1. Quy định về quản lý tài sản của con khi bố mẹ làm việc xa nhà của người giám hộ như nào?

Theo quy định tại Điều 69 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, cha mẹ có những nghĩa vụ và quyền sau đây:

- Thương yêu và tôn trọng ý kiến của con: Cha mẹ có nghĩa vụ thương yêu con và tôn trọng ý kiến của con. Chăm sóc và quan tâm đến việc học tập, giáo dục của con, nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Khuyến khích con trở thành người con hiếu thảo trong gia đình và công dân có ích cho xã hội.

- Trông nom và bảo vệ quyền lợi của con chưa thành niên hoặc đã mất năng lực hành vi dân sự: Cha mẹ có trách nhiệm trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc con chưa thành niên, hoặc con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, đặc biệt là khi con không có khả năng lao động hoặc không có tài sản để tự chủ.

- Giám hộ và đại diện theo quy định: Cha mẹ có trách nhiệm làm giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự đối với con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

- Cấm phân biệt đối xử và lạm dụng: Cha mẹ không được phép phân biệt đối xử với con dựa trên giới tính hoặc tình trạng hôn nhân của cha mẹ. Cấm lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động. Cấm xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội.

Từ đó, có thể thấy, bố mẹ đảm nhận một loạt các nghĩa vụ và quyền lợi đặc biệt quan trọng đối với con cái của mình. Bố mẹ không chỉ phải trông nom, nuôi dưỡng và chăm sóc con cái chưa thành niên, mà còn đối mặt với trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc những người con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và thiếu tài sản để tự chủ.

Trong bối cảnh này, nghĩa vụ trông nom không chỉ là việc đảm bảo con cái có đủ thức ăn, quần áo và nơi ở, mà còn liên quan đến việc tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện của họ. Bố mẹ cần chú ý đến việc giáo dục và hỗ trợ con cái trong việc học tập, khuyến khích sự phát triển về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Quy định này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một môi trường gia đình tích cực và hỗ trợ sự phát triển của con cái.

Hơn nữa, bố mẹ cũng được ủy quyền quyền và nghĩa vụ giám hộ hoặc đại diện cho con cái chưa thành niên, hoặc con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự. Điều này đặt ra trách nhiệm pháp lý và quản lý nhất định đối với bố mẹ để đảm bảo rằng quyền và lợi ích của con cái được bảo vệ đúng đắn và theo đúng quy định của pháp luật.

Những quy định này nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng gia đình mạnh mẽ và bền vững, nơi mà con cái có thể phát triển toàn diện dưới sự chăm sóc và bảo vệ của bố mẹ, góp phần tích cực vào xã hội. 

2. Quy định về người giám hộ của người chưa thành niên

Theo điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ Luật Dân sự 2015 về người được giám hộ, người được giám hộ được xác định trong các trường hợp sau đây:

- Người chưa thành niên có cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự: Trong tình huống này, nếu cả cha và mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, người chưa thành niên sẽ được xem xét để đặt dưới sự giám hộ của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Người chưa thành niên có cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi: Nếu cả cha và mẹ đều gặp khó khăn trong việc nhận thức và làm chủ hành vi, có thể xem xét giám hộ để đảm bảo quyền và lợi ích của người chưa thành niên được bảo vệ.

- Người chưa thành niên có cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự: Trong trường hợp cả cha và mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, việc giám hộ có thể được áp dụng để đảm bảo sự chăm sóc và bảo vệ cho người chưa thành niên.

- Người chưa thành niên có cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con: Nếu Tòa án đã tuyên bố hạn chế quyền đối với cả cha và mẹ, người chưa thành niên có thể được giao giám hộ để bảo đảm quyền và lợi ích của họ.

- Người chưa thành niên có cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ: Trong trường hợp cha và mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ, người này có thể được bổ nhiệm làm người giám hộ để đảm bảo quyền và lợi ích của người chưa thành niên được bảo vệ và chăm sóc đúng đắn.

Nếu bố mẹ vẫn giữ đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con, thì không cần có người giám hộ khác đối với người chưa thành niên. Tuy nhiên, nếu cả hai bố mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và đồng thời có yêu cầu người giám hộ, thì sẽ phải xem xét và bổ nhiệm người giám hộ khác để đảm bảo quyền và lợi ích của người chưa thành niên.

Trong trường hợp bố mẹ không thể sống gần con do nhu cầu công việc (như đi công tác nước ngoài hoặc làm việc xa nhà), nhưng vẫn có khả năng chăm sóc và nuôi dưỡng con, quản lý tài sản của người chưa thành niên vẫn thuộc quyền của bố mẹ. Tuy nhiên, nếu bố mẹ ủy quyền cho ông bà hoặc người thân khác quản lý tài sản của con, thì việc quản lý tài sản sẽ do người được ủy  quyền thực hiện.

Trong trường hợp bố mẹ không đủ điều kiện để chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ, thì việc quản lý tài sản của con sẽ nằm trong trách nhiệm của người giám hộ được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo rằng tài sản và quyền lợi của người chưa thành niên được bảo vệ và quản lý một cách chặt chẽ và công bằng.

Những quy định này nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích của người chưa thành niên trong những tình huống gia đình đặc biệt và đảm bảo rằng họ nhận được sự chăm sóc và bảo vệ cần thiết.

3. Hiểu như nào về người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên?

Theo quy định tại Điều 52 của Bộ Luật Dân sự 2015, việc xác định người giám hộ đương nhiên cho người chưa thành niên được thực hiện theo một trình tự chi tiết nhất định. Điều này được đề cập rõ trong Điều 47 của cùng Bộ luật, nơi quy định về người được giám hộ.

Trước hết, quy trình này xác định rằng anh ruột và chị ruột đầu tiên được coi là người giám hộ đương nhiên. Anh cả hoặc chị cả, nếu đủ điều kiện, sẽ đảm nhận trách nhiệm này. Trong trường hợp anh cả hoặc chị cả không thể hoặc không muốn đảm nhận vai trò này, thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo trong thứ tự sẽ được xem xét. Tuy nhiên, có thể thỏa thuận để chọn một anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ, nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người chưa thành niên.

Nếu không có người giám hộ nào từ gia đình trực tiếp, quy định tiếp theo sẽ xác định ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là những người giám hộ tiếp theo. Họ sẽ đảm nhận trách nhiệm nếu không có ai từ bộ ba anh chị em ruột có thể đảm nhận.

Trong trường hợp không có người giám hộ từ gia đình hoặc những người được xác định ở các bước trước đó, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, hoặc dì ruột sẽ trở thành người giám hộ tiếp theo. Việc này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tìm kiếm người giám hộ trong cùng gia đình mở rộng để đảm bảo rằng người chưa thành niên sẽ được chăm sóc và bảo vệ một cách thích hợp. Quy trình này là một hệ thống linh hoạt nhưng cũng rất cẩn thận để đảm bảo lợi ích và quyền lợi của người chưa thành niên luôn được ưu tiên hàng đầu.

Xem thêm: Giám hộ là gì? Quyền và nghĩa vụ của người giám hộ?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn