Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật sở lữu trí tuệ của Công ty luật Minh Khuê.

Nhà phân phối phải làm nhãn hàng hóa như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định về nhãn hàng hóa.

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành

2. Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp và áp dụng với quy định của pháp luật thì bạn phải đáp ứng điều kiện về nhãn hàng hóa theo từng trường hợp cụ thể như sau:

>> Xem thêm:  Nhãn phụ sản phẩm mỹ phẩm phải ghi những thông tin gì ?

- Trường hợp 1: Sản phẩm bạn phân phối là sản phẩm sản xuất trong nước, nếu thời điểm nhận hàng từ nhà sản xuất và sản phẩm đã có gắn nhãn hàng hóa của nhà sản xuất thì bạn không cần phải ghi bất cứ thông tin nào lên nhãn hàng hóa bởi vì công việc này do nhà sản xuất phải thực hiện theo quy địn tại Điều 9, Nghị định 43/2017/NĐ-CP về trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa.

- Trường hợp 2: Sản phẩm bạn phân phối là sản phẩm sản xuất ở nước ngoài, nếu tại thời điểm nhận hàng từ nhà sản xuất và sản phẩm đã có gắn nhãn hàng hóa của nhà sản xuất và không có nội dung tiếng Việt trên nhãn hàng hóa thì bạn cần phải có nhãn phụ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 và các khoản 3, 4 Điều 8 của Nghị định 43/2017/NĐ-CP khi đưa ra lưu thông và phải giữ nguyên nhãn gốc.

"Điều 7. Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa

...3. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc."

"Điều 8. Ghi nhãn phụ

...3. Nhãn phụ phải được gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc.

4. Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức, cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi. Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa.

Đối với hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì trên nhãn phụ phải có dòng chữ in đậm “Được sản xuất tại Việt Nam”.

- Trường hợp 3: Nếu sản phẩm bạn phân phối là hàng hóa xuất khẩu không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì tổ chức, cá nhân đưa hàng hóa ra lưu thông phải ghi nhãn theo quy định của Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

Vậy bạn là nhà phân phối sản phẩm nhưng bạn cần xem xét trường hợp cụ thể của bạn để áp dụng theo đúng quy địn của pháp luật.

>> Xem thêm:  Tư vấn cách ghi ngày sản xuất trên nhãn mác hàng hóa ?

Các nội dung tối thiểu, bắt buộc cần có trên nhãn hàng hóa theo quy định tại Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP gồm:

- Tên hàng hóa;

- Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

- Xuất xứ hàng hóa;

- Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

Những nội dung này được quy định cụ thể trong Thông tư 05/2019/TT- BKHCN.

Ngoài ra, tùy thuộc vào tính chất hàng hóa thì phải có thêm một số nội dung bắt buộc được quy định tại Khoản 2, 3 Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP:

"Điều 10. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

...2. Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm tại Phụ lục I hoặc chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

3. Trường hợp do kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn thì phải ghi những nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trên nhãn hàng hóa, những nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

>> Xem thêm:  Có buộc phải thể hiện dấu hợp quy trên sản phẩm hàng hóa?

Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế thì việc thể hiện những nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I của Nghị định này".

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật.