Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Con Ngoai Gia Thu"

Con Ngoai Gia Thu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Con Ngoai Gia Thu.

Hoi ve sinh con thu 3

Hoi ve sinh <strong>con</strong> <strong>thu</strong> 3
Toi la giao vien hien nay toi mang thai va da sinh con thu 3. Vay cho toi hoi toi co bi vi pham ky

Ve viec sinh con thu 3

Ve viec sinh <strong>con</strong> <strong>thu</strong> 3
có bầu sinh con thứ 3 muôn hỏi luật sư như vậy ban thân có ảnh hưởng đến công viêc không.

về truy thu thuế

về truy <strong>thu</strong> thuế
Tháng 01/2018, cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp tư nhân của tôi niên độ 2007. Có truy thu thuế