Để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng, các bên tham gia giao dịch trước khi ký kết hợp đồng chính thức thì cần ký kết hợp đồng đặt cọc hoặc sau khi thực hiện giao dịch, vấn đề thanh toán cần phải có văn bản xác nhận hoặc giấy biên nhận tiền để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mình về sau. Công ty Luật Minh khuê cung cấp Mẫu Giấy biên nhận để khách hàng tham khảo như sau:

Tham khảo biểu mẫu liên quan:

>> Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

>> Tải mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.0159.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.0159

------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***------

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin thuê lại đất bản cập nhật mới nhất năm 2020

GIẤY BIÊN NHẬN

Tên tôi là:………………………............................………....................................………...............

Giới tính:………………………............................………....................................………...............

Sinh ngày:………………………............................………....................................………...............

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ….....................………..Ngày cấp:………...............….Nơi cấp: …...…............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:......................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản làm việc mới nhất năm 2020, Biên bản thỏa thuận các bên

Số điện thoại:………………………............................………....................................………...............

Email:………………………............................………....................................………...............

có Bán cho:

Ông (Bà):……………………………..………….................................................…….………

Giới tính:………………………............................………....................................………...............

Sinh ngày:………………………............................………....................................………...............

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: …...…........……..Ngày cấp:…….............…...................Nơi cấp: …........

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................................................

Số điện thoại:………………………............................………....................................………...............

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản làm việc, Biên bản thỏa thuận mới nhất năm 2020

Email:………………………............................………....................................………...............

Số lượng: …………............................................…..(Bằng chữ:……………..…...........………)

Tương đương: …………………...................................…….............………..đồng mệnh giá

Giá bán:………………….......…..........................…(Bằng chữ: ………......….…………………)

Tổng giá trị thanh toán: ……………….................................…………...................................

(Bằng chữ: …………………………………….........……..............………………................….……)

Ông (Bà):………................…đã thanh toán:………….........….(Bằng chữ:…….............….…

………………………...........................................) cho Ông (Bà):……….....................................

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách lấy lại tiền đặt cọc theo quy định của pháp luật ?

Ông (Bà): …có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……....số lượng ........... nếu trên chậm nhất vào ngày……

Trong trường hợp Ông (Bà)……….không làm thủ tục chuyển nhượng số ..............như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền là:……

(Bằng chữ: ………) và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………số tiền…………(Bằng chữ……).

Bên bán đảm bảo số tiền........... trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ……….thuộc về người mua.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày………tháng……….năm 20......

BÊN MUA

BÊN BÁN

Trên thực tế hiện nay, việc chuyển nhượng vốn góp hay cổ phần giữa các cá nhân với nhau thường xuyên xảy ra. Thông thường, trước khi các bên tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng chính thức thì họ thường ký kết một hợp đồng đặt cọc hoặc viết một giấy biên nhận tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao dịch. Nhận thấy tầm quan trọng của giấy tờ này, Công ty TNHH Luật Minh Khuê cung cấp mẫu Giấy biên nhận tiền đặt cọc để quý khách hàng tham khảo:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***------

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Tên tôi là:………………………………………....…………………...…….

Giới tính:………………………............................………....................................………...............

Sinh ngày:………………………............................………....................................………...............

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ……………..Ngày cấp:……...….Nơi cấp: ………...….

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản tịch thu tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 06)

Địa chỉ:………………...…………………………......………..

Số điện thoại:………………………............................………....................................………...............

Email:………………………............................………....................................………...............

Bán cho

Ông (Bà):………………………………………….........………………...….

Giới tính:………………………............................………....................................………...............

Sinh ngày:………………………............................………....................................………...............

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ………..Ngày cấp:……….......….Nơi cấp: ………...….

Địa chỉ: …………………………………………......………….…………….

Số điện thoại:………………………............................………....................................………...............

>> Xem thêm:  Đòi lại tiền đặt cọc sao cho đúng ?

Email:………………………............................………....................................………...............

Cổ phiếu của công ty: …………………………….......………….………….

Số lượng: ……………….........(Bằng chữ:………………………………………)

Tương đương: ……………………................................………..mệnh giá

Giá bán:………………….........……(Bằng chữ:...………………………………)

Tổng giá trị thanh toán: ………………….........…..............………………..

(Bằng chữ: ……………………………………………..........………..………………)

Ông (Bà):……………đã đặt cọc:………….(Bằng chữ:…………..) cho Ông (Bà):……..…để mua số cổ phiếu trên.

Ông (Bà): …….. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……..số lượng cổ phiếu nếu trên chậm nhất vào ngày………

Ông (Bà)…….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:…………(Bằng chữ:………….) cho Ông (Bà)…... chậm nhất vào………

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản họp xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức mới nhất

Trong trường hợp Ông (Bà)……….không làm thủ tục chuyển nhượng số cổ phần như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

Trong trường hợp Ông (Bà)……… không mua cổ phiếu trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc.

Bên bán đảm bảo số cổ phiếu trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ…………thuộc về người mua.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày……tháng……….năm 200

BÊN MUA

BÊN BÁN

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà quý khách hàng đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu khách hàng cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.0159.

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 01)

-------------------------------

BIỂU MẪU LIÊN QUAN:

1. Đơn kiện đòi nợ;

2. Mẫu thư đề nghị thanh toán;

3. Mẫu giấy biên nhận, đặt cọc;

4. Mẫu giấy đề nghị thanh toán;

>> Xem thêm:  Mẫu biên biên tạm giữ tang vật, phương tiện giấy phép, chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 05)