Thông tin pháp lý liên quan vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ.

 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

STT

Chủ sở hữu/Thành viên/Cổ đông ủy quyền đại diện

Tên người đại diện theo ủy quyền

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác

Vốn được ủy quyền

Chữ ký

Ghi chú

Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Thời điểm đại diện phần vốn

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 ……, ngày……tháng……năm……

                                                                                                                                                                                                          ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

                                                                                                                                                                                                                 (Ký, ghi họ tên)

 

 

 

>> Tải ngay: Mẫu Mẫu danh sách người đại diện theo ủy quyền

 

[1] Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.

[2] Người ký Danh sách này đồng thời là người ký Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp/Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Đây là một trong những biểu mẫu bắt buộc khi tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh/thay đổi giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp. Tham khảo thêm một số dịch vụ hoặc thủ tục do luật Minh Khuê tư vấn:

>> Hướng dẫn hồ sơ đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

>> Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký của Hộ kinh doanh