Luật sư tư vấn về chủ đề "xuất khẩu lao động"

xuất khẩu lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề xuất khẩu lao động.

Một số quy định về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động

Một số quy định về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động
Thưa luật sư, Con gái tôi đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản. Nhưng tôi cũng không hiểu hoạt động này cho lắm. Tôi nghe nói có trường hợp công ty xuất khẩu lao động lừa đảo tiền nên càng băn khoăn. Mong luật sư tư vấn giúp tôi một chút về việc xuất khẩu lao động là gì ? Quy trình

Phân tích những tác động của di chuyển lao động quốc tế hiện nay

Phân tích những tác động của di chuyển lao động quốc tế hiện nay
Sự di chuyển lao dộng quốc tế hoặc sự dịch chuyển của nguồn lao động trong khu vực đã vang đang là một vấn đề được nhiều quốc gia quan tâm, chú ý nhằm tăng cường những tác động tích cực và giảm thiểu tác động tiêu cực của xu hướng này. Bài viết phân tích về tác động của di chuyển lao động quốc tế:

Di chuyển lao động quốc tế là gì? Quản lý nhà nước về di chuyển lao động có kỹ năng trong khu vực ASEAN

Di chuyển lao động quốc tế là gì? Quản lý nhà nước về di chuyển lao động có kỹ năng trong khu vực ASEAN
Hiện nay ở Việt Nam, hoạt động xuất khẩu lao động là hoạt động quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo và được đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ. Đảng và Nhà nước ta xác định đây là lĩnh vực kinh tế đối ngoại quan trọng, một bộ phận của chính sách giải quyết việc làm.

Tìm hiểu quy đinh về bảo lãnh cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tìm hiểu quy đinh về bảo lãnh cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Điều kiện là người bảo lãnh cho người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là gì? Phạm vi bảo lãnh ra sao? Nội dung hợp đồng bảo lãnh gồm những nội dung gì? Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh cho người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài được quy định như thế nào? Tìm hiểu trong bài viết dưới đây: