Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai trực tuyến qua điện thoại gọi số:  1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội ngày 26/11/2003 về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 01/07/1991, Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1/7/1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất.

Căn cứ vào các quy định trên đây, nếu nhà và đất của gia đình bạn thuộc trường hợp Nhà nước đã có văn bản quản lý, bố trí sử dụng khi thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa thì nay Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất này.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 2/04/2005 quy định về việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN trước ngày 1/07/1991 thì nếu nhà và đất của gia đình bạn thuộc trường hợp: Nhà đất mà chủ sở hữu tuy thuộc diện thực hiện các chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 23/2003/QH11 (nêu ở phần trên) nhưng đến ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (01/07/2004), cơ quan nhà nước chưa có văn bản quản lý, chưa bố trí sử dụng nhà đất đó thì Nhà nước không thực hiện việc quản lý theo quy định của các chính sách trước đây. Việc công nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nếu khi xuất cảnh, gia đình bạn đã cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ (có giấy tờ hợp lệ) hoặc đã làm thủ tục ủy quyền (hợp pháp) cho người khác quản lý, trong trường hợp đó, nguyện vọng của gia đình bạn có thể được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê