1. Khuyến mại là gì? Các hình thức khuyến mại

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh.

- Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hòa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

Các hình thức khuyến mại gồm:

- Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

- Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo ( khuyến mại bằng hình thức giảm giá).

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố ( hoặc các hình thức tổ chức chức thi và trao thưởng khác tương đương).

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hòa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố ( chương trình khuyến mại mang tính may rủi ).

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thường cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhân sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

- Khuyến mại hàng hóa , dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin.

 

2. Mua 1 tặng 1 có vi phạm quy định không ?

Mua 1 tặng 1 là hình thức khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thông tiền được quy định tại Điều 9 Nghị định 81/2018/NĐ- CP :

- Tặng hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

- Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trong quá trình áp dụng hình thức khuyến mại mua 1 tặng 1 thương nhân phải thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP có quy định :

- Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường khuyến mại bằng hình thức tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa , nghệ thuật , giá trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại, hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, hình thức tặng hàng hóa, cung ứng không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố ( hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương ), hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia chương trình may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa,dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố ( chương trình khuyến mại mang tính may rủi ),hình thức tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc giá trị mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc hình thức khác.

- Tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được quá 50% tổng giá trị của hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

- Giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Trường hợp thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, giá trị được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và hoặc giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến tại thời điểm công bố.

+ Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hóa của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, giá trị được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

- Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung ( giờ, ngày, tuần, tháng mùa khuyến mại ) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũng được áp dụng với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Chương trình khuyến mại tập trung gồm:

+ Chương trình do cơ quan nhà nước ( cấp trung ương và cấp tỉnh ) chủ trì tổ chức, trong một khoảng thời gian xác định, theo hình thức giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại nhằm thực hiện có chính sách phát triển kinh tế có mục tiêu của Quốc gia, của địa phương. Nhà nước có chính sách khuyến khích việc tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung. Mọi thương nhân đều được quyền tham gia vào các chương trình.

+ Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động, gồm: đợt tết âm lịch 30 ngày ngay trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch. Các ngày nghĩ lễ, tết khác, thời hạn khuyến mại của từng khuyến vào các dịp lễ, tết không được vượt quá thời gian nghỉ của các dịp lễ, tết tương ứng theo quy định của pháp luật lao động.

 

3. Mua 1 tặng 1 có phải đăng ký khuyến mại không?

Căn cứ Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP  mua 1 tặng 1 nằm trong hình thức tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thương nhân chỉ cần thực hiện thủ tục hành chính thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại ( tại địa bàn thực hiện khuyến mại). Ngoài ra, các trường hợp không phải thực hiện thủ tục hành chính thông báo gồm:

- Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu.

- Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Khi thực hiện hình thức thông báo khuyến mại, thương nhân được lựa chọn một trong các hình thức sau:

- Nộp 1 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại.

- Nộp 1 hồ sơ thông báo trực tiếp trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại.

- Nộp 1 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở công thương công bố.

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

Trên đây là toàn bộ khuyến mại mua 1 tặng 1 có vi phạm quy định không của Luật Minh Khuê. Quý khách hàng còn nhiều vướng mắc vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn qua số điện thoại 1900.6162 để được tư vấn pháp luật.

Trong trường hợp cần yêu cầu báo giá dịch vụ đăng ký khuyến mại trên phạm vi toàn quốc hoặc các tỉnh/thành phố trên phạm vi cả nước hãy gửi yêu cầu báo giá dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin chân thành cảm ơn!