Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ

(V/v Đăng ký sử dụng dịch vụ………………………Công ty luật Minh khuê)

Kính gửi: Phòng Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

Địa chỉ: Phòng ...., nhà ...., ngõ ...., đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại       :           0439916057                                        Fax: 0435510350

Email               :           [email protected]                    Website:www.luatminhkhue.vn  

Tên đơn vị:

Người liên hệ:

Chức vụ:

Địa chỉ:

Điện thoại cơ quan:

Fax:

Điện thoại di động:

Email:

Đăng ký sử dụng dịch vụ: …………………………………………………………….............……….

…………………………………………………………………………………………….............……..

………………………………………………………………………………………...............………….

1. Số lượng và thời gian đăng ký sử dụng dịch vụ luật sư:

……………………………………….....……...........

………………………………………….....…………

2. Tên, chức vụ người liên hệ:  Ông/Bà………………………Chức vụ:…………………...........…….

…………………………………………………………………………….……………….............……

3. Đăng ký tham gia gian hàng chung của Bộ    ¨ Có                      ¨ Không

    Đăng ký sản phẩm trưng bày tại gian hàng: …………………………………………………………………………………………………………

………............................................................................................................................................................................

4. Đăng ký đặt hộ vé máy bay cùng đoàn của Bộ (khởi hành từ Hà Nội):

¨ Có                      ¨ Không

5. Đăng ký đặt hộ phòng khách sạn cùng đoàn của Bộ

¨ Có                      ¨ Không

Loại phòng: ¨ Đơn       ¨ Đôi

                     Khác (ghi rõ):

6. Đăng ký xe đón từ sân bay đến khách sạn và ngược lại cùng đoàn của Bộ

¨ Có                      ¨ Không

7. Đăng ký phát biểu tại Hội thảo

¨ Có                      ¨ Không

8. Đăng ký phát tài liệu giới thiệu về sản phẩm của đơn vị tại Hội thảo

¨ Có                      ¨ Không

9. Đăng ký trưng bày sản phẩm mẫu tại Hội thảo

¨ Có                      ¨ Không

Tên sản phẩm trưng bày:…………………………...………………………………….……….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

10. Yêu cầu khác:

                Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                    (ký tên, đóng dấu)