Luật sư tư vấn về chủ đề "tài sản gắn liền với đất"

tài sản gắn liền với đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tài sản gắn liền với đất.

Mẫu: Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Mẫu: Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất: (theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015) - Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015, ngày 24 tháng 11 năm 2015 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt; - Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên,

Mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất?

Mẫu hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất?
Hợp đồng đặt cọc là một loại hợp đồng khá phổ biến trong các giao dịch dân sự hiện nay. Để đảm bảo việc giao kết và thực hiện hợp đồng chính các bên sẽ ký một hợp đồng phụ là hợp đồng đặt cọc, Về hình thức của hợp đồng đặt cọc thì không bị bắt buộc phải công chứng mà thực hiện theo nhu cầu.

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất giữa cá nhân với cá nhân ?

Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất giữa cá nhân với cá nhân ?
Năm 1996, vợ chồng anh Quyền và chị Lý được cơ quan anh Quyền phân cho một thửa đất có diện tích 120m2 để làm nhà ở. Năm 2000, anh chị đã xây dựng trên diện tích đất đó một căn nhà 2 tầng và chuyển đến đó sinh sống. Năm 2003, anh chị Lý đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà và đất nêu trên.

Mẫu đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

Mẫu đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
Đăng ký biến động đất đai được thực hiện trong các trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất... Khi thực hiện thủ tục này người sử dụng đất cần phải có đơn đăng ký biến động đất đai:

Mua bán tài sản gắn liền với đất thuê?

Mua bán tài sản gắn liền với đất thuê?
Kính thưa Luật sư, xin Luật sư cho biết việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê hàng năm tại Điều 111 Luật Đất đai 2003 có được áp dụng khi tài sản trên đất chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hay không? Xin cảm ơn!