Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến Luật Minh Khuê với nội dung bạn yêu cầu chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Bộ Luật dân sự năm 2015;

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;

2. Tư vấn pháp lý

Công ty Luật Minh Khuê tư vấn giấy ủy quyền căn cứ theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định như sau:

Điều 562. Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy nếu bạn không thể trực tiếp làm thủ thục để nhận sổ bảo hiểm xã hội, và nhận chế độ bảo hiểm bạn có thể ủy quyền cho người khác để thực hiện thay. Nội dung hợp đồng ủy quyền được thực hiện theo mẫu dưới đây

3. Nội dung hợp đồng ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền đòi nợ mới nhất năm 2020 ? Ủy quyền đòi nợ có hợp pháp ?

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

 

......., ngày...... tháng...... năm 20...... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:............................................................................................................... 

Địa chỉ:............................................................................................................... 

Số CMND: .....................Cấp ngày: ...................Nơi cấp:................................. 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2020

Quốc tịch:........................................................................................................... 

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ tên:.............................................................................................................. 

Địa chỉ:............................................................................................................. 

Số CMND: .....................Cấp ngày: ...................Nơi cấp:................................ 

Quốc tịch:.......................................................................................................... 

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Liên hệ với Công ty ............ để làm thủ tục nhận sổ bảo hiểm xã hội số: .... cấp ngày ....;

- Liên hệ với  cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nhận chế độ bảo hiểm.........

.......................................................................................................................... 

>> Xem thêm:  Trường hợp nào không được ủy quyền theo quy định mới nhất ?

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Tư vấn hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền đúng luật ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, hoàn thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2020