1. Đồn biên phòng được hiểu là như thế nào? Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa được tổ chức ra sao?

Theo quy định tại Điều 3 của Nghị định 106/2021/NĐ-CP, "Đồn biên phòng" là đơn vị cơ sở của Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện tại không có quy định cụ thể về "Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa" trong nghị định 106/2021/NĐ-CP
Tuy vậy, Nghị định 114/2017/NĐ-CP cung cấp thông tin về hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng, bao gồm các cơ quan và đơn vị trực thuộc. Theo quy định này, Đồn biên phòng bao gồm các đội và trạm sau đây:
1. Đội Vũ trang
2. Đội Vận động quần chúng
3. Đội Trinh sát
4. Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm
5. Đội Kiểm soát hành chính
6. Đội Tham mưu - Hành chính
7. Đội Tàu thuyền
8. Trạm Biên phòng
Mỗi đơn vị trên có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác cụ thể theo quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.
Tóm lại, mặc dù Nghị định 106/2021/NĐ-CP không cung cấp quy định cụ thể về "Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa," nhưng thông qua Nghị định 114/2017/NĐ-CP, chúng ta hiểu rằng Đồn biên phòng bao gồm nhiều đội và trạm với nhiệm vụ đa dạng để đảm bảo an ninh và biên giới quốc gia.
 

2. Nguyên tắc xác định Đồn biên phòng thuộc vùng sâu vùng xa

Căn cứ vào khoản 1 Điều 3 của Nghị định 106/2021/NĐ-CP, vùng sâu, vùng xa được định nghĩa như sau:
"Vùng sâu, vùng xa" là vùng dân cư thưa thớt, nằm sâu trong rừng núi hoặc vùng ngập nước, ở xa các trung tâm kinh tế, văn hóa, giao thông không thuận tiện, đi lại khó khăn, kinh tế thường lạc hậu, kém phát triển.
Bên cạnh đó, Điều 4 và Điều 5 của Nghị định 114/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc xác định Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa như sau:
- Việc xác định Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa phải phù hợp với yêu cầu của chương trình cải cách tư pháp.
- Đáp ứng các tiêu chí xác định Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa quy định tại Điều 5 Nghị định 106/2021/NĐ-CP như sau:
Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa là những Đồn biên phòng có một trong các tiêu chí sau:
- Đóng quân và quản lý các xã miền núi, xã đảo, vùng biển có địa hình tự nhiên phức tạp, hiểm trở, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, xa trung tâm hành chính cấp huyện.
- Đóng quân và quản lý các xã miền núi, hải đảo có phụ cấp khu vực từ 0,2 trở lên và phụ cấp đặc biệt từ 30% trở lên theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Đóng quân và quản lý các xã, phường thuộc địa bàn trọng yếu về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Như vậy, Đồn biên phòng thuộc vùng sâu vùng xa là những Đồn biên phòng có một trong các tiêu chí sau:
- Đồn biên phòng thuộc vùng sâu và vùng xa thường đóng quân và quản lý các xã miền núi, xã đảo, và vùng biển có địa hình tự nhiên phức tạp, hiểm trở. Những khu vực này thường được đặt ở những vị trí xa trung tâm hành chính cấp huyện, nơi giao thông đi lại khó khăn, và có thể bị chia cắt do địa hình đồi núi, sông suối hoặc biển khơi. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc quản lý và bảo vệ biên giới, và yêu cầu sự đặc biệt về kiến thức và kỹ năng của các cán bộ và chiến sĩ biên phòng. Nhiệm vụ của họ không chỉ là bảo vệ biên giới quốc gia mà còn đảm bảo sự an ninh và phát triển bền vững của những vùng đất đặc biệt này.
- Đóng quân và quản lý các xã miền núi, hải đảo có phụ cấp khu vực từ 0,2 trở lên và phụ cấp đặc biệt từ 30% trở lên theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Đồn biên phòng thuộc vùng sâu và vùng xa đóng quân và quản lý các xã, phường thuộc địa bàn trọng yếu về an ninh chính trị, trật tự, và an toàn xã hội. Các khu vực này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định và bảo vệ an ninh quốc gia, đặc biệt là khi nằm gần biên giới hoặc các khu vực địa geo-chiến lược. Các đồn biên phòng tại vùng sâu và xa thường phải đối mặt với những thách thức đa dạng, từ việc bảo vệ biên giới cho đến duy trì trật tự và an toàn xã hội, và đóng góp quan trọng vào việc đảm bảo sự ổn định của quốc gia.
 

3. Các chế độ ưu đãi đối với chiến sĩ Bộ đội Biên phòng

Theo quy định tại Điều 4 của Nghị định 106/2021/NĐ-CP, chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với cán bộ và chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng được điều chỉnh như sau:
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng, khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và hải đảo trong thời gian làm việc từ 5 năm trở lên, nếu có nhu cầu chuyển gia đình đến định cư ổn định cuộc sống lâu dài tại khu vực biên giới và hải đảo, sẽ được chính quyền địa phương nơi họ chuyển đến ưu tiên giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai. Họ cũng sẽ được hỗ trợ về chỗ ở và nhà ở cho gia đình, cùng việc làm cho vợ hoặc chồng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng. Điều này đồng nghĩa rằng họ sẽ có sự đảm bảo về điều kiện sống và sự ổn định trong cuộc sống gia đình. Ngoài ra, họ sẽ được hưởng các chế độ và chính sách khác theo quy định, đảm bảo rằng họ có sự hỗ trợ và bảo vệ tốt nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trọng của họ.
- Cán bộ và chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng, ngoài việc hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác trong Quân đội, còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới và hải đảo trong thời gian họ trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới, hải đảo. Điều này thể hiện sự công nhận và đánh giá cao về vai trò quan trọng của họ trong việc đảm bảo an ninh và bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Họ đảm bảo rằng biên giới và hải đảo được giữ vững, bảo vệ khỏi mọi nguy cơ và thách thức có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Phụ cấp này cũng góp phần khích lệ và thúc đẩy họ trong việc thực hiện nhiệm vụ này với đầy đủ cam kết và trách nhiệm.
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng, nếu đã có thời gian công tác liên tục từ ít nhất 5 năm trở lên tại khu vực biên giới đất liền, đảo, hoặc quần đảo, sẽ được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới và hải đảo hàng tháng. Chế độ phụ cấp này là một sự công nhận cho những nỗ lực và đóng góp không ngừng nghỉ của họ trong việc bảo vệ biên giới quốc gia và đảm bảo an ninh hải đảo. Trong trường hợp chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới và hải đảo được quy định tại nhiều văn bản, thì chỉ áp dụng mức cao nhất của chế độ và chính sách đó, đảm bảo rằng họ sẽ nhận được sự đối đãi tốt nhất và công bằng cho động viên và cam kết của họ trong nhiệm vụ quan trọng này.
- Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp của Bộ đội Biên phòng, khi được giao làm cán bộ tăng cường tại các xã biên giới thuộc những nơi có điều kiện kinh tế và xã hội đặc biệt khó khăn, sẽ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng và chế độ bồi dưỡng sức khỏe hàng năm tăng thêm theo quy định của pháp luật. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của nhiệm vụ đặc biệt này trong việc đảm bảo an ninh và bảo vệ biên giới, đặc biệt tại những vùng có điều kiện khó khăn. Phụ cấp kiêm nhiệm và chế độ bồi dưỡng sức khỏe không chỉ thể hiện sự quan tâm đến tầm quan trọng của công việc mà họ thực hiện, mà còn đảm bảo rằng họ có đủ sức khỏe và điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả và an toàn.

Xem thêm bài viết: Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng có được sử dụng vũ khí hay không?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng