Trong giao dịch ngoại hối, việc giao ngay để đáp ứng các lệnh mua hay bán tức thời một đồng tiền theo giá thị trường hiện tại, thường là trong hai ngày làm việc. Lãi suất được niêm yết là lãi suất giao ngay. Ví dụ, một thương nhân có thể đồng ý vào ngày Thứ Ba sẽ bán dollar Mỹ và mua yên Nhật cho việc giao nhận hiện hành. Hợp đồng được hoàn tất vào ngày Thứ Năm, khi tiền được trao đổi và việc giao nhận được thực hiện. Đa số các hợp đồng giao nhận ngoại hối hiện hành được sắp xếp giao hàng trong vòng hai ngày. Ngoại trừ đồng dollar Canada và đồng peso Mexico được giao dịch tại các thị trường Bắc Mỹ, nơi ngày giao nhận là một ngày làm việc kế tiếp; các lệnh ngày thứ Ba được thực hiện vào ngày thứ Tư.