Bài viết "Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường" giới thiệu về một cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho những người có đam mê và tài năng trong lĩnh vực này. Ngoài việc đảm bảo sự bền vững của tài nguyên và môi trường, vị trí công chức này còn mang lại cơ hội phát triển bản thân, tham gia vào quá trình định hình chính sách và thực hiện các dự án quan trọng nhằm đảm bảo một môi trường sống tốt đẹp cho cộng đồng.

 

1. Các nguyên tắc xác định vị trí công việc cho chức vụ công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường bao gồm những gì?

Trong Thông tư 05/2023/TT-BTNMT, hướng dẫn về nguyên tắc xác định vị trí việc làm cho công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường được trình bày một cách rõ nét:

Theo Điều 3 của Thông tư trên, việc xác định vị trí công việc cho chức vụ công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Mỗi vị trí công việc phải có tên gọi cụ thể và phải liên kết chặt chẽ với ngạch công chức.

Theo các quy định tại Thông tư 05/2023/TT-BTNMT, việc xác định vị trí công việc cho chức vụ công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường dựa trên nhiều nguyên tắc quan trọng:

 1. Tuân thủ nguyên tắc, quy định của Đảng và pháp luật về việc xác định vị trí công việc, quản lý và sử dụng biên chế công chức.
 2. Phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan hoặc tổ chức đó.
 3. Đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ giữa việc xác định vị trí công việc và cơ cấu ngạch công chức, đồng thời đảm bảo quản lý và sử dụng biên chế công chức được hiệu quả.
 4. Tạo điều kiện cho việc xác định vị trí công việc một cách khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và dân chủ, phù hợp với tình hình thực tế.
 5. Liên kết việc tinh giản biên chế với cải thiện chất lượng và cơ cấu của đội ngũ công chức tại các cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, tại Điều 4 của Thông tư 05/2023/TT-BTNMT, còn hướng dẫn về căn cứ để xác định vị trí công việc như sau:

Việc xác định vị trí công việc cho công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường dựa trên căn cứ tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về việc xác định vị trí công việc và biên chế công chức. Căn cứ đó bao gồm:

 • Các yếu tố liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan hoặc tổ chức.
 • Các yếu tố như mức độ phức tạp, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn và nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Tóm lại, Thông tư 05/2023/TT-BTNMT đã tập trung và hướng dẫn một cách chi tiết và toàn diện về việc xác định vị trí công việc cho công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường, đảm bảo tính khoa học, minh bạch và phù hợp với tình hình thực tế của lĩnh vực này.

 

2. Thông qua Thông tư mới nhất, cách thức quy định danh mục và mô tả công việc cho các vị trí công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường được thể hiện như thế nào?

Tại Điều 5 của Thông tư 05/2023/TT-BTNMT, ngay từ đầu, quy định về danh mục vị trí việc làm đã được minh họa một cách chi tiết và đa dạng như sau:

 • Danh sách các vị trí việc làm dành cho công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ có tới 33 vị trí. Mọi vị trí này được chi tiết và nêu rõ tại Phụ lục I, kèm theo Thông tư 05/2023/TT-BTNMT.
 • Tiếp theo, danh sách các vị trí việc làm cho công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan chuyên môn, chịu trách nhiệm tham mưu, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc quản lý nhà nước về lĩnh vực này gồm 20 vị trí, tất cả đều được thể hiện rõ ràng trong Phụ lục II.
 • Ngoài ra, danh mục cũng tiếp tục mở rộng cho công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc quản lý lĩnh vực tài nguyên và môi trường, với 8 vị trí được ghi rõ trong Phụ lục III.

Bên cạnh những quy định trên, tại Điều 6 của Thông tư 05/2023/TT-BTNMT, việc hướng dẫn về bản mô tả vị trí công việc cũng được trình bày một cách tỉ mỉ và cụ thể như sau:

 • Bản mô tả vị trí việc làm cho công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường tại các cơ quan, tổ chức hành chính được chi tiết và nêu rõ trong Phụ lục IV, kèm theo Thông tư 05/2023/TT-BTNMT.
 • Tương ứng với các bản mô tả vị trí, khung cấp độ về năng lực cho từng nhóm công việc được thể hiện, đồng thời tuân theo hướng dẫn của Thông tư 12/2022/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hướng dẫn này tập trung vào việc quy định về các vị trí công việc quản lý lãnh đạo, nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính, cũng như vị trí công việc chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, đến Điều 7, Thông tư tiếp tục hướng dẫn về trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư. Trong trường hợp này, quy định cho phép bảo lưu ngạch công chức hiện giữ cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương, theo quy định tại Thông tư 05/2023/TT-BTNMT.

Tóm lại, Thông tư 05/2023/TT-BTNMT đã đặt ra một cơ chế rất cụ thể và chi tiết trong việc quy định danh mục vị trí công việc cũng như bản mô tả vị trí việc làm cho công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời tạo ra sự linh hoạt trong việc điều chỉnh ngạch công chức cho phù hợp với yêu cầu của vị trí công việc.

 

3. Tính từ ngày nào mà Thông tư 05/2023/TT-BTNMT có hiệu lực áp dụng?

Tại Điều 8 của Thông tư 05/2023/TT-BTNMT, quy định về hiệu lực và trách nhiệm thi hành đã được trình bày một cách rõ ràng và chi tiết như sau:

 • Thông tư 05/2023/TT-BTNMT được áp dụng và thi hành chính thức kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023, tức là từ thời điểm này, tất cả những quy định và hướng dẫn trong Thông tư sẽ có hiệu lực và phải được tuân thủ.
 • Trách nhiệm thi hành Thông tư 05/2023/TT-BTNMT thuộc về nhiều đơn vị và cá nhân khác nhau. Cụ thể, đó là các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ. Ngoài ra, cả Ủy ban nhân dân của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương cũng như các tổ chức và cá nhân có liên quan, đều chịu trách nhiệm phải thực hiện và tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Thông tư.
 • Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu gặp bất kỳ khó khăn, vướng mắc hay cần sự hỗ trợ, các cơ quan, tổ chức và cá nhân được khuyến nghị phải thông báo kịp thời tới Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bằng cách này, các vấn đề có thể được đưa ra để xem xét, giải quyết một cách hiệu quả và linh hoạt, từ đó hỗ trợ trong quá trình thực hiện Thông tư.

Tóm lại, tại Điều 8, Thông tư 05/2023/TT-BTNMT đã tận dụng không gian để giải thích rõ ràng về hiệu lực, phạm vi và trách nhiệm thi hành của Thông tư, đồng thời mở cửa cho việc tương tác và phản hồi trong quá trình áp dụng.

Công ty Luật Minh Khuê, với lòng tận tâm và niềm đam mê, luôn chia sẻ những thông tin tư vấn quý báu, hỗ trợ mang đến lợi ích to lớn cho những khách hàng thân thương của chúng tôi. Với sự ấm áp và sẵn sàng không ngừng, chúng tôi sẵn lòng đồng hành và hỗ trợ bạn trong mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Dù là vấn đề pháp lý phức tạp hay mong muốn khám phá sâu hơn về các vấn đề liên quan, chúng tôi chào đón mọi liên hệ từ bạn với sự trân trọng. Đội ngũ các chuyên gia pháp luật tại Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của bạn. Hãy nắm vững số điện thoại hotline độc quyền 1900.6162 - nguồn tư vấn tỉ mỉ, đầy đủ và chi tiết. Thêm vào đó, mọi yêu cầu và thắc mắc cũng có thể được gửi đến địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn, nơi mà chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo rằng mọi khía cạnh đều được chăm sóc đúng mức. Sự tin tưởng và sự hợp tác quý báu mà bạn đã dành cho chúng tôi, chúng tôi xin chân thành biểu lộ lòng biết ơn. Được hợp tác và cùng bạn trên hành trình tìm hiểu và giải quyết những vấn đề pháp lý phức tạp là một niềm vui và mục tiêu cao cả của chúng tôi.