Khi doanh nghiệp nhập giá trị hóa đơn đầu vào của xe để báo cáo tháng thì doanh thu và thuế giá trị gia tăng của bảng kê hóa đơn đầu vào bị tăng lên nhiều so với doanh thu bán ra hàng tháng. Như vậy, số chênh lệch giữa đầu ra và đầu vào bị âm liên tục tháng kế tiếp. Tuy nhiên, doanh nghiệp thì vẫn muốn đóng thuế một ít vì sợ cho rằng doanh nghiệp trốn thuế. Vậy xin luật sư tư vấn giúp, tôi chân thành cảm ơn!

Luật sư trả lời:

Căn cứ pháp lý

Thông tư 45/2013/TT-BTC về quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định

Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về thuế GTGT

Nội dung tư vấn

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC về trích khấu hao tài sản cố định:

"Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải..."

Và hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3, một loại tài sản được xác định là tài sản cố định khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

- Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

>> Xem thêm:  Khái niệm cơ bản về giá trị, giá trị sử dụng, giá trị trao đổi và giá cả của hàng hóa ?

- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Theo đó, xe du lịch 07 chỗ mà công ty bạn vừa mua để sử dụng được xác định là một loại tài sản cố định. Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 151/2014/TT-BTC:

"3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo; tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.

Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ."

Căn cứ quy định trên, thuế GTGT đầu vào của doanh nghiệp đối với xe ô tô sẽ có thể được khấu trừ. Việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với xe ô tô du lịch 07 chỗ của công ty bạn được thực hiện như sau:

- Nếu công ty bạn sử dụng ô tô này cho hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn (có ngành nghề kinh doanh đủ điều kiện tương ứng) thì có thể được khấu từ toàn bộ.

- Nếu công ty bán sử dụng ô tô này mà không có ngành nghề kinh doanh hoặc không đủ điều kiện kinh doanh vận tải thì chỉ được khấu trừ tối đa 160 triệu đồng nếu giá trị xe chưa có thuế GTGT vượt trên 1,6 tỷ đồng.

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, khi đáp ứng các điều kiện sau thì công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của xe ô tô công ty đã mua. Bao gồm:

- Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu

- Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (kể cả trường hợp nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT. Trường hợp này, để được khấu trừ thuế GTGT, công ty sẽ phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với việc mua bán xe.

Mặt khác, như vậy với một hóa đơn thì doanh nghiệp chỉ thực hiện hạch toán một lần, kê khai trên tờ khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ một lần, không có quy định về phân bổ số thuế GTGT này đối với thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định.

Như vậy, việc kê khai của công ty bạn vẫn đúng theo quy định của pháp luật và không phải là hành vi trốn thuế, gian lận thuế nếu đảm bảo các điều kiện và nguyên tắc trên. Nếu công ty bạn muốn trả một khoản thuế GTGT trước thì vẫn có thể lập giấy nộp tiền để nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc trả số tiền này là không cần thiết.

>> Xem thêm:  Điều kiện được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu ?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn Ngô Trang- Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP