1. Cơ sở pháp lý:  

Luật thương mại 2005

Thông tư 06/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm

2. Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng đại lý độc quyền và một số vấn đề lưu ý khi soạn thảo: 

Thứ nhất,  liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng đại lý độc quyền:

2.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên giao đại lý

- Được thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền hàng;

- Cung cấp bản sao các hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

- Cung cấp tất cả hóa đơn, chứng từ hợp pháp của các sản phẩm giao cho Bên đại lý ;

- Đảm bảo cung cấp Sản phẩm đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuấtl; sản phẩm đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

- Định kỳ cung cấp cho Bên đại lý các thông tin về Sản phẩm như: Danh mục và Catalogue sản phẩm hiện có, giá cả sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng;

>> Xem thêm:  Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế tại Việt Nam, uy tín và chất lượng

- Sau khi nhận được yêu cầu đặt hàng của Bên đại lý, Bên giao đại lý giao hàng và hoá đơn chứng từ đến cửa khẩu … Việt Nam và bên giao đại lý chịu toàn bộ chi phí vận chuyển từ kho bãi của bên giao đại lý đến cửa khẩu ….. Việt Nam;

- Không ký kết hợp đồng mua bán Sản phẩm với các nhà phân phối khác trên phạm vi lãnh thổ độc quyền;

- Thực hiện các chương trình hỗ trợ, xúc tiến hàng hóa phù hợp định hướng phát triển kinh doanh của Bên giao đại lý;

- Thông báo bằng văn bản đến Bên đại lý khi thực hiện các chương trình hỗ trợ, xúc tiến bán hàng hoặc khi thay đổi giá bán các sản phẩm của Bên giao đại lý;

- Yêu cầu Bên đại lý tiến hành cung cấp các thông tin liên quan đến doanh số bán hàng, số lượng hàng tồn kho, các chương trình xúc tiến thương mại, quảng cáo, thông tin đánh giá về các đối thủ cạnh tranh trên lãnh thổ độc quyền của mỗi Quý;

- Bảo hành, đổi mới cho từng sản phẩm khiếm khuyết, hư hỏng nếu khiếm khuyết, hư hỏng đó do lỗi bên giao đại lý;

- Nhận hàng hoá hoàn trả nếu hàng hoá không đạt yêu cầu do lỗi Bên giao đại lý;

- Hỗ trợ, phối hợp và cung cấp các tài liệu pháp lý, giấy tờ cần thiết cho Bên đại lý để bên đại lý thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để nhập khẩu vào Việt Nam và đưa sản phẩm ra thị trường khi Bên đại lý có yêu cầu.

- Bồi thường thiệt hại và chịu phạt vi phạm theo quy định của pháp luật trong trường hợp Bên giao đại lý vi phạm hợp đồng;

- Thực hiện đúng các cam kết được thỏa thuận trong Hợp đồng.

>> Xem thêm:  Điều kiện chung đối với giống cây trồng được bảo hộ ?

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo Hợp đồng đại lý

2.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên đại lý

- Cung cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Bên đại lý cho Bên giao đại lý nếu Bên giao đại lý có yêu cầu;

- Được bán và phân phối sản phẩm Bên giao đại lý theo giá bán lẻ hoặc bán buôn do bên đại lý tự quy định; Hợp tác góp phần thúc đấy doanh thu bán sản phẩm của Bên giao đại lý trong phạm vi lãnh thổ độc quyền;

- Theo yêu cầu của Bên giao đại lý, Bên đại lý tiến hành cung cấp các thông tin liên quan đến doanh thu bán hàng, số lượng hàng tồn kho, các chương trình xúc tiến thương mại, quảng cáo, thông tin đánh giá về các đối thủ cạnh tranh, phát triển hệ thống đại lý trực thuộc trên lãnh thổ độc quyền của mỗi Quý;

- Hoàn trả sản phẩm không đạt yêu cầu do lỗi Bên giao đại lý;

- Bồi thường thiệt hại và chịu phạt vi phạm theo quy định của pháp luật trong trường hợp Bên đại lý vi phạm hợp đồng;

- Thực hiện đúng các cam kết được ghi trong Hợp đồng.

-  Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Hợp đồng.

Thứ hai, về thanh toán trong đại lý

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc thanh toán tiền hàng và thù lao đại lý được thực hiện theo từng đợt sau khi bên đại lý hoàn thành việc mua, bán một khối lượng hàng hoá nhất định.

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

Thứ ba, về thời hạn đại lý

1. Thời hạn đại lý chỉ chấm dứt sau một thời gian hợp lý nhưng không sớm hơn sáu mươi ngày, kể từ ngày một trong hai bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đại lý.

2. Nếu bên giao đại lý thông báo chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đại lý có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường một khoản tiền cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý đó. Giá trị của khoản bồi thường là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý cho mỗi năm mà bên đại lý làm đại lý cho bên giao đại lý. Trong trường hợp thời gian đại lý dưới một năm thì khoản bồi thường được tính là một tháng thù lao đại lý trung bình trong thời gian nhận đại lý.

3. Trường hợp hợp đồng đại lý được chấm dứt trên cơ sở yêu cầu của bên đại lý thì bên đại lý không có quyền yêu cầu bên giao đại lý bồi thường cho thời gian mà mình đã làm đại lý cho bên giao đại lý.

Thứ tư, liên quan đến phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường  thiệt hại:

1.  Bên bị vi phạm có quyền áp dụng một khoản phạt vi phạm hợp đồng đối với Bên vi phạm tương ứng với 8% giá trị của phần Hợp đồng bị vi phạm;

3. Ngoài việc phải chịu phạt vi phạm theo Khoản 2 nêu trên thì bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho Bên bị vi phạm một khoản tiền theo thỏa thuận của hai bên. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được khoản tiền bồi thường trên thì Bên vi phạm phải bồi thường cho bên bị vi phạm một khoản tiền căn cứ vào thiệt hại thực tế xảy ra. Thiệt hại để làm căn cứ tính mức bồi thường trên có thể bao gồm cả các khoản bồi thường thiệt hại mà Bên bị vi phạm phải thanh toán cho Bên thứ ba, các khoản lợi nhuận có được từ giao dịch, đầu tư, kinh doanh khác.

Ngoài các nội dung cần lưu ý trên thì Quý khách hàng có thể tham khảo Mục 4 (từ Điều 166 đến Điều 177) Luật thương mại 2005 để hiểu hơn về đại lý thương mại.

Tham khảo: Mẫu hợp đồng đại lý
Mọi vướng mắc pháp lý về soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng đại lý nói riêng vui lòng gọi: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 7) để được bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp tư vấn và giải đáp trực tuyến qua tổng đài điện thoại.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Giải đáp về thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Rút đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào?