1. Mức lệ phí cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới

Ngày 16/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 36/2022/TT-BTC nhằm sửa đổi Thông tư số 199/2016/TT-BTC, chủ yếu tập trung vào việc điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng và an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Theo đó, Thông tư 36/2022/TT-BTC quy định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận giảm còn 40.000 đồng/giấy đối với các trường hợp sau:

- Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới trong quá trình sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo.

- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho các loại phương tiện sau:

+ Xe cơ giới.

+ Linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng (bao gồm cả xe cải tạo).

+ Xe bốn bánh có gắn động cơ.

+ Xe đạp điện.

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới và xe máy chuyên dùng.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định giảm mức thu lệ phí còn 90.000 đồng/giấy khi cấp Giấy chứng nhận cho các loại xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (trừ xe cứu thương). Điều này nhằm giảm gánh nặng về chi phí cho các chủ sở hữu xe ô tô có số chỗ ngồi nhỏ, đồng thời khuyến khích việc tuân thủ các quy định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong ngành giao thông vận tải.

 

2. Quy trình thực hiện cấp Giấy chứng nhận thẩm định xe cơ giới cải tạo 

Quy trình nộp hồ sơ và giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến thiết kế và thẩm định thiết kế đối với xe cơ giới như sau: 

Nộp hồ sơ TTHC:

Cơ sở thiết kế nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế tới Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải, cơ quan thẩm định thiết kế.

Giải quyết TTHC:

- Cơ quan thẩm định thiết kế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung ngay trong ngày làm việc hoặc thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong 02 ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp và qua dịch vụ công trực tuyến).

- Nếu hồ sơ đầy đủ, cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Cơ quan thẩm định thiết kế thực hiện thẩm định. Nếu đạt yêu cầu, cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sau 05 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Trường hợp không cấp, thông báo và nêu rõ lý do cho Cơ sở thiết kế sau 02 ngày làm việc từ ngày có kết quả thẩm định.

- Nếu có sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Cơ sở thiết kế có 30 ngày để hoàn thiện. Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, cơ quan thẩm định thiết kế cấp Giấy chứng nhận thiết kế.

- Nếu không thực hiện sửa đổi trong thời hạn 30 ngày, cấp Thông báo hồ sơ không đạt.

Quy trình nộp và nhận kết quả:

- Cơ sở thiết kế có thể nộp và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan thẩm định, qua hệ thống bưu chính hoặc dịch vụ công trực tuyến.

- Hồ sơ và Giấy chứng nhận lưu tại cơ quan thẩm định và cơ quan nghiệm thu.

Cách thức thực hiện cấp Giấy chứng nhận thẩm định xe cơ giới cải tạo:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thẩm định thiết kế:

+ Cơ sở thiết kế có thể lựa chọn việc nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan thẩm định thiết kế. Trong quá trình nộp, cơ sở sẽ cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ liên quan theo yêu cầu của cơ quan.

+ Tại đây, nhân viên cơ quan sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đầy đủ các thành phần theo quy định và hướng dẫn cụ thể về quy trình và yêu cầu bổ sung nếu cần.

- Nộp qua hệ thống bưu chính:

+ Cơ sở thiết kế có thể chọn cách nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính, gửi bản giấy tờ cần thiết đến địa chỉ cụ thể được công bố bởi cơ quan thẩm định thiết kế.

+ Cơ quan thẩm định sẽ tiếp nhận bưu phẩm, kiểm tra hồ sơ và tiến hành xử lý theo quy trình quy định.

- Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến:

+ Cơ sở thiết kế có thể sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến được cung cấp bởi cơ quan thẩm định. Trong trang web hoặc ứng dụng, cơ sở sẽ đăng nhập và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

+ Sau khi hoàn thành, hồ sơ sẽ được gửi đi qua hệ thống và cơ quan thẩm định sẽ nhận và xử lý trực tuyến theo quy trình đã được thiết lập.

- Tiến hành kiểm tra và xử lý hồ sơ:

+ Cơ quan thẩm định sẽ tiếp nhận hồ sơ và thực hiện kiểm tra đầy đủ các thành phần theo quy định.

+ Trong trường hợp hồ sơ không đủ hoặc cần bổ sung, cơ quan sẽ thông báo và hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh.

+ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan thẩm định sẽ cấp Giấy chứng nhận thẩm định xe cơ giới cải tạo.

 

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm định 

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế: Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử theo mẫu quy định. Đối với hồ sơ nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cung cấp biểu mẫu điện tử.

- Hồ sơ thiết kế (02 bộ hoặc 01 hồ sơ điện tử):

Nội dung bao gồm:

+ Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới: Bản chính hoặc tài liệu điện tử theo mẫu quy định.

+ Bản vẽ kỹ thuật: Bản chính hoặc tài liệu điện tử theo mẫu quy định.

+ Tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật: Bản sao có xác nhận của đơn vị thiết kế hoặc tài liệu điện tử theo mẫu quy định.

+ Một trong các giấy tờ liên quan: Giấy Đăng ký xe ô tô, Phiếu sang tên, di chuyển (nếu có), hoặc Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng, chưa có biển số đăng ký).

+ Bản sao có xác nhận của đơn vị thiết kế hoặc tài liệu điện tử theo mẫu quy định.

=> Số lượng hồ sơ: Một bộ duy nhất.

Thời hạn xử lý hồ sơ:

- Trường hợp thiết kế đạt yêu cầu: 05 ngày làm việc.

- Trường hợp sửa đổi, bổ sung hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

 

4. Thời hạn giải quyết đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận thẩm định 

Trường hợp thiết kế đạt yêu cầu:

- Sau 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kế, cơ quan thẩm định thiết kế sẽ cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế. Trong thời gian này, cơ quan thẩm định sẽ kiểm tra và đánh giá hồ sơ thiết kế theo các tiêu chí đã đề ra.

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sẽ được cấp, chứng nhận rằng thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định yêu cầu. Cơ quan thẩm định sẽ thông báo văn bản về việc cấp chứng nhận cho Cơ sở thiết kế.

- Trường hợp không cấp, cơ quan thẩm định thiết kế sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Cơ sở thiết kế. Thời gian thông báo này không quá 02 ngày làm việc, tính từ ngày có kết quả thẩm định.

 Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung nội dung trong hồ sơ thiết kế:

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan thẩm định thiết kế sẽ kiểm tra lại nội dung đã được chỉ định sửa đổi, bổ sung.

- Nếu hồ sơ thiết kế đạt yêu cầu sau quá trình chỉnh sửa, bổ sung, cơ quan thẩm định thiết kế sẽ cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày nhận hồ sơ đã sửa đổi, bổ sung.

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu sau quá trình chỉnh sửa, bổ sung, cơ quan thẩm định thiết kế sẽ thông báo bằng văn bản về tình trạng hồ sơ không đạt và nêu rõ lý do. Thời gian thông báo không quá 02 ngày làm việc, tính từ ngày có kết quả thẩm định sau sửa đổi, bổ sung.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Mức phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng từ ngày 1/7/2023

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.