>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp về kinh doanh mỹ phẩm, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật doanh nghiệp 2014

Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

2. Luật sư tư vấn:

Luật doanh nghiệp 2014 cho phép tổ chức, cá nhân tự do kinh doanh những ngành nghề mà nhà nước không cấm. Tuy nhiên, đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trước khi tiến hành viêc kinh doanh, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh đó. Đối với từng ngành nghề đặc thù mà pháp luật quy định những điều kiện kinh doanh khác nhau. Những điều kiện này nằm trong các luật, nghị định, thông tư do các Chính phủ,bộ, ban ngành ban hành để điều chỉnh trực tiếp. Doanh nghiệp bắt buộc phải tuân thủ các quy định của pháp luật trước khi  tiến hành kinh doanh.

Sản xuất mỹ phẩm là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khi một doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất thì doanh nghêp phải đăng ký ngành nghề sản xuất mỹ phẩm, được Sở kế hoạch đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có ghi nhận ngành nghề sản xuất này. 

Điều kiện để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh quy định như sau:

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc kinh doanh trên các web trên mạng?

Thứ nhất: về nhân sự:

Người phụ trách sản xuất của cơ sở sản xuất phải có kiến thức về chuyên môn một trong các chuyên ngành sau: hóa học, sinh học, dược học, và chuyên ngành khác có liên quan

Thứ hai: về cơ sở vật chất:

- Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất loại mỹ phẩm và doanh nghiệp dự định sản xuất.

- Có kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải đảm bảo có sự tách bietj, có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ gây cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên vật liệu  và sản phẩm bị loại bỏ, thu hồi và trả lại.

- Có hệ thống quản lý chất lượng.

Thứ ba: Đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Mỹ phẩm.

Khi đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nhân sự, cơ sở vật chất, doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Mỹ phẩm cho cơ sở sản xuất của mình. Thủ tục như sau:

Thẩm quyền cấp: Sở y tế, nơi doanh nghiệp đặt xưởng sản xuất

 Hình thức cấp:

>> Xem thêm:  Thuế hộ kinh doanh cá thể ? Không kinh doanh không hủy giấy phép ?

- Cơ sở sản xuất đề nghị cấp mới  Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

- Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng chuyển địa điểm sản xuất;

- Cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm nhưng bổ sung dây chuyền sản xuất so với dây chuyền đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

- Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm áp dụng đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm bị mất hoặc hỏng.

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

- Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất mỹ phẩm

- Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất

- Danh mục các mặt hàng đang sản xuất, dự định sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng.

Trình tự và thời gian

>> Xem thêm:  Kinh doanh dịch vụ làm đẹp có cần xin cấp giấy phép không?

- Trong 02 ngày làm việc, Sở y tế xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ ho doanh nghiệp. Nếu Sở y tế không cấp phếu tiếp nhận phải thông báo cho doanh nghiệp được biết và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định của pháp luật , Sở y tê có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tuy nhiên, hiện nay một số doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Mỹ phẩm, nhưng vì lợi nhuận mà bất chấp sản xuất tráu với quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, đối với doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Mỹ phẩm, nếu có sai phạm thì sẽ bị cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Mỹ phẩm. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhân đủ điều kiện sản xuất Mỹ phẩm như sau:

Điều 12. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong các trường hợp sau:

1. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm không đáp ứng tất cả các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này;

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật;

3. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm thực hiện việc sản xuất mỹ phẩm không đúng địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

4. Giả mạo tài liệu trong hồ sơ để được cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

5. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Rất mong nhận được sự hợp tác!Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Kinh doanh mỹ phẩm xách tay có phạm luật không và phải nộp các khoản thuế nào?