1. Đơn xin xác nhận tài sản trên đất là gì?

Đơn xin xác nhận tài sản trên đất là mẫu đơn do người có nhu cầu xác nhận tài sản trên một diện tích nhất định như gửi đến UBND xã, phường,thị trấn hoặc Chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai của quận/huyện. Trong đơn cần thể hiện các nội dung như sau:

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận đơn xin xác nhận tài sản trên đất;

- Thông tin người nộp đơn như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng thực cá nhân như: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, căn cước công dân gắn chíp...; hộ khẩu thường trú, thông tin chỗ ở hiện nay.

- Thông tin về tài sản cần ghi xác nhận: địa chỉ đất, đặc điểm đất, nguồn gốc đất, tình trạng tài sản gắn liền trên đất.

- Đề nghị cơ quan nhà nước có thầm quyền xác nhận chỗ ở hợp pháp: Người nộp hồ sơ cần ghi rõ nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận nhà ở trên là đang sử dụng để cư trú ổn định lâu dài và hoàn toàn không có phát sinh tranh chấp; khiếu nại; nhà ở không thuộc diện tích đất trong khu vực quy hoạch, đất không bị đem ra thế chấp, bảo lãnh hay bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Ngoài ra, trong đơn xin chỗ ở hợp pháp phải có nội dung thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có xác nhận chữ ký. 

 

2. Mẫu đơn xin xác nhận tài sản trên đất mới nhất

>>Tải Ngay: mẫu đơn xin xác nhận tài sản trên đất

Hiện nay, không có văn bản pháp luật cụ thể ghi nhận về Đơn xin xác nhận tài sản trên đất ( hay giấy xác nhận nhà ở trên đất ). Do vậy, dựa theo quy định của Bộ luật Dân Sự năm 2015 Luật Đất Đai năm 2013, công ty luật TNHH Minh Khuê có soạn thảo mẫu đơn xin xác nhận tài sản trên đất. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                                                                                     ......... ngày ...... tháng ... năm .......

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Kính gửi: UBND xã/ phường/ thị trấn ............................................................. 

Hoặc Chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai quận/ huyện ............................... 

Căn cứ luật đất đai 2013; 

Căn cứ nhu cầu thực tế của ........................................................................ 

Tôi tên là: ............................. Sinh năm:....................................................... 

Số CMND/CCCD: ........................... cấp ngày ..... tháng ..... năm .... Do ....... 

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................... 

Nơi ở hiện tại: ................................................................................................. 

Số điện thoại: ................................................................................................... 

Tôi xin trình bày như sau: 

Tôi là chủ sở hữu thửa đất số ..... có diện tích ...... tại địa chỉ ........ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày ...... do ....... 

Căn cứ pháp lý: 

Theo Điều 95 Luật Đất Đai 2013: Đăng kí tài sản trên đất là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng kí quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Nay tôi làm đơn này, xin UBND xã/phường/thị trấn xác nhận cho tôi: Tài sản trên thửa đất số: ........ diện tích .........t ại địa chỉ ........................................ gồm: ............................................. 

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật. 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:

Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/căn cước công dân gắn chíp;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Các giấy tờ khác liên quan;

 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

3. Cách soạn đơn xin xác nhận tài sản trên đất 

- Quốc hiệu tiêu ngữ là phần bắt buộc của đơn xin xác nhận tình trạng sử dụng đất;

- Ngày làm đơn, ghi rõ ngày tháng năm tại thời điểm làm đơn;

- Tên đơn, chúng ta đề tên đơn thường viết bằng chữ in hoa có dấu, cụ thể là ĐƠN XIN XÁC NHẬN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

- Phần kính gửi: Kính gửi UBND xã/phường/thị trấn hoặc Chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai Quận/ Huyện nơi có đất cần xác nhận là đơn vị thẩm quyền để xác nhận việc sử dụng đất. 

- Mục đích xác nhận tình trạng sử dụng đất để làm gì: Để chuyển nhượng, để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Thông tin bất động sản cần xác nhận: Trình bày rõ số thửa, tờ bản đồ số mấy, địa chỉ thửa đất, vị trí tiếp giáp, diện tích sử dụng, thời hạn sử dụng đất còn lại, ngày cấp sổ đỏ ( nếu có )......;

- Mục tài sản gắn liền với đất, người nộp đơn điền thông tin có hoặc không có tài sản gắn liền với đất, trường hợp có cần liệt kê bao gồm những công trình gì, kết cấu cơ bản của công trình bao gồm những gì,...;

- Cuối cùng người viết đơn ký, ghi rõ họ tên

>> Xem thêm: Xử lý tài sản trên đất bị thu hồi theo quy định như thế nào?

 

4. Thủ tục xác định có tài sản trên đất như thế nào?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính. Theo đó thủ tục xác nhận có tài sản trên đất như sau: 

Hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng kí, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất; đăng kí bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận gồm có:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/Đk;

- Một số giấy tờ theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

- Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất;

- Giấy chứng nhận đã cấp;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Bài viết trên là toàn bộ câu trả lời về vấn đề xin xác nhận tài sản gắn liền với đất theo quy định mới nhât. Nếu quý bạn đọc có bất cứ vướng mắc liên hệ đến lĩnh vực pháp luật, có thể liên hệ tổng đài tư vấn trực tuyến thông qua hotline: 19006162 để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Luật Minh Khuê. Trân trọng cảm ơn!