu chứng từ hoàn chỉnh và các tài liệu liên quan trong hồ sơ của bạn. Điều này rất quan trọng để có thể theo dõi và xác minh các giao dịch chất thải nguy hại trong tương lai.

 

4. Một bộ Chứng từ chất thải nguy hại gồm mấy liên?

Theo hướng dẫn sử dụng Chứng từ chất thải nguy hại, theo quy định kèm theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, một bộ Chứng từ chất thải nguy hại gồm các liên (được in sẵn để kê khai bằng tay hoặc kê khai trực tiếp trong máy tính trước khi in ra) như sau:

- Liên số 1: Lưu tại Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 1 hoặc đơn vị thực hiện việc vận chuyển chất thải nguy hại. Liên số 1 này được giữ lại tại địa điểm thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc đơn vị vận chuyển chất thải nguy hại. Điều này giúp đảm bảo việc ghi nhận và theo dõi chất thải nguy hại từ chủ nguồn thải đến đích cuối cùng.

- Liên số 2: Lưu tại Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 2 (nơi thực hiện việc xử lý chất thải nguy hại), nếu có. Liên số 2 này được giữ lại tại địa điểm thực hiện việc xử lý chất thải nguy hại. Trong trường hợp việc xử lý chất thải nguy hại được thực hiện tại một nơi khác so với chủ cơ sở thực hiện dịch vụ vận chuyển, liên số 2 sẽ được lưu trữ tại địa điểm xử lý chất thải nguy hại. Điều này giúp xác nhận rõ ràng về việc chất thải nguy hại đã được xử lý.

- Liên số 3: Lưu tại chủ nguồn thải. Sau khi Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 1 hoặc đơn vị thực hiện việc vận chuyển chất thải nguy hại tiếp nhận chất thải, liên số 3 sẽ được gửi lại và lưu trữ tại chủ nguồn thải. Điều này giúp chủ nguồn thải có thông tin chính xác về việc giao nhận chất thải nguy hại và việc tiến hành xử lý chúng.

- Liên số 4: Lưu tại chủ nguồn thải. Sau khi Chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoàn thành việc xử lý chất thải, liên số 4 sẽ được gửi lại cho chủ nguồn thải. Điều này đảm bảo chủ nguồn thải có thông tin đầy đủ về việc xử lý chất thải nguy hại và có bằng chứng về việc hoàn thành quá trình xử lý.

Qua đó, việc lưu giữ các liên chứng từ chất thải nguy hại đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong quá trình xử lý chất thải nguy hại từ chủ nguồn thải đến việc xử lý cuối cùng. Đồng thời, việc tuân thủ quy định và hướng dẫn sử dụng chứng từ chất thải nguy hại.

 

Bài viết liên quan: Mẫu hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.