Hiện nay Luật đất đai năm 2013, các Nghị định hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp lý liên quan khác cũng chưa có định nghĩa cụ thể về hiến đất và cũng chưa có bất cứ một khái niệm cụ thể nào về lối đi chung. Ta có thể hiểu khái niệm hiến đất và khái niệm lối đi chung như sau: 

 

1. Khái niệm hiến đất

Hiến đất được hiểu là một người được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng một phần diện tích đất nào đó, tuy nhiên trong quá trình sử dụng đất mà địa phương có các chương trình xây dựng các công trình công cộng như làm được giao thông công cộng,...thì người sử dụng đất sẽ tự nguyện hiến (tặng) cho một phần diện tích đất của mình để làm đường đi. Trên thực tế việc hiến đất thuộc trường hợp tự nguyện, người sử dụng đất không đòi hỏi, yêu cầu bất cứ một khoản lợi ích kinh tế cụ thể nào, lợi ích mà chủ sử dụng đất nhận được có thể là sự thuận tiện trong việc đi lại hoặc là có thể tạo điều kiện cho chủ sử dụng đất để phát triển một số hoạt động kinh doanh nào đó. Tuy nhiên thì cũng sẽ có một số trường hợp người sử dụng đất cũng sẽ có một số yêu cầu hoặc đưa ra một số điều kiện để đảm bảo họ có thể được hưởng một khoản lợi ích cụ thể nào đó trước khi hiến đất. Việc hiến đất không được xác định là các trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

 

2. Khái niệm về lối đi chung

Có thể hiểu lối đi chung là phần diện tích đất mà một người sử dụng đất cắt ra từ phần diện tích đất của mình để làm lối đi chung cho tất cả mọi người trong cộng đồng dân cư hoặc là của một số chủ sử dụng đất nhất định. Lối đi chung thường được hình thành như bởi: 

- Các hộ gia đình, cá nhân tự nguyện cắt một phần diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình ra để địa phương (thôn, xóm, xã,....) làm lối đi công cộng;

- Lối đi chung cũng có thể được hình thành từ việc lối đi này đã được hình thành từ rất lâu và được cộng đồng dân cư, người dân tại khu vực đấy sử dụng thành thói quen;

- Phần diện tích đất mà những người sử dụng đất ở phía ngoài tự cắt ra một phần để cho những người sử dụng đất ở phía trong có lối để đi vào diện tích đất của họ; 

 

3. Cách thể hiện thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi hiến đất làm lối đi chung

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 18 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT) quy định khi người sử dụng đất tự nguyện tặng cho một phần diện tích đất của mình đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm đường giao thông hoặc các công trình công cộng thì sau khi hoàn thiện xong các thủ tục tặng cho (hiến đất) thì sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai để cập nhật lại thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Dự liệu quản lý đất đai của cơ quan có thẩm quyền. Khi này Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ thể hiện thông tin: "Đã tặng cho ...m2 để làm đường giao thông, làm công trình công cộng,....diện tích còn lại là ...m2"; Còn nếu trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ thể hiện thông tin đã tặng cho toàn bộ diện tích thửa đất để làm đường giao thông,....

 

4. Mẫu đơn hiến đất để làm đường đi chung

Quý khách hàng có thể tải mẫu đơn tự nguyện hiến đất làm đường đưới đây để sử dụng, hoặc có thể soạn thảo trực tuyến, in ra để sử dụng trong các trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật:                                                                             

Tải về
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN ĐẤT
(Thửa đất số ... tờ bản đồ số ... được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày ...)

 

Kính gửi(1): Ủy ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn A

Tôi tên là(2): Nguyễn Văn A 

Sinh ngày(3): ..../...../......

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số(4): ..............Cấp ngày ......./......./.......tại Công an tỉnh/Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ(5): 

Và vợ tôi là(2): Nguyễn Thị C

Sinh ngày(3): ..../..../.......

Chứng minh thư nhân dân số/Căn cước công dân số(4): .....................Cấp ngày ......./....../........tại Công an tỉnh/Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ(5): 

Sau khi được Ủy ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn .... triển khai về kế hoạch xây dựng đường giao thông công cộng trên địa bàn xã/ phường/ thị trấn và cụ thể đoạn đường chạy qua thôn .......của chúng tôi. Để đảm bảo cho việc xây dựng một cách thuận lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho chính quyền địa phương thực hiện kế hoạch của mình. Gia đình chúng tôi thống nhất sẽ hiến .....m2 đất cho Ủy ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn để thi công xây dựng công trình công cộng này, cụ thể thông tin của thửa đất gia đình chúng tôi như sau:

Thửa đất số(6): ...................................... 

Tờ bản đồ số(7): .................................... 

Địa chỉ của thửa đất(8): .........................

Diện tích đất(9): .................................... 

Mục đích sử dụng đất(10): .....................

Nguồn gốc sử dụng đất(11): .................. 

Thời hạn sử dụng đất(12): .....................

Chúng tôi viết đơn này trong tình trạng hoàn toàn minh mẫn, sáng suất. Việc hiến một phần quyền sử dụng đất trên của chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện và không yêu cầu cơ quan Nhà nước phải có trách nhiệm bồi thường về đất. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn với nội dung đã được nêu ở trên.

Đơn này được chúng tôi lập thành ba (03) bản và được chúng tôi; Văn phòng đăng ký đất đai - Phòng tài nguyên và Môi trường cùng Ủy ban nhân dân xã mỗi bên giữ một bản. Các bản có giá trị pháp lý như nhau.

Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn 

 ............, ngày ...... tháng ....... năm .............

  Người hiến đất 

(Ký và ghi rõ họ tên)  

 

In / Sửa biểu mẫu

* Hướng dẫn cách viết đơn xin tự nguyện hiến đất làm đường

(1) Ghi rõ thông tin cơ quan gửi đến 

(2), (3), (4) Ghi rõ thông tin của người sử dụng đất bao gồm: 

- Họ và tên của người sử dụng đất và những người có liên quan đến quyền sử dụng đất; 

- Ngày, tháng, năm sinh của người sử dụng đất và những người có liên quan đến quyền sử dụng đất; 

- Ghi rõ số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân và thông tin về ngày cấp, và cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) Ghi rõ thông tin về thửa đất mà người sử dụng đất đã hiến. Phần thông tin này được thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất.

Trên đây là Mẫu đơn hiến đất để làm đường chung của Luật Minh Khuê. Nếu quý khách hàng có nội dung vướng mắc về pháp luật, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến thông qua tổng đài số: 19006162 để được hỗ trợ trực tiếp. Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ quý khách hàng. Trân trọng!