Bạn có thể tải mẫu tại link dưới đây:

1. Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

https://luatminhkhue.vn/LMK/article/luat-thue/M%E1%BA%ABu%2020-%C4%90K-TCT-%20kh%C3%B4ng%20qua%20%C4%91%C6%A1n%20v%E1%BB%8B%20chi%20tr%E1%BA%A3%20thu%20nh%E1%BA%ADp.doc

2. Tờ khai đăng ký tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập:

https://luatminhkhue.vn/LMK/article/luat-thue/M%E1%BA%ABu%2020-%C4%90K-TCT-%20%20qua%20%C4%91%C6%A1n%20v%E1%BB%8B%20chi%20tr%E1%BA%A3%20thu%20nh%E1%BA%ADp.doc

Bạn đang có thu nhập cao hơn 9 triệu đồng / tháng ? Bạn đang có nhu cầu đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân ? 

Hướng dẫn viết tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân tự làm thủ tục:

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

>> Xem thêm:  Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân ? Thủ tục xin miễn thuế, giảm thuế

 

                   Đăng ký thuế                         Thay đổi thông tin đăng ký thuế                    X    Giảm trừ gia cảnh

1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: VŨ TIẾN A

 2. Mã số thuế:

8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT: Số xxx, Ngõ x, Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội.

4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý): Chi cục thuế Quận Thanh Xuân

5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

 

 

 

>> Xem thêm:  Cảm nhận buổi đào tạo Kỹ năng tư vấn pháp luật doanh nghiệp cho học viên Công ty Luật Minh Khuê

 

I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/Hộ chiếu

STT

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh

Mã số thuế (nếu có)

Quốc tịch

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/Xã

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

Vũ Tiến B

1/1/2013

01

01

Việt Nam

Hà Nội

Thanh Xuân

Khương Trung

Việt Nam

Con đẻ

1/1/2017

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…, ngày … tháng … năm ...

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Hướng dẫn viết tờ khai đăng ký người phụ thuộc thông qua đơn vị chi trả thu nhập:

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 

                      Đăng ký thuế                         Thay đổi thông tin đăng ký thuế                     X  Giảm trừ gia cảnh

 

 

1. Tên cơ quan chi trả thu nhập: Công ty Cổ phần ABC

 2. Mã số thuế:

0

1

0

7

x

x

x

x

x

 

 

 

3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

STT

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh

Mã số thuế (nếu có)

Quốc tịch

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu

Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh

Tên cá nhân có thu nhập

Mã số thuế của cá nhân có thu nhập

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/ năm)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Vũ Văn A

1/1/1950

0123xxxxx

Việt Nam

0123xxxx

Bố đẻ

Nguyễn Văn B

08xxxxxxxxx

1/1/2017

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với cá nhân có thu nhập được giảm trừ gia cảnh

Tên cá nhân có thu nhập

MST của cá nhân có thu nhập

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/ năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/ năm)

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/Xã

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

 

>> Xem thêm:  Thủ tục chuyển đổi từ mã số thuế người phụ thuộc sang mã số thuế người nộp thuế ?

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

                                                                                                                                                            …,ngày ... tháng … năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Mẫu đăng ký người phụ thuộc hiện nay - Mẫu số 20/ĐK-TCT - Hướng dẫn điền mẫu​ Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Thời hạn đăng ký thuế cho người phụ thuộc năm 2020 để được giảm trừ gia cảnh ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc mới nhất năm 2020