1. Mẫu đơn xin mượn cơ sở vật chất là gì?

Cơ sở vật chất là một trong những công cụ truyền tải các nội dung, thông điệp và thực hành kiến thức, rèn luyện kỹ năng và giá trị học sinh. Mỗi lớp học khi tham gia quá trình dạy và học đều phải cần sử dụng đến cơ sở vật chất để nâng cao giá trị lớp học.

Đơn xin mượn cơ sở vật chất là một tài liệu mà người viết đơn sử dụng để yêu cầu mượn một số cơ sở vật chất từ một đơn vị cung cấp. Đơn này thường được sử dụng trong các tình huống khi người viết đơn cần một số cơ sở vật chất nhưng không có đủ nguồn lực hoặc không muốn mua chúng. Đơn xin mượn cơ sở vật chất thường bao gồm các thông tin cơ bản như tên và địa chỉ của đơn vị cung cấp, số lượng và loại cơ sở vật chất cần mượn, thời gian dự kiến sử dụng và các điều kiện và cam kết liên quan đến việc mượn.

Theo đó, mẫu đơn xin mượn cơ sở vật chất thường được hiểu là mẫu đơn nêu rõ thông tin cá nhân của người muốn mượn phòng, mã số sinh viên, lý do muốn mượn trang thiết bị/cơ sở vật chất và mượn trong khoảng thời gian nào, cũng như cam kết chấp hành mọi quy định của trường đặt ra. Mẫu đơn xin mượn cơ sở vật chất là mẫu đơn được lập ra học sinh, sinh viên gửi lên phòng cơ sở vật chất với mong muốn xin phòng cơ sở vật chất cho phòng học mượn cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu buổi học

Khi viết đơn xin mượn cơ sở vật chất, người viết đơn nên sử dụng ngôn từ lịch sự, rõ ràng và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc mượn. Sau khi hoàn thành, đơn này cần được gửi đến đơn vị cung cấp và chờ phê duyệt trước khi được thực hiện việc mượn.

 

2. Vai trò của đơn xin mượn cơ sở vật chất

Đơn xin mượn cơ sở vật chất có vai trò quan trọng trong việc yêu cầu mượn các cơ sở vật chất từ một đơn vị cung cấp. Vai trò của đơn này bao gồm:

- Yêu cầu mượn: Đơn xin mượn cơ sở vật chất là công cụ để yêu cầu mượn các cơ sở vật chất từ đơn vị cung cấp. Đơn này cung cấp thông tin về loại và số lượng cơ sở vật chất cần mượn, thời gian dự kiến sử dụng và các điều kiện liên quan đến việc mượn.

- Thiết lập cam kết và điều kiện: Đơn xin mượn cơ sở vật chất giúp thiết lập các cam kết và điều kiện liên quan đến việc mượn. Điều này bao gồm cam kết của người mượn sẽ sử dụng và bảo quản các cơ sở vật chất một cách cẩn thận và trả lại chúng vào thời điểm kết thúc thời gian mượn.

- Thể hiện tính chuyên nghiệp: Việc viết đơn xin mượn cơ sở vật chất thể hiện tính chuyên nghiệp của người viết đơn. Nó cho thấy rằng người viết đơn đang cố gắng tiếp cận vấn đề một cách cẩn thận và chu đáo, và sẵn sàng tuân thủ các quy định và điều kiện của đơn vị cung cấp.

- Giúp quản lý tài sản: Việc sử dụng đơn xin mượn cơ sở vật chất giúp đơn vị cung cấp quản lý tài sản một cách hiệu quả hơn. Đơn này giúp đơn vị cung cấp biết được số lượng cơ sở vật chất đã được mượn và thời gian dự kiến sử dụng, từ đó giúp quản lý tài sản một cách tốt hơn.

- Giúp định giá và kiểm soát chi phí: Khi viết đơn xin mượn cơ sở vật chất, người viết đơn cần cung cấp thông tin về số lượng và loại cơ sở vật chất cần mượn. Điều này giúp định giá và kiểm soát chi phí liên quan đến việc mượn.

 

3. Mẫu đơn xin mượn cơ sở vật chất mới nhất 

Đơn xin mượn cơ sở vật chất sẽ khác nhau đối với mỗi đơn vị. Mỗi đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khác nhau, sử dụng các loại cơ sở vật chất khác nhau và có những quy định và thủ tục riêng về việc mượn cơ sở vật chất. Do đó, đơn xin mượn cơ sở vật chất của mỗi đơn vị sẽ phải tuân theo các quy định và yêu cầu cụ thể của đơn vị đó. Sau đây, Luật Minh Khuê xin đưa ra mẫu đơn xin mượn cơ sở vật chất trong trường hợp cụ thể, mời quý bạn đọc cùng tham khảo và tải về áp dụng.

>> Tải ngay: Mẫu đơn xin mượn cơ sở vật chất mới nhất file Word

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ABC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2023

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT

Về việc mượn cơ sở vật chất và các trang thiết bị giảng dạy – học tập ngoài kế hoạch

Họ và tên: Nguyễn Văn A MSSV: 1234567

Đơn vị (lớp/chi đoàn/phòng/khoa/trung tâm): Khoa Công nghệ Thông tin

Chức vụ: Sinh viên

I/. NỘI DUNG CAM KẾT:

1. Sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đúng công năng và mục đích sử dụng.

2. Nghiêm túc chấp hành Nội quy sử dụng giảng đường, phòng học của nhà trường.

3. Trước khi sử dụng, người sử dụng phải gửi Đơn đề nghị và Cam kết về việc mượn cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy – học tập ngoài kế hoạch được chấp thuận cho bộ phận quản trị - thiết bị tại cơ sở để quản lý hồ sơ, làm thủ tục nhận trang thiết bị.

4. Sau khi sử dụng, cam kết trả lại nguyên trạng cơ sở vật chất như trước khi mượn, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ bên trong, bên ngoài cơ sở vật chất được cho mượn.

5. Người sử dụng liên hệ bộ phận quản trị - thiết bị để trả lại tài sản, trang thiết bị đã mượn.

6. Trong trường hợp để xảy ra hư hỏng cơ sở vật chất, mất mát tài sản, trang thiết bị được cho mượn, tổ chức, cá nhân đứng tên trên đơn hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc phục/bồi hoàn tài sản, trang thiết bị đã mượn cho nhà trường.

II/. LIỆT KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT - TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ MƯỢN:

STT

Tên CSVC/
Trang thiết bị

Số lượng

Ngày mượn

Ngày trả

Thời gian mượn

Bắt đầu

Kết thúc

I

TÊN CSVC

         

1

           

2

           

II

TRANG THIẾT BỊ

         

1

           

2

           

III

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

         

Tôi/Chúng tôi xin chịu trách nhiệm và thực hiện đúng các nội dung đã cam kết nêu trên.

P. Quản trị – Thiết bị Người viết đơn

 

4. Cách viết đơn xin mượn cơ sở vật chất

Viết đơn xin mượn cơ sở vật chất cần tuân thủ một số quy tắc chung để đảm bảo tính chính xác và chuyên nghiệp của đơn. Dưới đây là một số bước để viết đơn xin mượn cơ sở vật chất:

Bước 1: Soạn thảo đơn xin mượn cơ sở vật chất

- Tiêu đề đơn: Đầu tiên, bạn cần đưa ra tiêu đề cho đơn xin mượn cơ sở vật chất. Tiêu đề cần nêu rõ mục đích của đơn, ví dụ: "Đơn xin mượn thiết bị phục vụ cho buổi hội thảo".

- Thông tin người viết đơn: Bạn cần cung cấp thông tin về mình bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email để đơn vị cung cấp có thể liên lạc với bạn.

- Thông tin đơn vị cung cấp: Bạn cần đưa ra thông tin về đơn vị cung cấp, bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của đơn vị.

- Thông tin về cơ sở vật chất: cần mượn Bạn cần liệt kê tên, số lượng và các thông số kỹ thuật của cơ sở vật chất cần mượn. Nếu có nhiều loại cơ sở vật chất, bạn có thể phân loại chúng thành các danh mục để dễ đọc và hiểu.

- Thời gian mượn và thời gian trả lại: Bạn cần cho biết thời gian dự kiến sử dụng cơ sở vật chất và thời gian trả lại chúng cho đơn vị cung cấp.

- Cam kết và điều kiện: Bạn cần cam kết sẽ sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất một cách cẩn thận và trả lại chúng đầy đủ và không bị hư hại. Bạn cũng nên liệt kê các điều kiện khác liên quan đến việc mượn cơ sở vật chất, ví dụ như việc bồi thường khi cơ sở vật chất bị hư hại hoặc mất mát.

- Ký và đóng dấu: Cuối cùng, bạn cần ký và đóng dấu đơn xin mượn cơ sở vật chất để xác nhận rằng bạn đồng ý với các điều kiện và cam kết trong đơn.

Bước 2: Gửi đơn 

- Gửi đơn Sau khi đã hoàn thiện đơn xin mượn cơ sở vật chất, bạn cần gửi nó đến đơn vị cung cấp. Bạn có thể gửi đơn qua email, fax hoặc đưa trực tiếp đến địa chỉ của đơn vị. Nếu gửi qua email, nên đính kèm các tài liệu liên quan để đơn vị có thể xem trước và đưa ra quyết định mượn cơ sở vật chất cho bạn.

- Theo dõi đơn Sau khi đã gửi đơn, bạn cần theo dõi trạng thái của đơn để biết được đơn vị cung cấp đã xử lý nó hay chưa. Nếu nhận được phản hồi từ đơn vị, bạn cần đọc kỹ để biết được quyết định và các điều kiện đi kèm. Nếu chưa nhận được phản hồi, bạn có thể gửi thư hỏi han hoặc gọi điện để hỏi thăm tình trạng đơn của mình.

- Lưu trữ đơn Sau khi đã hoàn tất quá trình mượn cơ sở vật chất, bạn nên lưu trữ đơn và các tài liệu liên quan để sử dụng trong trường hợp cần thiết. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến mượn cơ sở vật chất, bạn có thể sử dụng đơn và các tài liệu liên quan để giải quyết tranh chấp đó.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê liên quan đến vấn đề: Mẫu đơn xin mượn cơ sở vật chất mới nhất và cách viết. Mọi thắc mắc chưa rõ hay có nhu cầu hỗ trợ vấn đề pháp lý khác, quý khách hàng vui lòng liên hệ với bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Minh Khuê.