1. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

Ngày 06/11/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chấp hành quyền và trách nhiệm của mình bằng việc ký ban hành Thông tư 19/2023/TT-BYT, đưa ra hướng dẫn chi tiết về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế. Thông tư này không chỉ là bước quan trọng mà còn là bước quan trọng mở ra một hành lang mới, giúp tối ưu hóa và hiệu quả hóa nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế.

Theo những quy định cụ thể tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 19/2023/TT-BYT, danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế đã được đề cập một cách chi tiết và rõ ràng. Các vị trí này không chỉ tập trung vào các công việc quản lý mà còn tập trung vào việc nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và tư duy phân tích trong lĩnh vực y tế. Cụ thể như sau: 

TT

Vị trí việc làm

Ngạch công chức

Cấp hành chính

Trung ương

Tỉnh

Huyện

I

Lĩnh vực Y tế dự phòng

       

1

Chuyên viên cao cấp về Kiểm soát bệnh tật

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Kiểm soát bệnh tật

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Kiểm soát bệnh tật

Chuyên viên

x

x

x

II

Lĩnh vực Thiết bị y tế, Công trình y tế

       

1

Chuyên viên cao cấp về thiết bị y tế, công trình y tế

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về thiết bị y tế, công trình y tế

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về thiết bị y tế, công trình y tế

Chuyên viên

x

x

x

III

Lĩnh vực Dược

       

1

Chuyên viên cao cấp về Dược

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Dược

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Dược

Chuyên viên

x

x

x

IV

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

       

1

Chuyên viên cao cấp về An toàn thực phẩm

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về An toàn thực phẩm

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về An toàn thực phẩm

Chuyên viên

x

x

x

V

Lĩnh vực Dân số

       

1

Chuyên viên cao cấp về Dân số

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Dân số

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Dân số

Chuyên viên

x

x

x

VI

Lĩnh vực Khám, chữa bệnh

       

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý khám, chữa bệnh

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về quản lý khám, chữa bệnh

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về quản lý khám, chữa bệnh

Chuyên viên

x

x

x

VII

Lĩnh vực Bảo hiểm y tế

       

1

Chuyên viên cao cấp về Bảo hiểm y tế

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Bảo hiểm y tế

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Bảo hiểm y tế

Chuyên viên

x

x

x

VIII

Lĩnh vực sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em

       

1

Chuyên viên cao cấp về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Chuyên viên cao cấp

x

   

2

Chuyên viên chính về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Chuyên viên chính

x

x

 

3

Chuyên viên về Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em

Chuyên viên

x

x

x

2. Nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế

Điều 3 của Thông tư 19/2023/TT-BYT chi tiết hóa nguyên tắc và căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế, theo quy định của Điều 3 Nghị định 62/2020/NĐ-CP. Trong việc xác định vị trí này, các nguyên tắc chủ yếu bao gồm:
- Đầu tiên, việc xác định vị trí việc làm phải tuân thủ các quy định của Đảng và pháp luật về vị trí việc làm, quản lý, sử dụng biên chế công chức. Điều này nhấn mạnh vào tính đồng nhất và tuân thủ quy định của hệ thống chính trị. 

Tính đồng nhất và tuân thủ quy định của hệ thống chính trị được đặt ra như một nguyên tắc cơ bản trong quá trình xây dựng đội ngũ công chức chuyên ngành y tế. Việc này không chỉ đảm bảo sự chắc chắn trong quản lý nhân sự mà còn đồng thời giúp thống nhất hướng dẫn và chiến lược trong lĩnh vực y tế, từ đó tối ưu hóa hiệu suất làm việc và chất lượng dịch vụ y tế.

Nhấn mạnh vào tính đồng nhất và tuân thủ quy định của hệ thống chính trị cũng là một bước quan trọng để đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình xét tuyển, đánh giá và thăng cấp công chức. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng thiếu minh bạch và ưu tiên không đúng nguyên tắc, từ đó tạo ra một môi trường làm việc tích cực và công bằng trong lĩnh vực y tế.

Với sự tuân thủ chặt chẽ như vậy, quá trình xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế không chỉ trở nên minh bạch mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững của hệ thống y tế trong nước

- Thứ hai, việc xác định vị trí phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức. Điều này giúp đảm bảo rằng người làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế có thể hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của mình.

Việc phù hợp vị trí công chức với chức năng và nhiệm vụ cụ thể giúp định hình một đội ngũ chuyên viên y tế có kỹ năng chuyên môn và kiến thức chuyên sâu, đồng thời làm tăng cường khả năng đáp ứng linh hoạt và chính xác đối với các thách thức và yêu cầu công việc. Ngoài ra, việc quyết định vị trí công chức cũng cần phải tương thích với quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, đảm bảo một quá trình làm việc hiệu quả và hài hòa.

Đối với ngành y tế, tính phù hợp vị trí làm việc càng trở nên quan trọng, bởi vì nó không chỉ đảm bảo chuyên nghiệp trong từng bước thực hiện dịch vụ y tế mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất toàn bộ hệ thống. Sự đồng nhất giữa vị trí công chức và mục tiêu chiến lược của tổ chức y tế là chìa khóa quan trọng để tối ưu hóa sự đóng góp của nhân sự trong việc cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe và đáp ứng nhanh chóng với các thách thức y tế đang diễn ra

- Thứ ba, quan trọng là việc bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ và phù hợp với thực tiễn. Điều này đặt ra yêu cầu cao về quá trình xác định vị trí, đảm bảo mọi quyết định đều được đưa ra theo tiêu chí minh bạch và công bằng.
Ngoài ra, việc gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức là một xu hướng tích cực, nhằm tối ưu hóa sự hiệu quả của nguồn nhân lực.
Đối với căn cứ xác định vị trí việc làm, Thông tư 19/2023/TT-BYT thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP. Điều này bao gồm các yếu tố như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; và quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Đặc biệt, lưu ý rằng việc xác định vị trí việc làm không tăng biên chế công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quá trình quyết định.
 

3. Trình tự phê duyệt vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế như thế nào?

Dựa trên quy định tại Điều 7 Nghị định 62/2020/NĐ-CP, quy trình phê duyệt vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế được thực hiện theo các bước cụ thể sau đây:
Bước 1: Các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập, mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ đưa ra đề án vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế của cơ quan, tổ chức mình. Sau đó, họ gửi đề án này đến cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 62/2020/NĐ-CP để thực hiện quá trình thẩm định.
Bước 2: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thẩm định đề án vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế. Đồng thời, họ sẽ tổng hợp vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, địa phương và trình cấp có thẩm quyền để quyết định, theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 62/2020/NĐ-CP.
Bước 3: Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương sẽ phê duyệt vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế trong các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý. Quá trình này đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm, đồng thời giúp chắc chắn rằng quyết định được đưa ra dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ và chính xác.
 
Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật