Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------- 

Loại cổ phiếu ghi tên áp dụng cho các loại
cổ phần chuyển nhượng có điều kiện

Mặt trước:

CỔ PHIẾU NGHI TÊN

(Số Sê ri)

Loại.... cổ phần:....... (bằng số) đồng (ghi bằng chữ)

 

Tên công ty: .....................

Trụ sở: .............................

Người đại diện

theo pháp luật của CT

Giấy chứng nhận ĐKKD số ..............; cấp ngày..:............

Giá trị 1 cổ phần:

 

Giấy này chứng nhận người có tên ở mặt sau
sở hữu.......... cổ phần của công ty.

 

Mặt sau:

Phát hành ngày:

 

Tên cổ đông:..............................

Số chứng minh thư hoặc giấy chứng nhận ĐKKD (đối với cổ đông là

 

pháp nhân):........................

Hình thức ưu đãi:...........................

 

Điều kiện chuyển nhượng:

 

 
 

Phụ lục 2

 

Loại cổ phiếu ghi tên dành cho cổ đông thuộc
đối tượng tự do chuyển nhượng nhưng
có nguyện vọng nhận cổ phiếu ghi tên

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

 

Mặt trước:

cổ phiếu ghi Tên

(Số Sê ri)

Loại.... cổ phần:....... (bằng số) đồng (ghi bằng chữ)

 

Tên công ty: .....................

Trụ sở: .............................

Người đại diện

theo pháp luật của CT

Giấy chứng nhận ĐKKD số ..............; cấp ngày..:............

 

Giá trị 1 cổ phần:

Giấy này chứng nhận người có tên cuối cùng ở mặt sau
sở hữu.......... cổ phần của công ty

 

 Mặt sau

Cổ đông:                                                                        Phát hành ngày:

STT

Tên cổ đông

Số CMT (đối với cá nhân) hoặc số  Giấy ĐKKD (đối với pháp nhân)

Ngày ghi sổ

Chữ ký người chuyển nhượng

Xác nhận của doanh nghiệp  (công ty)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Phụ lục 3

Loại Cổ phiếu không ghi tên

Mặt trước:

CỔ PHIẾU KHÔNG NGHI TÊN

(Số Sê ri)

Loại.... cổ phần:....... (bằng số) đồng (ghi bằng chữ)

 

Tên công ty: .....................

Trụ sở: .............................

Người đại diện

theo pháp luật của CT

Giấy chứng nhận ĐKKD số ..............; cấp ngày..:............

 

Giá trị 1 cổ phần:

 

Giấy này chứng nhận người nắm giữ cổ phiếu này
sở hữu.......... cổ phần của công ty

 

Mặt sau:           

Phát hành ngày:

...........................................................

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;
2. Dịch vụ tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp;
3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội;
4. Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động cho doanh nghiệp;
5. Luật sư tư vấn vụ án tranh chấp kinh doanh, thương mại;
6. Luật sư tư vấn và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại