1. Quy định pháp luật về việc người nước ngoài có cần làm quyết toán thuế TNCN trước khi về nước

Căn cứ vào Công văn số 5749/CT-TNCN được ban hành vào năm 2018 và nhằm hướng dẫn quy định về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), chúng tôi xin trình bày những nội dung sau đây:

Theo quy định, cá nhân cư trú chỉ cần quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương và tiền công mà họ nhận được. Dưới đây là những trường hợp cụ thể:

- Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương và tiền công phải thực hiện quyết toán thuế TNCN:

- Cá nhân cư trú, nhận thu nhập từ tiền lương và tiền công, có trách nhiệm khai báo và quyết toán thuế TNCN nếu số thuế phải nộp vượt quá số thuế đã được trừ trước đó.

- Cá nhân cư trú, có số thuế nộp thừa, có quyền yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Cá nhân cư trú, nhận thu nhập từ tiền lương và tiền công, thuộc diện được xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo, cũng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

- Cá nhân cư trú là người nước ngoài, đã kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam, phải khai báo và quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế trước khi rời khỏi đất nước.

Đáng chú ý, nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương và tiền công đã ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị và có thu nhập vãng lai từ các nơi khác, với tổng thu nhập bình quân không vượt quá 10 triệu đồng mỗi tháng trong năm, và đã được đơn vị trả thuế tại nguồn với tỷ lệ 10%, thì cá nhân này không cần quyết toán thuế đối với phần thu nhập từ công việc này.

Theo hướng dẫn được nêu trong Công văn số 5749/CT-TNCN năm 2018, lao động nước ngoài khi kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi rời khỏi đất nước. Việc lao động nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh là một nghĩa vụ pháp lý quan trọng. Qua việc thực hiện đúng quy định này, cả lao động nước ngoài và cơ quan thuế đều đảm bảo tính công bằng và tuân thủ quy định thuế, đồng thời góp phần vào việc xây dựng một môi trường kinh doanh và làm việc chuyên nghiệp tại Việt Nam.

 

2. Trường hợp áp dụng

Quy định trên được áp dụng cho các trường hợp sau đây:

- Cá nhân cư trú là người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả bởi tổ chức, cá nhân có trụ sở tại Việt Nam:

+ Đối với những người nước ngoài đã định cư và làm việc tại Việt Nam, thu nhập từ tiền lương, tiền công mà họ nhận được từ tổ chức, cá nhân có trụ sở tại Việt Nam sẽ được xem xét trong quyết toán thuế TNCN.

+ Các cá nhân này phải khai báo thu nhập và thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định của cơ quan thuế.

- Cá nhân cư trú là người nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả bởi tổ chức, cá nhân không có trụ sở tại Việt Nam nhưng có hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam:

+ Đối với những người nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam nhưng có hoạt động kinh doanh, đầu tư tại đất nước này, thu nhập từ tiền lương, tiền công mà họ nhận được từ các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam sẽ được tính vào quyết toán thuế TNCN.

+ Các cá nhân này cũng phải khai báo thu nhập và thực hiện quyết toán thuế TNCN theo quy định của cơ quan thuế.

Việc áp dụng quy định này cho các trường hợp cá nhân nước ngoài có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam, bất kể có trụ sở hay không, nhằm đảm bảo tính công bằng và tuân thủ quy định thuế. Qua việc khai báo và quyết toán thuế TNCN đúng hạn, cá nhân nước ngoài cũng đóng góp vào việc phát triển kinh tế và tuân thủ quy luật thuế của Việt Nam.

 

3. Thủ tục quyết toán thuế

3.1 Hồ sơ khai thuế

Quá trình khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân đòi hỏi việc chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế đầy đủ và chính xác. Dưới đây là những thành phần chính của hồ sơ khai thuế:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu NA01-TT):

+ Đây là một biểu mẫu chuẩn được cung cấp bởi cơ quan thuế, dùng để khai báo thông tin về thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ liên quan.

+ Trong mẫu khai thuế này, cá nhân nộp thuế phải cung cấp thông tin cá nhân, thu nhập chịu thuế, thuế đã khấu trừ tại nguồn (nếu có), và các khoản giảm trừ hợp lệ.

- Hợp đồng lao động hoặc văn bản thỏa thuận về việc trả thu nhập:

+ Đây là tài liệu xác định quyền và nghĩa vụ giữa cá nhân và tổ chức, cá nhân trả thuế.

+ Hợp đồng lao động hoặc văn bản thỏa thuận cần được ghi rõ về mức lương, tiền công và các khoản thu nhập khác.

- Phiếu thanh toán thu nhập (nếu có):

+ Phiếu thanh toán thu nhập là bằng chứng cho việc cá nhân đã nhận được thu nhập từ tổ chức, cá nhân khác.

+ Các phiếu thanh toán thu nhập cần được lưu giữ và đính kèm vào hồ sơ khai thuế để chứng minh nguồn thu nhập.

- Các hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc tính thuế thu nhập cá nhân (nếu có):

+ Nếu có các khoản thu nhập khác như tiền lãi, tiền thuê nhà, tiền thưởng, hoa hồng, thì cần có các hóa đơn, chứng từ tương ứng để chứng minh nguồn thu nhập và tính toán thuế.

+ Các hóa đơn, chứng từ này cần được gắn kết vào hồ sơ khai thuế để cung cấp chứng minh và chính sách thuế chính xác.

Việc chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế đầy đủ và chính xác là một yêu cầu quan trọng trong quy trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Bằng cách sử dụng các thành phần hồ sơ khai thuế như tờ khai quyết toán thuế, hợp đồng lao động, phiếu thanh toán thu nhập và các hóa đơn, chứng từ liên quan, cá nhân có thể đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định thuế, đồng thời đảm bảo quá trình khai thuế diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.

 

3.2 Thời hạn nộp hồ sơ

Theo quy định, hạn chót nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 45 tính từ ngày cá nhân xuất cảnh. Điều này có nghĩa là cá nhân phải hoàn thành và nộp hồ sơ khai thuế trước ngày kế tiếp sau 45 ngày kể từ ngày rời khỏi đất nước.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được thiết lập nhằm đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định thuế của cá nhân. Việc nộp hồ sơ đúng thời hạn giúp cơ quan thuế có đủ thời gian để xem xét và kiểm tra thông tin thuế, đồng thời tránh việc phát sinh các khoản phạt vi phạm.

Cá nhân cần lưu ý tính toán và quản lý thời gian một cách cẩn thận để đảm bảo nộp hồ sơ khai thuế trước ngày hạn chót. Việc chuẩn bị và hoàn thành hồ sơ khai thuế đầy đủ và chính xác trước thời hạn quy định là trách nhiệm của cá nhân, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định thuế và tránh các rủi ro phát sinh.

Nếu cá nhân không tuân thủ thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, có thể phải chịu các hậu quả pháp lý và khoản phạt từ cơ quan thuế. Do đó, việc nắm rõ và tuân thủ thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là một phần quan trọng trong quá trình quản lý thuế cá nhân.

 

3.3 Nơi nộp hồ sơ

Hồ sơ khai thuế phải được nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú trước khi xuất cảnh. Điều này có nghĩa là cá nhân phải đến cơ quan thuế địa phương mà họ đang cư trú để hoàn thành và nộp hồ sơ khai thuế trước khi rời khỏi đất nước.

Việc nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế cư trú giúp đảm bảo quá trình xử lý và kiểm tra thông tin thuế diễn ra một cách chính xác và thuận lợi. Cơ quan thuế địa phương sẽ kiểm tra và xác minh thông tin trong hồ sơ khai thuế, đồng thời cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ nếu cần thiết.

Cá nhân cần chú ý đến địa điểm cơ quan thuế nơi cư trú của mình và thông tin liên quan, như địa chỉ, giờ làm việc, và quy định cụ thể về việc nộp hồ sơ khai thuế. Việc nộp hồ sơ đúng địa điểm và tuân thủ quy định của cơ quan thuế là điều rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của quá trình khai thuế.

Cần lưu ý rằng việc nộp hồ sơ khai thuế đúng nơi cư trú trước khi xuất cảnh là một trách nhiệm pháp lý của cá nhân. Việc tuân thủ quy định này giúp bảo đảm quyền lợi của cá nhân và tránh phát sinh các vấn đề liên quan đến thuế trong quá trình di cư hoặc sau khi ra khỏi đất nước.

Tóm lại, việc nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú trước khi xuất cảnh là một yêu cầu quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của quá trình khai thuế. Cá nhân cần thực hiện đúng quy định và tìm hiểu thông tin liên quan để đảm bảo tuân thủ và tránh các rủi ro pháp lý trong quá trình nộp hồ sơ khai thuế.

Bài viết liên quan: Mức phạt hộ kinh doanh cá thể không kê khai thuế và không tiến hành thủ tục giải thể?

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề: Người nước ngoài có cần làm quyết toán thuế TNCN trước khi về nước? Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách!