1. Hiểu thế nào về Kiểm tra viên cao cấp Thuế?

Vị trí việc làm Kiểm tra viên cao cấp Thuế, được mô tả chi tiết trong Phụ lục II của Thông tư 54/2023/TT-BTC, là một công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp và kiến thức sâu rộng về lĩnh vực thuế. Trách nhiệm của người giữ vị trí này bao gồm các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ Quản lý nhà nước về thuế: Kiểm tra viên cao cấp Thuế đóng vai trò là người cung cấp thông tin và tư vấn chuyên môn cho cơ quan quản lý thuế. Họ phải nắm vững các quy định, chính sách thuế và đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện quy trình quản lý thuế hiện tại. Đồng thời, họ phải tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý thuế, bao gồm thu thập thông tin, phân tích dữ liệu, và đánh giá hiệu quả thuế.

- Chủ trì, tổ chức thực hiện hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quản lý thuế hoặc trực tiếp thực hiện phần hành của nghiệp vụ thuế theo chức năng được phân công tại đơn vị trong ngành Thuế: Kiểm tra viên cao cấp Thuế đảm nhận vai trò chủ trì, tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các quy định, chính sách thuế tại các đơn vị trong ngành Thuế. Họ đảm bảo rằng các quy định thuế được thực hiện đúng quy trình và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, họ có thể thực hiện trực tiếp các nhiệm vụ thuế như kiểm tra, xác minh, thu hồi thuế, và giám sát hoạt động kinh doanh liên quan đến thuế.

Điều kiện để trở thành Kiểm tra viên cao cấp Thuế là phải có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thuế. Họ cần nắm vững các quy định, chính sách thuế mới nhất và có khả năng áp dụng kiến thức này vào thực tiễn công việc. Ngoài ra, họ cần có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, sự tỉ mỉ và cẩn trọng trong công việc, cũng như khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Tóm lại, vị trí Kiểm tra viên cao cấp Thuế là một công việc quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ Quản lý nhà nước về thuế. Người giữ vị trí này phải có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thuế và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thuế một cách hiệu quả. Đồng thời, họ cần có khả năng tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai các biện pháp cải tiến quản lý thuế.

 

2. Tiêu chuẩn về năng lực để trở thành Kiểm tra viên cao cấp Thuế?

Vị trí việc làm Kiểm tra viên cao cấp Thuế, theo Phụ lục II kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC, yêu cầu ứng viên phải đáp ứng một số tiêu chí về năng lực.

- Cụ thể, nhóm năng lực chung bao gồm các yêu cầu sau đây.

Đầu tiên, ứng viên cần có đạo đức và bản lĩnh cao, đảm bảo tính chính trực và đúng đắn trong công việc. Họ cũng cần có khả năng tổ chức và thực hiện công việc một cách hiệu quả, đảm bảo sự hoàn thành nhiệm vụ một cách có kế hoạch.

Ứng viên cần có khả năng soạn thảo và ban hành văn bản, ghi chép công việc một cách rõ ràng và chính xác. Họ cần biết cách giao tiếp và ứng xử một cách thông minh và chuyên nghiệp trong các tình huống làm việc khác nhau. Khả năng quan hệ phối hợp cũng là một yêu cầu quan trọng, đảm bảo sự hợp tác và làm việc nhóm hiệu quả.

Ứng viên cần có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, bao gồm việc làm việc với máy tính và các phần mềm ứng dụng liên quan. Họ cũng cần có khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, để có thể giao tiếp và làm việc với đối tác quốc tế.

- Ngoài ra, vị trí này còn yêu cầu nhóm năng lực chuyên môn. Ứng viên cần có khả năng tham mưu và xây dựng các văn bản theo nhiệm vụ của vị trí. Họ cũng phải có khả năng hướng dẫn và đảm bảo việc thực hiện các văn bản đạt được mục tiêu đề ra. Kiểm tra việc thực hiện các văn bản cũng là một nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định.

Năng lực thẩm định và góp ý các văn bản là một yêu cầu khác. Ứng viên cần có khả năng đánh giá và đưa ra ý kiến xây dựng về các văn bản, đảm bảo tính logic và phù hợp với quy định. Cuối cùng, khả năng thực hiện hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ cũng được yêu cầu, đảm bảo sự thành thạo và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực thuế.

- Ngoài nhóm năng lực chuyên môn, vị trí này còn yêu cầu nhóm năng lực quản lý. Ứng viên cần có tư duy chiến lược, biết xác định mục tiêu và lập kế hoạch để đạt được chúng. Họ cũng cần có khả năng quản lý sự thay đổi, đối phó và thích ứng với các biến đổi trong môi trường làm việc.

Ra quyết định là một khía cạnh quan trọng khác củavị trí này. Ứng viên cần có khả năng phân tích thông tin, đưa ra quyết định đúng đắn và có trách nhiệm với những quyết định đã đưa ra. Quản lý nguồn lực cũng là một yêu cầu, đảm bảo sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và tiết kiệm. Cuối cùng, khả năng phát triển nhân viên cũng được đề cao, bao gồm việc đào tạo, hướng dẫn và thúc đẩy sự nghiệp của nhân viên dưới quyền.

Tổng cộng, vị trí Kiểm tra viên cao cấp Thuế yêu cầu ứng viên phải có một loạt năng lực chung, nhóm năng lực chuyên môn và nhóm năng lực quản lý. Các yêu cầu này bao gồm đạo đức và bản lĩnh, khả năng tổ chức và thực hiện công việc, kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản, khả năng giao tiếp và ứng xử, quan hệ phối hợp, sử dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ.

Ngoài ra, ứng viên cần có khả năng tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định văn bản. Họ cũng phải có khả năng thực hiện các hoạt động chuyên môn và nghiệp vụ trong lĩnh vực thuế. Đồng thời, ứng viên cần có tư duy chiến lược, khả năng quản lý sự thay đổi, ra quyết định, quản lý nguồn lực và phát triển nhân viên.

Những yêu cầu này nhằm đảm bảo vị trí Kiểm tra viên cao cấp Thuế được đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công việc của mình. Ứng viên phải có kiến thức, kỹ năng và tư duy phù hợp để đáp ứng các yêu cầu và đối mặt với những thách thức trong lĩnh vực thuế.

 

3. Điều kiện dự thi nâng ngạch Kiểm tra viên cao cấp thuế là gì?

Tại khoản 5 Điều 9 của Thông tư 29/2022/TT-BTC, có quy định chi tiết về các điều kiện đối với công chức dự thi nâng ngạch kiểm tra viên cao cấp thuế, bổ sung thêm vào những tiêu chuẩn đã quy định tại khoản 3 và khoản 4 của Điều này. Các điều kiện bổ sung được nêu rõ như sau:

- Công chức dự thi nâng ngạch kiểm tra viên cao cấp thuế phải đang giữ ngạch Kiểm tra viên chính thuế và đã có thời gian giữ ngạch Kiểm tra viên chính thuế hoặc tương đương từ 06 năm trở lên. Trong khoảng thời gian này, công chức phải đảm bảo ít nhất 01 năm liên tục giữ ngạch kiểm tra viên chính thuế tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

- Ngoài điều kiện về thời gian giữ ngạch kiểm tra viên chính thuế hoặc tương đương, công chức cũng phải có kinh nghiệm chủ trì hoặc tham gia xây dựng ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh trong lĩnh vực tài chính và thuế. Những văn bản này phải đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. Cụ thể, để đáp ứng điều này, công chức cần:

+ Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo hoặc Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trường hợp không bắt buộc thành lập Ban soạn thảo hoặc Tổ soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công chức cần có văn bản giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng từ người có thẩm quyền.

+ Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp ban, cấp ngành hoặc cấp tỉnh. Hoặc công chức cần có văn bản giao nhiệm vụ từ người có thẩm quyền.

Theo quy định, để tham gia kỳ thi nâng ngạch Kiểm tra viên cao cấp thuế, các công chức phải đáp ứng một số điều kiện quan trọng. Đầu tiên, họ phải có quốc tịch Việt Nam và không có hành vi vi phạm pháp luật. Thứ hai, công chức phải đạt đủ tiêu chuẩn về trình độ học vấn, bằng cấp và chuyên môn liên quan đến lĩnh vực thuế.

Đối với trình độ học vấn, công chức cần có bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn trong các ngành liên quan như Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc Luật thuế. Bằng cấp này phải được công nhận và có giá trị pháp lý.

Ngoài ra, công chức cần có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm tra thuế ít nhất 5 năm. Thời gian làm việc này phải được xác nhận bởi cơ quan quản lý nhà nước hoặc đơn vị kiểm toán thuế có thẩm quyền.

Để đảm bảo tính chuyên môn trong công việc, công chức phải tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện về kiểm tra thuế và được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Đồng thời, họ cũng cần có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm, công cụ công nghệ thông tin phục vụ công tác kiểm tra thuế.

Với những điều kiện trên, việc dự thi nâng ngạch Kiểm tra viên cao cấp thuế đòi hỏi công chức phải có sự chuẩn bị và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về học vấn, chuyên môn và kinh nghiệm. Đây là một quá trình khá khó khăn nhưng cũng mang lại cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực thuế.

Xem thêm >> Nhân viên thuế bắt buộc tốt nghiệp đại học khi làm việc tại Tổng cục Thuế

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ vấn đề, thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ nhanh chóng và tận tâm hỗ trợ quý khách trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh một cách tốt nhất. Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực không ngừng để mang đến sự hài lòng và giải quyết mọi vấn đề của quý khách một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.