Xin cảm ơn Luật sư

Người gửi: N.T.L.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn mở lớp mầm non tại nhà

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến qua điên thoại:  1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý

Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục    

Nội dung phân tích

>> Xem thêm:  Điều kiện thành lập trường mầm non theo quy định mới năm 2020

Theo quy định tai khoản 3 Điều 11 Quyết định 41/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục thì điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập như sau:

- Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em; thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu đảm bảo các điều kiện tối thiểu theo quy định tại Điều 30 của Quy chế này;

- Có đủ giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 của Quy chế này;

- Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục ( sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 16 Quy chế này, có bản cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ,lớp mẫu giáo;

- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập nhằm mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, góp phần cùng nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phù hợp với nhu cầu của địa phương; 

- Số lượng trẻ trong 1 cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 trẻ ; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục theo đề nghị của phòng giáo dục và đào tạo.

Nếu bạn muốn mở lớp mầm non tại nhà thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên.

Về thủ tục đăng ký nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thì căn cứ vào khoản 4 Điều 11 QĐ 41/2008:

- Hồ sơ gồm: tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

>> Xem thêm:  Thủ tục hành chính về thành lập và hoạt động của trường mầm non tư thục

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, xem xét hồ sơ  và có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Sau khi kiểm tra, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào kết quả kiểm tra của phòng giáo dục và đào tạo, trả lời bằng văn bản về việc cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trong thời hạn không quá  25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Về người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải có các tiêu chuẩn sau:

- Tổ chức, cá nhân đứng tên xin phép thành lập nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Phẩm chất, đạo đức; 

- Sức khỏe tốt;

- Có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên nghiệp môn giáo dục mầm non ít nhất là 30 ngày hoặc chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty Luật Minh Khuê. 

>> Xem thêm:  Thủ tục thuê đất để mở trường mầm non tư thục được quy định như thế nào ?