1. Tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống

Căn cứ tại tiểu mục 2.2 Mục 2 Chương II Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống ban hành kèm theo Quyết định 2068/QĐ-BVHTTDL năm 2023, quy định tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội như sau:

STT Nội dung Trách nhiệm thực hiện
    Cơ quan đơn vị tổ chức lễ hội Ban tổ chức lễ hội Cơ sở cung ứng dịch vụ Người tham gia lễ hội
1 Bố trí, sắp xếp khu dịch vụ (hàng quán, bãi gửi xe…) đảm bảo thuận tiện, phù hợp với không gian di tích, lễ hội x x x  
2 Bố trí khu sắp lễ, khu đón tiếp khách; khu viết sớ; khu hóa vàng mã… thuận tiện, phù hợp với không gian di tích, lễ hội x x    
3 Bố trí lực lượng; có phương án sơ cứu, cấp cứu y tế cho người dân, du khách khi tham gia lễ hội x x    
4 Bố trí, sắp xếp hòm công đức, nơi tiếp nhận, ghi sổ công đức phù hợp, thuận tiện x x    
5 Có các sơ đồ, bảng, biển hướng dẫn người dân, du khách   x    
6 Có hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền trong di tích, lễ hội   x    

2. Các tiêu chí chung về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống

Công tác quản lý nhà nước: Đảm bảo rằng tổ chức lễ hội tuân theo các quy định và pháp luật định rõ.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị: Đầu tư đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tổ chức lễ hội một cách an toàn và hiệu quả.

An ninh, an toàn, và vệ sinh: Đảm bảo rằng lễ hội diễn ra trong môi trường an toàn cho tất cả người tham gia và khán giả, đồng thời chống cháy, nổ và đảm bảo vệ sinh thực phẩm và môi trường.

Hoạt động văn hóa và giải trí: Cung cấp nhiều hoạt động vui chơi giải trí và văn hóa phong phú để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Hoạt động văn hóa và giải trí trong lễ hội có vai trò quan trọng trong việc tạo nên môi trường vui vẻ, hấp dẫn và đa dạng cho cộng đồng. Cung cấp nhiều hoạt động vui chơi giải trí và văn hóa đáp ứng nhu cầu của cộng đồng bằng cách mang lại nhiều lựa chọn và trải nghiệm khác nhau.

Khu dịch vụ và mỹ quan: Đảm bảo các khu vực dịch vụ sẽ không ảnh hưởng đến mỹ quan của di tích lễ hội và cung cấp các dịch vụ an toàn và thuận tiện. Thiết kế khu vực dịch vụ một cách cẩn thận để đảm bảo rằng chúng không gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường và mỹ quan của di tích lễ hội. Sử dụng tài liệu hướng dẫn thiết kế thích hợp và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Kinh doanh dịch vụ: Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và nếp sống văn minh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ. Các doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ tại lễ hội cần tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ. Điều này bao gồm các quy định về thuế, giấy phép kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm, và các quy tắc khác. Các doanh nghiệp cần thể hiện nếp sống văn minh trong cách kinh doanh và tương tác với khách hàng, nhân viên, và cộng đồng. Điều này có thể bao gồm việc đảm bảo dịch vụ chất lượng, tôn trọng quyền và lợi ích của khách hàng, và duy trì quyền văn hóa và đạo đức trong kinh doanh.Trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm và giải trí, cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh. Điều này bao gồm kiểm tra đảm bảo thực phẩm an toàn, bảo đảm sự an toàn của cơ sở và thiết bị, và đảm bảo an toàn cho khách hàng. Tiêu chí này giúp đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lễ hội được thực hiện một cách chuyên nghiệp, an toàn, và văn minh, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả người tham gia và khách hàng.

Quan hệ giao tiếp và ứng xử: Đảm bảo quan hệ giao tiếp và ứng xử văn minh và văn hóa trong lễ hội.Các chủ thể quản lý, nhân viên, và người tham gia trong lễ hội cần tương tác với nhau một cách lịch sự và tôn trọng. Điều này bao gồm cách trò chuyện, giao tiếp non nớt và không xúc phạm đến người khác. Nếu có xung đột hoặc tranh chấp xảy ra trong lễ hội, cần giải quyết chúng một cách hòa bình và văn minh. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các phương pháp giải quyết xung đột và sự can thiệp của các nhà trọng đạo và chức năng.

Tuyên truyền: Tăng cường tuyên truyền về di tích và lễ hội với nhiều hình thức và nội dung khác nhau. Tiêu chí về tuyên truyền là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy di tích và lễ hội truyền thống, giúp tạo sự nhận biết và tham gia của cộng đồng. Sử dụng các phương tiện truyền thông khác nhau, bao gồm truyền hình, radio, mạng, bản in, và truyền thông xã hội để đảm bảo thông điệp về di tích và lễ hội được tiếp cận một cách rộng rãi.  Phát triển nội dung tương tác và hấp dẫn để kể về lịch sử, giá trị văn hóa và các hoạt động của di tích và lễ hội. Điều này có thể bao gồm video, hình ảnh, bài viết, và câu chuyện. Tăng cường tuyên truyền về di tích và lễ hội không chỉ giúp tạo sự nhận biết và quan tâm đối với di tích và lễ hội mà còn thúc đẩy sự tham gia và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống: Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống trong lễ hội, đồng thời giải quyết các hủ tục, tập quán lạc hậu và các hành vi phản cảm. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong lễ hội là một phần quan trọng để đảm bảo rằng di tích và nền văn hóa của một cộng đồng được duy trì và truyền đạt cho thế hệ tương lai. Điều này đòi hỏi cân nhắc giữa bảo tồn các giá trị truyền thống và cải thiện các khía cạnh có thể gây hại hoặc lạc hậu. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong lễ hội là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự cân nhắc và thảo luận chặt chẽ. Mục tiêu cuối cùng là bảo tồn những gì đáng quý trong văn hóa truyền thống và cùng lúc đảm bảo sự phát triển và tiến bộ của cộng đồng.

3. Mục tiêu của việc ban hành bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống

Mục tiêu này đề ra các quyết định và hướng dẫn về việc quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát triển di sản văn hóa của một cộng đồng. Mục tiêu chính bao gồm:

Khuyến khích cải thiện quản lý lễ hội: Mục tiêu này khuyến khích các cấp địa phương và các tổ chức Ban Tổ chức lễ hội tăng cường công tác quản lý lễ hội truyền thống. Điều này bao gồm việc đưa ra các biện pháp để đảm bảo an ninh, an toàn, và sự thuận tiện cho người tham gia.

Cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước: Mục tiêu này đảm bảo rằng các quy định và hướng dẫn về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh của Đảng và Nhà nước được thực hiện cụ thể trong việc tổ chức lễ hội.

Xây dựng môi trường văn hóa văn minh, lành mạnh: Mục tiêu này thúc đẩy việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và loại bỏ các tập quán lạc hậu trong lễ hội. Mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa văn minh, lành mạnh trong lễ hội là một phần quan trọng của công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của một cộng đồng. Mục tiêu này đặt ra các quyết định và hướng dẫn để đảm bảo rằng lễ hội truyền thống không chỉ là một sự kiện giải trí mà còn là một dịp để bảo tồn và thể hiện những giá trị văn hóa tích cực.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân và du khách: Mục tiêu này tạo ra sự nhận thức về trách nhiệm của mọi người trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh khi tham gia lễ hội.

Mục tiêu này đặt ra một nhiệm vụ quan trọng để bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của một quốc gia và đảm bảo rằng lễ hội là một sự kiện vui vẻ và an toàn cho tất cả người tham gia.

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Hồ sơ, trình tự đăng ký, thông báo tổ chức lễ hội như thế nào?