>> Tải Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng

 

Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG

 

Kính gửi :   Ban Giám Đốc Công Ty.........................................................................

Phòng Hành chánh – Nhân sự

Tôi tên là : ................................................................................................................................. 

MSNV     : .....................................................    Bộ phận :   ..................................................... 

Địa chỉ và số điện thoại liên lạc khi cần thiết :........................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)

Trong thời gian .…..... ngày  (Kể từ ngày…………………….... đến hến ngày ………...........…..)

Lý do:

............................................................................................................................................….. 

..............................................................................................................................................… 

..............................................................................................................................................… 

..............................................................................................................................................…… 

..............................................................................................................................................…… 

Tôi đã bàn giao công việc cho :……………………………………..Bộ phận : ……………......…… 

Các công việc được bàn giao :

...............................................................................................................................................… 

..............................................................................................................................................…

.............................................................................................................................................…… 

Trưởng phận                                                                         Người làm đơn

 

 

Trưởng Phòng. Hành chính nhân sự                                  Ban giám đốc

 

 

 

------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;