1. Tìm hiểu về con ngoài giá thú

Trong phạm vi pháp luật, không có định nghĩa cụ thể nào về thuật ngữ "con ngoài giá thú". Tuy nhiên, theo nghĩa thông thường, con ngoài giá thú thường được hiểu là con sinh ra trong một hôn nhân không được công nhận hoặc không tuân theo quy định pháp luật. Điều này có nghĩa là cha mẹ của con không có quan hệ hôn nhân hợp pháp.

Dù không có định nghĩa chính thức, pháp luật về hôn nhân và gia đình vẫn quy định rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của con ngoài giá thú. Cho dù con là trong giá thú hay ngoài giá thú, có nguồn gốc từ việc đẻ hoặc nuôi dưỡng hợp pháp, con vẫn được công nhận và có những quyền lợi tương tự như cha mẹ.

Pháp luật hôn nhân và gia đình quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của con ngoài giá thú. Những quyền này bao gồm quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, và quyền thừa kế. Con ngoài giá thú cũng có trách nhiệm đối với cha mẹ và có nghĩa vụ tôn trọng, chăm sóc và hỗ trợ cha mẹ khi cần thiết.

Văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình cung cấp cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của con ngoài giá thú. Bằng việc định rõ các quy định này, pháp luật mong muốn tạo ra một môi trường công bằng và bảo vệ quyền lợi của tất cả các thành viên trong gia đình, bất kể nguồn gốc hoặc tình trạng hôn nhân.

Tuy không có định nghĩa cụ thể về con ngoài giá thú trong pháp luật, việc quy định những quyền và nghĩa vụ của con ngoài giá thú trong văn bản luật hôn nhân và gia đình là một bước quan trọng để đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi của tất cả các thành viên trong gia đình, bất kể nguồn gốc hay tình trạng hôn nhân.

 

2. Quyền lợi của con ngoài giá thú

Quyền của con về khai sinh là một quyền quan trọng trong quan hệ gia đình. Trong trường hợp con sinh ra trước khi cha mẹ đăng ký kết hôn, nhưng nếu được cha mẹ thừa nhận, con đó sẽ được xác định là con chung. Do đó, con ngoài giá thú có quyền xác định cha mẹ và có quyền nhận cha mẹ của mình. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không thừa nhận con, thì cần có bằng chứng và phải được Tòa án xác định.

Việc đăng ký khai sinh để xác định con ngoài giá thú được thực hiện tại UBND cấp xã nơi con cư trú. Đây là nơi mà thông tin về con sẽ được ghi nhận và xác nhận.

Quyền về thừa kế cũng là một quyền quan trọng trong quan hệ gia đình. Theo Bộ luật Dân sự 2015, hàng thừa kế thứ nhất của một người bao gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ và con nuôi của người đã qua đời. Điều này có nghĩa là nếu con ngoài giá thú được xác định là con đẻ của người đã qua đời, con vẫn có quyền hưởng thừa kế từ cha mẹ.

Cha mẹ đối với con ngoài giá thú có quyền và nghĩa vụ giống như đối với con cái khác theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Điều này bao gồm:

Thương yêu và tôn trọng ý kiến của con.

Chăm sóc và giáo dục con để con phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và đạo đức.

Trông nom, nuôi dưỡng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con.

Giám hộ hoặc đại diện cho con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

Không phân biệt đối xử với con dựa trên giới tính hoặc tình trạng hôn nhân của cha mẹ.

Không lạm dụng lao động của con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

Không xúi giục hoặc ép buộc con tham gia vào các hoạt động trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.

Những quyền và nghĩa vụ này nhằm đảm bảo sự bình đẳng và phát triển toàn diện của con ngoài giá thú trong gia đình. Qua đó, tạo điều kiện cho sự hòa thuận và hạnh phúc trong quan hệ gia đình.

 

3. Con ngoài giá thú theo quy định được cấp dưỡng không?

Trước đây, dưới chế độ phong kiến hà khắc, con ngoài giá thú thường bị xem nhẹ và bị đối xử không công bằng so với con ruột trong gia đình. Tuy nhiên, với sự phát triển của pháp luật hôn nhân và gia đình, sự phân biệt này đã được loại bỏ và con ngoài giá thú được coi là ngang nhau với con ruột.

Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, con ngoài giá thú cũng có quyền được cấp dưỡng tương đương với con ruột. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con được áp dụng cho cả con ruột và con ngoài giá thú. Điều này có nghĩa là cha mẹ của con ngoài giá thú cũng phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định trong Luật hôn nhân và gia đình.

Theo Điều 110 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, nghĩa vụ cấp dưỡng áp dụng trong các trường hợp sau đây đối với con ngoài giá thú:

Con chưa thành niên.

Con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Trường hợp cha mẹ không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ cấp dưỡng con.

Mức độ cấp dưỡng được quy định trong Điều 116 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Mức độ này được căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng, và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng. Trong trường hợp không thỏa thuận được về mức cấp dưỡng, có thể yêu cầu Tòa án can thiệp và giải quyết vấn đề này.

Tóm lại, con ngoài giá thú có được cấp dưỡng tương đương với con ruột và nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con ngoài giá thú được quy định rõ ràng trong Luật hôn nhân và gia đình. Hiện nay, sự phân biệt giữa con ruột và con ngoài giá thú trong việc cấp dưỡng đã được loại bỏ, đảm bảo sự công bằng và bình đẳng cho tất cả con cái trong gia đình.

 

4. Quyền và nghĩa vụ của con ngoài giá thú đối với cha mẹ

Quyền và nghĩa vụ của con ngoài giá thú đối với cha mẹ là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực gia đình và pháp luật. Mỗi đứa con, dù sinh ra bằng phương pháp nào và trong hoàn cảnh nào, đều được coi là con người và có cha, mẹ. Trái lại, cha và mẹ đều có trách nhiệm và quyền lợi đối với con cái mà họ sinh ra.

Có những trường hợp, không phải lúc nào một đứa con cũng được sinh ra trong một cuộc hôn nhân hợp pháp giữa cha và mẹ. Đây là những trường hợp mà pháp luật công nhận và bảo vệ đứa con là con ngoài giá thú. Giá thú là hành động của nam và nữ thiết lập mối quan hệ hôn nhân hợp pháp với nhau.

Theo quy định của Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về quyền và nghĩa vụ của con ngoài giá thú đối với cha mẹ được xác định như sau:

Được cha mẹ yêu thương, tôn trọng và được hưởng các quyền lợi hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật. Đồng thời, được đảm bảo quyền được học tập, giáo dục và phát triển về mặt thể chất, trí tuệ và đạo đức.

Có nghĩa vụ yêu quý, kính trọng, biết ơn và hiếu thảo đối với cha mẹ. Đồng thời, phải phụng dưỡng và chăm sóc cha mẹ, giữ gìn danh dự và truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Nếu con chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, con có quyền sống chung với cha mẹ. Đồng thời, cha mẹ có trách nhiệm trông nom, nuôi dưỡng và chăm sóc con.

Con chưa thành niên có quyền tham gia vào các công việc gia đình phù hợp với độ tuổi của mình và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, địa điểm cư trú, học tập và nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ. Con cũng có quyền tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Tuy nhiên, trong trường hợp sống chung với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia vào các công việc gia đình, lao động, sản xuất để tạo thu nhập nhằm đảm bảo cuộc sống chung của gia đình. Con cũng phải đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình.

Con cũng có quyền hưởng các quyền lợi về tài sản tương xứng với đóng góp của mình vào tài sản gia đình.

Xem thêm >>> Giá thú là gì? Con ngoài giá thú là gì? Quyền lợi con ngoài giá thú

Để đảm bảo rằng quý khách luôn nhận được sự hỗ trợ và giải quyết một cách nhanh chóng, chúng tôi xin gửi tới quý khách hai phương thức liên hệ đáng tin cậy: tổng đài 1900.6162 và địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn.