Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

(V/v: Rà soát hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh)

(Số: ......./2012/TVHD-MINHKHUE-NIPPON)

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn chuyên nghiệp - Soạn thảo hợp đồng uy tín

 

Hợp đồng dịch vụ  tư vấn này được lập và ký vào ngày ...... tháng ..... năm 2013 giữa các bên dưới  đây:

CÔNG TY ....................................................................

Đại diện          :           Ông ...........................................

Địa chỉ             :           ...................................................

Điện thoại       :           ...................................................          Fax: ..................................               

Email               :           ..................................................          Website:............................

(Sau đây gọi là “Bên A”)

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đại diện         :           Ông Lê Minh Trường                    Chức danh      :           Giám đốc.

Địa chỉ:                      Số 120, Nhà A4, Ngõ 129 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại      :           (84.24) 239916057                 Fax       :           (84.4) 35510350

Email              :           [email protected]   Website : http://www.luatminhkhue.vn     

(Sau đây gọi là “Bên B”)

Xét rằng

Bên A là một công ty đang có nhu cầu rà soát hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh. Bên B là một công ty luật có khả năng thực hiện được công việc nêu trên theo yêu cầu của Bên A. Sau khi thoả thuận và thống nhất ý kiến, hai bên cùng thoả thuận như sau:

 

Điều 1: Phạm vi công việc

Bên A uỷ quyền cho Bên B tiến hành rà soát một bản hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh với một bên thứ ba với nội dung do bên A cung cấp.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO (tối ưu hóa kết quả tìm kiếm tự nhiên trên google)

 

Điều 2: Nghĩa vụ của Bên B

Bên B tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:

2.1. Nghiên cứu, tư vấn các nội dung hợp đồng mà bên A đưa ra

2.2. Rà soát bản hợp đồng thương mại theo yêu cầu nội dung của bên A

2.3. Tư vấn cho bên A trước và sau khi rà soát các điều khoản trong hợp đồng đúng với các với quy định của pháp luật.

2.4.  Ngôn ngữ trình bày hợp đồng: Tiếng Anh và Tiếng Việt

2.5. Thời gian hoàn thành công việc rà soát hợp đồng được quy định như sau:

+ Trong vòng 01 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán lần 01 của bên A, bên B sẽ gửi bản Dự thảo hợp đồng rà soát lần 01 sang bên A. Trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận được bản rà soát lần 01, Bên A có nghĩa vụ xem xét và đưa ra ý kiến để bên B sửa đổi và hoàn thiện.

+ Trong vòng 01 ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến phản hồi của bên A, bên B có trách nhiệm sửa đổi và chuyển sang bên A bản Dự thảo hợp đồng lần 02.

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ ?

+ Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi bên B gửi bản Dự thảo hợp đồng lần 02 sang bên A, nếu không có bất kỳ ý kiến phản hồi, bổ sung nào thì bản Dự thảo hợp đồng lên 02 trên được coi là bản Dự thảo hợp đồng cuối cùng.

+ Trong vòng 02 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin xác nhận Bản dự thảo hợp đồng cuối cùng hoàn thiện, bên B tiến hành dịch thuật bản Dự thảo hợp đồng cuối cùng và gửi sang bên A bằng email.

 

Điều 3: Nghĩa vụ của Bên A

Bên A tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:

3.1: Cung cấp cho Bên B những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của bên B cho việc soạn thảo hợp đồng.

3.2: Thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 4 dưới đây.

 

Điều 4: Giá trị hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán

4.1: Giá trị hợp đồng

Phí dịch vụ cho dịch vụ  trên được tính trọn gói là: 6.000.000 VND (Sáu triệu đồng); chưa bao gồm 10 % thuế VAT.

4.2: Thời hạn và phương thức thanh toán:

 Được thanh toán thành 2 lần:

- Lần 1:  Bên A thanh toán cho bên B số tiền là : 4.000.000 VNĐ (Bốn triệu đồng chẵn) ngay sau khi ký hợp đồng để bên B tiến hành rà soát hợp đồng.

- Lần 2:  Bên A thanh toán số tiền còn lại là 2.000.000 VNĐ cho Bên B  trong vòng 2 (hai) ngày làm việc sau khi nhận được bản hợp đồng hoàn chỉnh bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh từ bên B.

4.3:  Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Tên tài khoản: Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Số tài khoản: 0711000224573  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Xuân

 

Điều 5: Hiệu lực, điều kiện sửa đổi và chấm dứt hợp đồng

5.1: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

5.2: Hợp đồng này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thoả thuận của các bên và việc sửa đổi hoặc bổ sung phải được lập thành văn bản.

5.3: Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau:

(a) Hai bên hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo Hợp đồng này;

(b) Hai bên thoả thuận kết thúc trước khi các công việc được hoàn thành. Trong trường hợp này, hai bên sẽ thoả thuận bằng văn bản về các điều kiện cụ thể liên quan đến kết thúc Hợp đồng.

(c) Hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 6: Bảo mật

Bên B có nghĩa vụ phải giữ bí mật các giấy tờ, tài liệu bên A giao với mục đích phục vụ công việc soạn thảo hợp đồng. Chỉ được tiết lộ cho người khác nếu được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên A.

Hợp đồng bên B soạn thảo đương nhiên thuộc quyền sở hữu của bên A theo quy định của hợp đồng này. Bên A có toàn quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với bản hợp đồng nói trên.

 

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa các bên. Nếu tranh chấp không giải quyết được thông qua hoà giải thì các bên nhất trí rằng một trong các bên có quyền đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân thành phố Hà nội.

 

Điều 8: Văn kiện Hợp đồng

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản .

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B