1. Quy định hiện hành về mẫu biên bản bàn giao Kết luận giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

Mẫu biên bản bàn giao Kết luận Giám định Tư pháp đối với sản phẩm văn hóa, một trong những tài liệu quan trọng trong quy trình giám định tư pháp, đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc công bố tính hợp pháp và sự chất lượng của các sản phẩm văn hóa mới. Điều này đặt ra câu hỏi: Mẫu biên bản bàn giao Kết luận giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa mới nhất hiện nay là mẫu nào?

Theo quy định của Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL, một khi quá trình giám định tư pháp đã hoàn thành, người giám định tư pháp hoặc tổ chức thực hiện giám định tư pháp phải tiến hành bàn giao Kết luận giám định cho người trưng cầu hoặc yêu cầu giám định. Trong trường hợp này, mẫu biên bản bàn giao được sử dụng là Mẫu số 05, đã được ban hành cùng với Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL. Mẫu biên bản bàn giao này không chỉ đơn thuần là một tài liệu pháp lý, mà còn là bằng chứng cụ thể về quá trình giám định tư pháp và kết quả của nó. Trong đó, các yếu tố quan trọng cần được thể hiện rõ trong biên bản bao gồm:

Thông tin về sản phẩm văn hóa: Mỗi biên bản bàn giao cần ghi rõ thông tin về sản phẩm văn hóa được giám định, bao gồm tên sản phẩm, tên tác giả (nếu có), và bất kỳ thông tin định danh nào khác cần thiết.

Kết quả giám định: Biên bản cần cung cấp một tóm tắt hoặc kết luận của quá trình giám định. Điều này bao gồm việc xác nhận tính hợp pháp của sản phẩm văn hóa và bất kỳ điều kiện nào có thể áp dụng.

Chữ ký và dấu của người thực hiện giám định: Để xác nhận tính chính xác và hợp pháp của biên bản, các chữ ký và dấu của người thực hiện giám định tư pháp cần được bao gồm.

Ngày và địa điểm bàn giao: Thông tin về ngày và địa điểm khi biên bản bàn giao được ký kết và chứng nhận cũng cần được ghi chép.

Thông tin liên hệ: Cuối cùng, biên bản cũng cần cung cấp thông tin liên hệ của người trưng cầu hoặc yêu cầu giám định, cũng như của người thực hiện giám định.

Mẫu biên bản bàn giao này không chỉ là một phần quan trọng của quá trình giám định tư pháp, mà còn là một công cụ quản lý thông tin và bảo vệ pháp lý quan trọng. Điều này đảm bảo rằng các sản phẩm văn hóa được giám định sẽ tuân thủ đúng các quy định pháp lý và có thể được công bố một cách hợp pháp và minh bạch trên thị trường.

Tải xuống mẫu biên bản bàn giao Kết luận giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa tại đây

 

2. Cần nghiên cứu những gì để chuẩn bị thực hiện giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa, người giám định tư pháp ?

Để chuẩn bị thực hiện giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa, người giám định tư pháp cần tiến hành một loạt các bước chuẩn bị cẩn thận và kỹ lưỡng. Việc chuẩn bị thực hiện giám định tư pháp được quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL.Trước tiên, họ phải thực hiện việc nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ trưng cầu và yêu cầu liên quan đến sản phẩm văn hóa cụ thể mà họ sẽ tiến hành giám định. Việc này bao gồm đào sâu vào các tài liệu và quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực này, nhằm hiểu rõ ràng về phạm vi và tiêu chí đánh giá mà sản phẩm văn hóa cần phải tuân thủ.

Trong quá trình này, nếu có bất kỳ điểm nào cần được làm rõ thêm, người giám định tư pháp hoặc tổ chức giám định tư pháp sẽ yêu cầu người trưng cầu hoặc yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu liên quan. Điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng các thông tin và tài liệu cần thiết đã được thu thập đầy đủ và chính xác, từ đó giúp cho quá trình giám định diễn ra một cách minh bạch và chính xác nhất.

Tiếp theo, sau khi đã có đủ thông tin và tài liệu cần thiết, tổ chức giám định tư pháp sẽ tiến hành lựa chọn giám định viên tư pháp hoặc nhóm người giám định tư pháp phù hợp với vụ việc cụ thể. Việc này đòi hỏi sự chuyên môn và kinh nghiệm, để đảm bảo rằng các giám định viên được chọn sẽ có khả năng đánh giá và đưa ra nhận xét đúng đắn và công bằng về sản phẩm văn hóa đó.

Sau khi đã chọn được đội ngũ giám định viên, tổ chức giám định tư pháp sẽ tiến hành việc giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa bằng hình thức giám định tập thể, trong đó số lượng giám định viên tham gia phải đạt từ 03 người trở lên. Điều này nhấn mạnh sự đa nguyên tắc và công bằng trong quá trình đánh giá, khi có sự đóng góp ý kiến từ nhiều chuyên gia khác nhau, giúp tăng cường tính khách quan và chính xác của kết quả giám định.

Cuối cùng, trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng, nếu cần thiết, người giám định tư pháp cũng có thể tổ chức việc lấy kết quả xét nghiệm hoặc kết luận chuyên môn khác, nhằm kiểm tra và xác minh thông tin liên quan đến sản phẩm văn hóa. Điều này giúp tăng cường tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả giám định, từ đó làm nền tảng cho việc ra quyết định và các biện pháp pháp lý liên quan đến sản phẩm văn hóa đó.

Tóm lại, việc chuẩn bị thực hiện giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa đòi hỏi sự cẩn trọng và kỹ lưỡng từ phía người giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp. Qua các bước chuẩn bị này, họ sẽ có cơ sở vững chắc để thực hiện một quá trình giám định tư pháp chính xác và công bằng, từ đó đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc đánh giá sản phẩm văn hóa và các biện pháp pháp lý liên quan đến nó.

 

3. Trong trường hợp nào thì phải tổ chức xem xét đối tượng giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa tại nơi lưu giữ của người yêu cầu, trưng cầu?

Trong quá trình giám định tư pháp đối với các sản phẩm văn hóa, việc xác định đối tượng cần giám định là một bước quan trọng để đảm bảo công bằng và chính xác trong quy trình. Theo quy định của khoản 2 Điều 6 Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL, việc này được thực hiện dựa trên một số yêu cầu cụ thể.

Đầu tiên, người giám định tư pháp phải xem xét tổng thể nội dung của sản phẩm văn hóa để có cái nhìn toàn diện về đối tượng cần giám định. Điều này bao gồm việc đánh giá các yếu tố như nội dung chính của sản phẩm, thông điệp mà sản phẩm muốn truyền tải, và mục đích sử dụng của nó.

Thứ hai, người giám định tư pháp cũng phải xem xét các đặc điểm về hình dáng, kích thước, màu sắc, trang trí và các đặc điểm khác của sản phẩm văn hóa. Điều này giúp họ hiểu rõ hơn về tính chất và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm, từ đó có thể đưa ra nhận định chính xác hơn về đối tượng giám định.

Tuy nhiên, đối với những đối tượng giám định không thể di chuyển hoặc khó di chuyển, việc xem xét tại nơi lưu giữ của người yêu cầu, trưng cầu là cần thiết. Điều này có thể áp dụng trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như khi sản phẩm văn hóa có kích thước lớn, cồng kềnh hoặc yêu cầu điều kiện đặc biệt để vận chuyển.

Trong trường hợp này, người giám định tư pháp phải tổ chức việc xem xét tại nơi lưu giữ của người yêu cầu, trưng cầu. Quá trình này phải được ghi nhận và lập thành biên bản, sau đó được lưu trữ trong hồ sơ giám định để đảm bảo tính minh bạch và chính xác của quy trình.

Biên bản xem xét đối tượng giám định phải tuân theo mẫu số 02 được quy định trong Phụ lục của Thông tư. Đây là một phần không thể thiếu của quy trình giám định, vì nó chứa đựng thông tin quan trọng về việc xem xét đối tượng giám định tại nơi lưu giữ của người yêu cầu, trưng cầu.

Ngoài việc ghi nhận quá trình xem xét, người giám định tư pháp còn phải ghi nhận một cách kịp thời, đầy đủ và trung thực toàn bộ quá trình giám định, cũng như kết quả thực hiện giám định. Điều này đảm bảo rằng thông tin được ghi lại là chính xác và có thể sử dụng được trong các trường hợp cần thiết.

Văn bản ghi nhận quá trình thực hiện giám định cũng phải tuân theo mẫu số 02 được quy định trong Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDL. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và chuẩn mực trong việc ghi nhận thông tin quan trọng liên quan đến quá trình giám định tư pháp.

Tóm lại, việc tổ chức xem xét đối tượng giám định tư pháp tại nơi lưu giữ của người yêu cầu, trưng cầu là cần thiết trong những trường hợp đối tượng giám định không thể di chuyển hoặc khó di chuyển. Điều này đòi hỏi sự chuyên nghiệp và minh bạch từ phía người giám định tư pháp để đảm bảo tính công bằng và chính xác trong quá trình giám định

Xem thêm > > > Giám định tư pháp là gì ? Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong giám định tư pháp

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi mong muốn được đáp ứng và giúp giải quyết một cách tốt nhất. Để đảm bảo rằng quý khách nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả, chúng tôi đề xuất hai phương thức liên hệ: tổng đài 1900.6162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn.