Em không biết liệu thời gian nghỉ này của nhân viên đó có được tính vào thời gian thử việc hay không, hay khi nhân viên quay lại làm việc thì sẽ phải làm nốt 8 ngày thử việc còn lại. Em cũng đã tìm hiểu nhưng chưa thấy văn bản nào quy định về điều này, vậy nên em viết mail này mong các anh chị tư vấn cho em. 

Em xin chân thành cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động.

Nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc

Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động 2012 

Nội dung tư vấn

Điều 26 Bộ luật lao động 2012 quy định về thử việc như sau:

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

Như vậy, việc làm thử là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, pháp luật không quy định trường hợp thời gian nghỉ không lương có được tính vào thời gian thử việc hay không. Cho nên nếu người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận thời gian nghỉ không lương không được tính vào thời gian thử việc thì coi như không được tính vào thời gian thử việc, còn ngược lại nếu người sử dụng lao động không đồng ý thì không được tính vào thời gian thử việc.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.