Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Lao động của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

- Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

- Luật việc làm năm 2013

- Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sđbs năm 2014

- Quyết định 595/QĐ-BHXH

>> Xem thêm:  Mẫu số 09/Đơn đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

2. Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, người lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Khoản 2, điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ

Đồng thời khoản 2, điều 4, Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ ngày 01/01/2018 theo quy định của Chính phủ)

Theo căn cứ trên, thì người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà thuộc đối tượng có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì sẽ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/01/2018. Trước ngày 01/01/2018 thì không thuộc đối tượng bắt buộc tham gia.

Thứ hai, người lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp không?

Khoản 1, điều 43 Luật việc làm năm 2013 quy định:

Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời tại khoản 1, điều 3 Luật việc làm năm 2013 quy định:

1. Người lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc.

Theo căn cứ trên, thì chỉ công dân Việt Nam thuộc đối tượng ký hợp đồng lao động mới thuộc diện phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Còn người lao động là công dân nước ngoài thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ ba, người lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm y tế không?

>> Xem thêm:  Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?

Khoản 2, điều 1, điểm a, khoản 2, điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sđbs năm 2014 quy định:

2. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

Theo căn cứ trên thì người lao động là công dân nước ngoài thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế.

Kết luận:

Như vậy, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tham gia các loại bảo hiểm sau:

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc

- Bảo hiểm y tế

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?

>> Xem thêm:  Thủ tục đóng bảo hiểm lao động lần đầu cho người lao động ?