1. Năm nhuận là gì?

Năm nhuận được tính theo lịch mặt trời, là khi mà trái đất quay đủ một vòng xung quanh mặt trời mất 365 ngày 6 giờ. Năm dương lịch được tính là 365 ngày nên mỗi năm dương lịch trôi qua sẽ bị dư ra 6 giờ và 4 năm liên tiếp dồn lại sẽ thừa ra 24 giờ, bằng đúng số giờ của một ngày. 

Lịch tính thời gian theo mặt trăng được gọi là âm lịch. Một tháng mặt trăng trung bình sẽ có 29,5 ngày. Một năm âm lịch chỉ có 354 ngày (tức là ngắn hơn năm dương lịch 11 ngày). Vậy nên cứ ba năm thì âm lịch lại ngắn hơn dương lịch đến 33 ngày. 

Cơ sở để người ta tính lịch dương là dựa vào chu kì quay quanh mặt trời của Trái Đất. Để âm lịch vừa chỉ được tuần trăng lại vừa không có sự sai lệch với thời tiết của bốn mùa thì cứ 3 năm âm lịch người ta lại có thêm một tháng nhuận để năm âm lịch không lệch quá nhiều so với năm dương lịch. Tuy nhiên, năm âm lịch vẫn chậm hơn so với năm dương lịch. Người ta đã khắc phục được tình trạng đó bằng cách đó là cứ cách 19 năm lại có một lần cách 2 năm thêm tháng nhuận. Trong 19 năm dương lịch thì có 228 tháng dương lịch, tương ứng với đó là 235 tháng âm lịch - thừa bảy tháng so với năm dương lịch. Bảy tháng này được gọi là bảy tháng nhuận và được quy ước vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 8, 11, 14, 17, 19 của chu kì 19 năm.

 

2. Năm nhuận có bao nhiêu ngày và cách tính năm nhuận

2.1. Năm nhuận có bao nhiêu ngày

Qua những thông tin về năm nhuận ở trên, ta có thể biết được năm nhuận theo dương lịch thì có 366 ngày. Tính theo thời gian của Trái Đất xoay xung quanh mặt trời hết 365 ngày 6 giờ nên cứ 4 năm thì sẽ dư 24 giờ và ngày này sẽ gọi là ngày nhuận.

Tính theo âm lịch thì một năm có 354 ngày. Cứ ba năm thì sẽ dư ra một tháng và tháng đó được gọi là tháng nhuận.

 

2.2. Ngày nhuận là gì ?

Người ta xác định được rằng Trái Đất quay một vòng quanh mặt trời sẽ hết 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây, tức là khoảng 365,25 ngày. Chính phần dư ra này của 4 năm tạo thành 1 ngày và ngày đó chính là ngày nhuận. Do vậy, cứ 4 năm thì sẽ có 1 năm nhuận và ngày nhuận này được tính vào tháng 2. 

 

2.3. Cách tính năm nhuận theo dương lịch

Để tính năm nhuận dương lịch chúng ta sẽ lấy số năm đó chia cho 4, nếu chia hết thì đó sẽ là năm nhuận. Lấy ví dụ một cách đơn giản, năm 2000 chia hết cho 4 nên suy ra đây là năm nhuận; năm 2015 không chia hết cho 4 nên đây không phải là năm nhuận. Tương tự, khi tính cách năm trước như năm 1200 có nhuận hay không, ta thấy rằng 1200 chia hết cho 4 nên có thể suy ra đây là năm nhuận. Các năm như 1300, 1100, 1900... không chia hết cho 4 nên sẽ là năm không nhuận.

 

2.4. Cách tính năm nhuận theo âm lịch

Một năm âm lịch sẽ ít hơn năm dương lịch 11 ngày. Khi ba năm liên tục trôi qua thì âm lịch sẽ ít hơn dương lịch 33 ngày. Để cho thời gian âm lịch và dương lịch không chênh lệch nhau nhiều thì cứ ba năm âm lịch sẽ có một tháng nhuận. Dồn tiếp hai năm nữa sẽ dư ra 25 ngày (gần nhuận được một tháng). Tính trung bình trong vòng 19 năm sẽ có 7 tháng âm lịch.

Cách tính năm nhuận âm lịch cũng rất đơn giản. Chỉ cần lấy số năm chia cho 19, nếu số dư là 0, 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17 thì năm âm lịch đó sẽ có tháng nhuận. Lấy một ví dụ để dễ hình dung, năm 2014 là năm nhuận âm lịch vì 2014 chia cho 19 không dư; năm 2017 cũng là năm nhuận âm lịch vì 2017 chia cho 19 dư ba; năm 1997 không là năm nhuận âm lịch vì 1997 chia cho 19 thì dư 2. 

 

3. Tháng 2 năm nhuận có bao nhiêu ngày

Thông thường, trong một năm các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 sẽ có 31 ngày; các tháng 4; 6; 9; 11 sẽ có 30 ngày. Riêng tháng hai sẽ chỉ có 28 ngày, nhưng vào những năm nhuận tháng 2 sẽ có thêm một ngày nữa. Chính vì vậy, trong năm nhuận dương lịch thì tháng hai sẽ có thêm 1 ngày đó là ngày 29, những năm không nhuận thì tháng 2 sẽ có 28 ngày. Cứ 4 năm thì sẽ có một năm có ngày 29/2.

 

4. Năm 2023 có phải là năm nhuận không ?

Dựa vào các tính năm nhuận ở trên chúng ta có thể xác định được năm 2023 có phải là năm nhuận hay không. Để xác định năm 2023 có phải là năm nhuận dương lịch, chúng ta chỉ cần lấy năm đó chia cho 4. Nếu kết quả chia hết thì tức là đó là năm nhuận dương lịch. 

Theo cách tính như trên thì năm 2023 không phải là năm nhuận dương lịch; bởi khi lấy 2023 chia cho 4 thì sẽ dư 3. Do đó, năm 2023 là năm không nhuận và tháng 2 chỉ có 28 ngày.

Với cách tính năm nhuận âm lịch, 2023 chia cho 19 thì sẽ dư 9 nên đây là năm nhuận âm lịch

 

5. Năm 2024 có phải là năm nhuận hay không ?

Tương tự với cách tính năm 2023, ta cũng lấy số năm để chia cho 4. Năm 2024 chia cho 4 cho ta một kết quả không dư nên năm 2024 là năm nhuận dương lịch. Vì vậy, năm 2024 có ngày 29/2.

Với cách tính năm nhuận âm lịch, ta lấy số năm chia cho 19. Vì 2024 chia cho 19 dư 10 nên năm 2024 không phải là năm nhuận âm lịch. 

Bài viết trên đã cung cấp cho chúng ta những kiến thức hữu ích về năm nhuận là gì, một năm nhuận có bao nhiêu ngày và cách kiểm tra năm nhuận dương, năm nhuận âm như thế nào. Bài viết cũng cho chúng ta biết được rằng tháng hai của năm nhuận có bao nhiêu ngày cũng như hai năm 2023 và 2024 tiếp theo có phải là năm nhuận hay không ?

Dưới đây sẽ là một số câu hỏi để tóm tắt lại những kiến thức mà bài viết đã cung cấp cho các bạn.

1. Năm nhuận có bao nhiêu ngày ?

A. 365

B. 366

C. 354

D. 375

Đáp án: Một năm nhuận có 366 ngày, do đó đáp án đúng là B.

2. Tháng 2 năm nhuận có bao nhiêu ngày ?

A. 25

B. 30

C. 29

D. 32

Đáp án: Cứ 4 năm thì sẽ thừa ra một ngày, ngày đó được gọi là ngày nhuận. Ngày nhuận sẽ được tính vào tháng 2. Do đó, năm bình thường thì tháng 2 sẽ có 28 ngày, năm nhuận tháng 2 sẽ có thêm 1 ngày là 29 ngày. Đáp án đúng cho câu hỏi trên là đáp án C.

3. Năm 2023 là năm nhuận, đúng hay sai ?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án: Theo cách tính năm nhuận, chúng ta sẽ lấy số năm chia cho 4. Nếu như kết quả chia hết thì năm đó sẽ là năm nhuận. Áp dụng cách tính này, chúng ta sẽ lấy 2023 chia cho 4 và dư 3. Vì vậy, năm 2023 không phải là một năm nhuận. Đáp án đúng cho câu hỏi này là B. 

4. Năm 2024 là năm nhuận, đúng hay sai ?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án: Theo cách tính năm nhuận, chúng ta sẽ lấy số năm chia cho 4, nếu như chia hết thì năm đó sẽ là năm nhuận. Ở đây để tính năm 2024 có phải năm nhuận hay không, chúng ta sẽ lấy 2024 chia cho 4. Ta sẽ có một kết quả chia hết nên có thể kết luận rằng năm 2024 là năm nhuận, tháng 2 năm 2025 sẽ có 29 ngày. Đáp án chính xác cho câu hỏi trên là đáp án A.

5. Muốn tính năm nhuận âm lịch, chúng ta lấy năm đó chia cho 16, đúng hay sai ?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án: Muốn xem một năm có phải năm nhuận hay không, chúng ta sẽ lấy số năm đó chia cho 19 chứ không phải 16. Do đó đáp án của câu hỏi trên là B

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho quý bạn đọc những kiến thức hữu ích, trân trọng cảm ơn!