1. Mức hưởng khi khám, chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện tuyến huyện?

Trong năm 2023, việc ban hành Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quản lý và cung cấp dịch vụ y tế cho người dân. Tuy nhiên, mặc dù luật đã có sự quy định rõ ràng về việc điều trị ngoại trú, nhưng lại thiếu đi một khía cạnh quan trọng: định nghĩa khám ngoại trú. Tạo ra sự bất tiện và khó khăn trong việc áp dụng và thực hiện luật đối với các bác sĩ, nhà điều hành cơ sở y tế và người bệnh.

Theo luật, điều trị ngoại trú là quy trình chữa bệnh mà người bệnh không cần phải nhập viện. Sau khi khám, chẩn đoán và điều trị, người bệnh có thể trở về nhà trong ngày. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi khám ngoại trú chưa được định nghĩa một cách cụ thể và rõ ràng, dẫn đến sự hiểu lầm và mâu thuẫn trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, có thể hiểu khám ngoại trú không chỉ bao gồm việc điều trị, mà còn đề cập đến quá trình khám bệnh ban đầu và chẩn đoán bệnh tình của người bệnh, các phương pháp và quy trình y tế được thực hiện mà không cần phải nhập viện. Bao gồm việc kê đơn thuốc, tiêm chủng, phẫu thuật nhỏ, hoặc các phương pháp điều trị không cần đến viện. Khám ngoại trú đặc trưng bởi việc người bệnh không cần phải ở lại bệnh viện qua đêm và có thể trở về nhà trong ngày. Cung cấp các hướng dẫn và quy định cho việc theo dõi và chăm sóc sau khi khám ngoại trú, đảm bảo rằng người bệnh nhận được sự quan tâm và hỗ trợ cần thiết sau khi rời khỏi cơ sở y tế.

Nghị định 146/2018/NĐ-CP đã đưa ra các quy định cụ thể về mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú. Theo điểm a, khoản 1 của Điều 30 trong Nghị định nêu trên, mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định dựa trên các tiêu chí cụ thể và đáng chú ý.

Trước hết, trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại các bệnh viện tuyến huyện mà không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thì sẽ được thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định.

Có nghĩa là người bệnh sẽ được thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí liên quan đến việc điều trị ngoại trú, dựa trên các dịch vụ y tế mà họ nhận được, trong phạm vi mà họ được bảo hiểm y tế bảo lãnh. Tuy nhiên, mức hưởng bảo hiểm y tế không được vượt quá một ngưỡng tối đa nhất định và không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh.

Quy định này đồng thời cũng tôn trọng nguyên tắc công bằng và công minh trong việc thanh toán chi phí y tế. Nó đảm bảo rằng người bệnh nhận được sự hỗ trợ tài chính cần thiết để tiếp tục điều trị mà không gây áp lực tài chính quá mức cho họ. Việc đặt một ngưỡng tối đa cũng giúp kiểm soát chi phí y tế và đảm bảo tính bền vững của hệ thống bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, để đảm bảo rằng quy định này được thực hiện một cách công bằng và hiệu quả, cần phải có sự giám sát và đánh giá định kỳ từ các cơ quan chức năng. Giúp đảm bảo rằng mức hưởng bảo hiểm y tế được áp dụng đúng theo quy định và không gây ra bất kỳ sự thiếu sót hoặc lạm dụng nào.

Tóm lại, quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế đối với khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú trong Nghị định 146/2018/NĐ-CP là một phần quan trọng của hệ thống y tế, giúp bảo vệ quyền lợi của người bệnh và đảm bảo tính công bằng và công minh trong việc thanh toán chi phí y tế.

 

2. Người bệnh điều trị ngoại trú có hồ sơ bệnh án không?

Việc lập và quản lý hồ sơ bệnh án đóng vai trò vô cùng quan trọng để đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe và bảo vệ quyền lợi của người bệnh. Luật Khám bệnh, Chữa bệnh năm 2023 đã quy định một cách rõ ràng về việc này, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập hồ sơ bệnh án đối với người bệnh điều trị ngoại trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo quy định tại Điều 69, Khoản 1 của Luật Khám bệnh, Chữa bệnh năm 2023, mọi người bệnh điều trị nội trú, điều trị ban ngày và điều trị ngoại trú đều phải được lập và cập nhật hồ sơ bệnh án. Nhấn mạnh rằng việc lập hồ sơ bệnh án không chỉ là nhiệm vụ của các cơ sở y tế, mà còn là quyền lợi cơ bản của người bệnh, đảm bảo họ nhận được chăm sóc y tế toàn diện và chất lượng.

Hồ sơ bệnh án có thể được lập bằng giấy hoặc bản điện tử và cả hai đều có giá trị pháp lý như nhau. Phản ánh xu hướng hiện đại hóa trong quản lý y tế, đồng thời giúp tăng cường tính tiện lợi và hiệu quả trong việc truy cập và chia sẻ thông tin y tế giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Việc lập và cập nhật hồ sơ bệnh án đem lại nhiều lợi ích cho cả người bệnh và hệ thống y tế. Đối với người bệnh, hồ sơ bệnh án giúp họ theo dõi và quản lý sức khỏe của mình một cách có tổ chức, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho các bác sĩ và nhân viên y tế khi cần thiết. Đối với hệ thống y tế, hồ sơ bệnh án là công cụ quan trọng trong việc đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đồng thời giúp cải thiện quản lý và lập kế hoạch cho các hoạt động y tế.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật và an toàn của thông tin y tế, cần có các biện pháp bảo vệ và quy định rõ ràng về việc truy cập và sử dụng hồ sơ bệnh án. Đảm bảo rằng thông tin y tế của người bệnh được bảo vệ và sử dụng đúng mục đích, đồng thời tăng cường lòng tin và hỗ trợ từ phía người dân đối với hệ thống y tế.

Tóm lại, việc lập và quản lý hồ sơ bệnh án đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp chăm sóc sức khỏe toàn diện và hiệu quả. Quy định rõ ràng và thực thi hiệu quả về việc này là cần thiết để đảm bảo rằng người bệnh nhận được sự quan tâm và hỗ trợ cần thiết từ phía hệ thống y tế, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và an toàn cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế.

 

3. Hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp phí khám chữa bệnh ngoại trú tuyến huyện gồm giấy tờ gì?

Căn cứ vào Điều 28 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP, quy định về hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp đã được xác định một cách rõ ràng, nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thanh toán chi phí y tế. Theo quy định, hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh chữa bệnh ngoại trú tại bệnh viện tuyến huyện phải bao gồm các giấy tờ và chứng từ liên quan như sau:

- Thẻ bảo hiểm y tế và giấy chứng minh nhân thân: Đây là những tài liệu quan trọng xác định danh tính và quyền lợi bảo hiểm y tế của người bệnh.

- Giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh: Đây là các tài liệu chứng minh việc khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ y tế đã được sử dụng.

- Hóa đơn và các chứng từ liên quan đến chi phí y tế đã phát sinh, bao gồm chi phí khám bệnh, chi phí thuốc, các dịch vụ y tế khác và các chi phí phát sinh khác có liên quan đến quá trình điều trị.

Nghị định 146/2018/NĐ-CP cũng tập trung vào quy trình nộp hồ sơ và giải quyết thanh toán trực tiếp. Điều 29 của nghị định này đặt ra các quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện và quy trình xử lý hồ sơ đề nghị thanh toán.

Theo quy định, người bệnh hoặc thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật của người bệnh có trách nhiệm trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú. Đặt ra yêu cầu về sự chủ động của người bệnh trong việc xử lý các thủ tục liên quan đến thanh toán chi phí y tế.

Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện có các trách nhiệm cụ thể như sau:

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán từ người bệnh và lập giấy biên nhận hồ sơ.

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định. Những hồ sơ không đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn bổ sung đầy đủ.

- Trong thời hạn 40 ngày, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện phải hoàn thành việc giám định bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp.

- Trong trường hợp không thể thanh toán, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quy trình này nhấn mạnh tính minh bạch, công bằng và tính chuyên nghiệp trong việc giải quyết thanh toán chi phí y tế. Việc xác định thời hạn cụ thể cho việc xử lý hồ sơ cũng giúp tăng cường sự tự tin và tin tưởng của người bệnh vào hệ thống bảo hiểm y tế. Đồng thời, việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong trường hợp không thể thanh toán cũng giúp tạo điều kiện cho việc giải quyết tranh chấp một cách minh bạch và công bằng.

Tóm lại, quy trình nộp hồ sơ và giải quyết thanh toán trực tiếp trong bảo hiểm y tế không chỉ là một quy trình hành chính mà còn là cam kết của hệ thống y tế đối với sự chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của người bệnh. Việc thực hiện đúng quy định và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc giải quyết thanh toán là cần thiết để tạo ra một môi trường y tế tích cực và hỗ trợ cho người dân.

Xem thêm >>> Khám chữa bệnh trái tuyến, ngoại trú có được hưởng BHYT không?

Nếu quý khách còn có thắc mắc về bài viết hoặc cần tư vấn pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn