Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này”. Theo đó, trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm cho người lao động và buộc họ phải thôi việc thì người lao động trong trường hợp này được trả trợ cấp mất việc làm.

Như vậy, đối với một người lao động mà bị chấm dứt HĐLĐ vì lý do kinh tế; người sử dụng lao động cũng không giải quyết được việc làm cho họ, không xây dựng được đề án như quy định tại Điều 46; buộc họ phải thôi việc thì người lao động đó được trả cả trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm. Mặt khác, theo quy định của pháp luật thì cách tính trợ cấp mất việc làm giống như cách tính trợ cấp thôi việc.
Vậy trên thực tế, đối tượng lao động thuộc trường hợp tôi vừa nêu trên sẽ được hưởng cả hai khoản: trợ cấp mất việc và trợ cấp thôi việc? Điều này có mâu thuẫn không?
Trân trọng!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê

Người lao động sẽ được hưởng cả trợ cấp mất việc và trợ cấp thôi việc ?

Luật sư tư vấn Luật lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012

Nội dung tư vấn:

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 về trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm thì:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

Như vậy, theo quy định tại khoản 2 Điều 48 và khoản 2 Điều 49 Bộ luật lao động thì đối với khoản tiền trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm, người lao động chỉ được nhận một trong hai, nếu người lao động đã được nhận trợ cấp thôi việc thì sẽ không được nhận trợ cấp mất việc làm nữa.

Quy định của pháp luật như bạn nêu trong tình huống có thể sẽ gây nên sự hiểu lầm cho người đọc luật, nhưng quy định tại Điều 48 và Điều 49 Bộ luật lao động đã chỉ rõ rằng người lao động sẽ không được hưởng cả hai khoản trợ cấp.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật lao động.

>> Xem thêm:  So sánh sự khác nhau giữa trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp mất việc làm ?

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật với giáo viên dạy cấp 2 theo hợp đồng ?